FI, Sähkösopimukset, salkunhoito ja sähkökauppa, Sähkömarkkinat

EnergySite Plus - kattava sähkökaupan työkalu

Julkaistu: 2019-11-01 Päivitetty: 2021-01-13 kl. 13:54

Vattenfall EnergySIte Plus FI_2

EnergySite Plus -portaalin avulla hallitset sähkökauppaasi ja saat tietoa niin sähkönkulutuksestasi kuin myös sähkön ympäristövaikutuksista. Näiden tietojen avulla voit optimoida energiankulutusta samalla kun vahvistat yrityksesi vastuullisuusprofiilia. Lue lisää portaalista ja kuinka se toimii. Samalla voit kokeilla demoversiota ja todeta, kuinka helppokäyttöinen EnergySite Plus on.

Mikä EnergySite Plus on?

EnergySite Plus -portaalista näet oman sähkönkulutuksesi, laskut, ennusteet, jakautumisen eri käyttöpaikkojen kesken, vertailut eri ajanjaksojen välillä - kaikki yhdessä ja samassa paikassa. Työkalu tarjoaa paremman ennustettavuuden, mikä helpottaa budjetointia, samalla kun portaalin antamat tiedot helpottavat sähkökaupan seurantaa. Voit tehostaa energiankäyttöäsi, koska saat siitä kokonaiskuvan ja voit myös seurata tehostamistoimiasi.

Tiedot ovat selkeitä, ja voit valita ne käyttöpaikat, joita haluat tarkastella. Siten voit helposti vertailla käyttöpaikkoja ja tiettyjä ajanjaksoja keskenään. Pääasialliset alueet, joista saa paremman yleiskuvan EnergySite Plus -portaalin avulla, ovat:

  • Kulutuksesi: voit nähdä kulutukseesi liittyvät avainluvut, tarkastella kulutusta tietyllä ajanjaksolla ja vertailla keskenään eri käyttöpaikkoja ja ajanjaksoja.
  • Ennuste tulevaisuuden kulutuksesta: voit seurata todellista kulutusta ja verrata sitä ennusteeseen.
  • Ympäristövaikutus: millaisia päästöjä ja kuinka paljon sähkönkulutuksesta aiheutuu - jaettuna käyttöpaikoittain.
  • Laskusi: voit etsiä tiettyjä laskuja, ladata niitä ja nähdä niiden statuksen. Saat yleiskuvan ja pystyt seuraamaan sitä.

 

Läpinäkyvä sähkösopimus

Kun allekirjoitat sähkösopimuksen Vattenfallin kanssa, saat käyttöösi EnergySite Plus -portaalin, ja työkalu tekee Vattenfallin sähkökaupasta täysin läpinäkyvää. Se ei koske ainoastaan sähkönkulutusta ja laskuja, vaan myös sähkön aiheuttamaa ympäristövaikutusta. Voit nähdä kasvihuonekaasupäästöt, mutta myös muut ympäristöön vaikuttavat päästöt.

merituulivoima

Miten EnergySite Plus toimii?

EnergySite Plus on portaali, johon kirjautumalla saat yleiskuvan sähkönkulutuksestasi ja voit hallita sähkökauppaasi. Kuinka portaali sitten toimii? Työtilassa on suunniteltu helpoksi navigoida ja näet siinä tärkeät sähkönkulutukseesi liittyvät avainluvut. Portaalissa on hover-toiminto, jonka avulla näet tarkat luvut viemällä hiiriosoittimen kaavion päälle, ja voit vertailla sekä eri ajanjaksoja että eri käyttöpaikkoja ja yhtiöitä. Jos luot omia ryhmittelyjä käyttöpaikoistasi, niitäkin voi helposti vertailla toisiinsa.

EnergySite Plus -portaalin tiedot voi ladata joko excel-tiedostoina tai kuvamuodossa. Kuvia voi käyttää esityksissä tai läpinäkyvyyden osoittamiseen asiakkaille ja kollegoille. Tuore Taloustutkimus Oy:n toteuttama kyselytutkimus osoittaa, että 40 % suomalaisista kokee yritysten tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi liian vähän. Kuluttajat ovat heränneet ympäristö- ja ilmastotekojen tarpeeseen, ja siten yrityksiin kohdistuu enemmän painetta tehdä asioita ympäristöystävällisemmin.

Portaalissa voit myös tarkastella laskuja ja niiden statusta, etsiä tietyn laskun, tehdä valintoja ja ladata tietoja. Löydät myös tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot. Demofilmistä näet eri toiminnot tai voit myös kokeilla demoversiotamme.

Yhteenveto

EnergySite Plus -portaalin avulla hallitset sähkökauppaasi. Portaalista löydät kaikki sähkönkulutukseesi, laskuihisi, ympäristövaikutukseesi ja moneen muuhun asiaan liittyvät tiedot, joita voit kuvitella tarvitsevasi. Se mahdollistaa läpinäkyvyyden sekä sinun ja Vattenfallin että sinun ja asiakkaidesi välillä. Tiedot tarjoavat myös mahdollisuuden energiankulutuksen optimointiin ja ilmastovaikutusten vähentämiseen.

Kokeile EnergySite Plus -portaalin demoversiota ja opit, mitä kaikkea sinun tulee tietää sähkökaupoistasi.

Prova demon