Ilmastoneutraali sähkö

EPD luo edellytyksen ilmastoneutraaliudelle

Julkaistu: 2020-06-06 Päivitetty: 2021-02-10 kl. 18:15

Webp.net-resizeimage (16) (1)

Monet yritykset pyrkivät tehostamaan energiankäyttöään osana pitkän aikavälin vastuullisuustyötä. Suurten pörssiyhtiöiden on raportoitava taloudellisten tietojen lisäksi yhteiskuntavastuustaan. Sähkönkulutuksen ympäristövaikutusta ei ole kuitenkaan helppo mitata. Kuinka seurata, miten paljon kasvihuonekaasuja syntyy omaan käyttöön ostetusta sähköstä? Miten voi olla varma siitä, että ostettu sähkö on todella peräisin uusiutuvista lähteistä eikä vaikkapa hiilivoimalasta?

Ilmastovaikutusten mittaaminen

Sähkö sinänsä ei aiheuta päästöjä paikallisesti, kun sitä käytetään, mutta hiilidioksidia ja muita ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita syntyy sähkön tuotannon yhteydessä. Tuotantomenetelmä ratkaisee päästöjen määrän, ja erot ovat suuria.

Jotta saadaan käsitys siitä, mikä tuotteen ympäristövaikutus koko arvoketjun osalta on, käytetään elinkaarianalyyseja. Tämä soveltuu myös sähköstä aiheutuvien päästöjen mittaamiseen. Menetelmä perustuu ympäristövaikutusten tunnistamiseen kaikissa vaiheissa, valmistuksesta ja rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta jätteiden käsittelyyn, kuljetukseen ja energiankulutukseen. Esimerkiksi tuulivoimalaitoksen päästöt tulisi laskea voimalaitoksen rakentamisesta, materiaalin kulutuksesta ja sen valmistuksesta, ylläpidosta ja korjauksista käyttöaikana sekä voimalaitoksen purkamisesta aiheutuvien päästöjen perusteella. Tuottajalle menetelmä antaa tietoa siitä, missä ympäristövaikutus on suurimmillaan, jolloin voidaan ryhtyä toimiin prosessien ja mahdollisesti materiaalien käytön parantamiseksi ja tuotantoketjun ympäristövaikutusten pienentämiseksi.
Webp.net-resizeimage (32) (1)

EPD tuo jäljitettävyyttä

EPD-ympäristöselosteella varustetun sähkön ansiosta yritysasiakas saa tietoa sähköön liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä sekä takuun siitä, että sähkö on peräisin valitusta uusiutuvan energian lähteestä. EPD (Environmental Product Declaration) on ympäristöseloste, joka perustuu elinkaarianalyysiin. Puhtaan elinkaarianalyysin lisäksi EPD asettaa selkeät vaatimukset läpinäkyvyydelle ja todennettavuudelle. EPD antaa tietoa resurssien käytöstä, syntyneistä päästöistä, jätteistä, kierrätyksestä ja maankäytöstä jokaista tuotettua kilowattituntia kohden. EPD takaa laatuvarmistetun, objektiivisen ja ISO 14025 -standardiin perustuvan tiedon, joka voidaan siirtää suoraan yhteiskuntavastuuraporttiin tai käyttää viestinnässä ja markkinoinnissa.

Vattenfallilla EPD-ympäristöseloste on kytketty kaikkiin tuuli-, vesi- ja ydinvoimaloihimme Pohjoismaissa. Alkuperätakuut yhdistävät EPD-ympäristöselosteet ja niiden sisältämät ympäristötiedot asiakkaisiin, jotka ostavat tietystä tuotantomuodosta peräisin olevaa sähköä.

Miten EPD luodaan

EPD-ympäristöselosteeseen vaaditaan suunnitellun tuotteen elinkaarianalyysi, jonka usein laatii ulkopuolinen konsultti, mutta analyysi voidaan yhtä hyvin laatia sisäisesti, jos yrityksessä on siihen tarvittava osaaminen. Kansainvälisen EPD®-järjestelmän määräykset antavat opastusta ja asettavat vaatimuksia sille, miten elinkaarianalyysit on tehtävä ja miten EPD on laadittava. Kun hyväksytty riippumaton taho on arvioinut ja hyväksynyt EPD-ympäristöselosteen, se rekisteröidään ja julkaistaan osoitteessa www.environdec.com.

Vattenfall sai ensimmäisenä yrityksenä maailmassa EPD-järjestelmän mukaisesti sertifioidun ympäristöselosteen. Tällöin se koski Norlannissa sijaitsevan Luulajanjoen sähköä. Nyt Vattenfallilla on ympäristöselosteet koko vesivoimatuotannolleen sekä tuuli- ja ydinvoimalla tuotettavalle sähkölle. Vattenfallilla on ollut vuodesta 2013 lähtien lisenssi myös Suomen luonnonsuojeluliiton EKOenergia -merkityn sähkön myymiseen.

Valinnallasi on merkitystä

Vattenfall on käyttänyt elinkaarianalyyseja vuodesta 1993 ja tehnyt analyysit lähes koko sähköntuotannostamme Pohjoismaissa. Niinpä meillä on sekä tietoa että osaamista, joiden avulla voimme auttaa asiakkaitamme tekemään parempia valintoja ympäristön kannalta. Työskentelemme aktiivisesti ympäristövaikutuksemme pienentämiseksi, ja yksi vastuullisuustavoitteistamme on uusiutuviin energialähteisiin perustuvan tuotannon lisääminen. Valitsemalla EPD-ympäristöselosteella varustetun sähkön panostat aktiivisesti ympäristöön, koska sen kysynnän kasvaessa ympäristökysymykset painottuvat. Samalla saat etuja, joita voit käyttää omassa liiketoiminnassasi.

  • Vertailtavuus - EPD:n sisältämät tiedot kootaan ja lasketaan kansainvälisesti hyväksyttyjen ja yhdenmukaisten laskentasääntöjen mukaan.
  • Luotettavuus - riippumattoman kolmannen osapuolen tarkastelua, valvontaa, hyväksyntää ja seurantaa koskevien vaatimusten pohjalta. Objektiivinen lausunto ISO 14025 -standardin perusteella.
  • Tarkkuus - tietoa päivitetään jatkuvasti ja käytössämme on hyvä dokumentointi- ja seurantamenettely, joka takaa laadun ja oikeellisuuden.
  • Viestintä - saat riippumattoman tahon takuun sähkön alkuperästä ja sen ympäristövaikutuksista. Näitä tietoja voit käyttää yrityksesi viestinnässä ja markkinoinnissa.

så-når-du-fram-till-din-ledningsgrupp-cta-fi

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje