FI, EPD

Mikä on energian vastuullisuusraportti?

Julkaistu: 2019-06-03 kl. 15:57

Hållbarhetsredovisning-branded

Se, että pystyy raportoimaan oman energiankulutuksensa, on nykyään tärkeä osa yrityksen ympäristötyötä. Suuremmilta yrityksiltä lakikin edellyttää niin sanotun vastuullisuusraportin laatimista, mutta vielä tiukemmat vaatimukset tulevat markkinoilta ja omilta asiakkailta, jotka edellyttävät, että markkinoitavat tuotteet ja palvelut tuotetaan niin kestävästi ja ympäristöystävällisesti kuin mahdollista. Siksi vastuullisuusraporttia koskevat vaatimukset ovat yrityksissä nykyään tiukat – se on laadittava lakien ja asetusten nojalla mutta ennen kaikkea asiakkaiden vuoksi. Mutta mikä on sitten energian vastuullisuusraportti?

Lakisääteinen vastuullisuusraportti

Suomessa astui 2017 voimaan uusi laki vastuullisuusraporteista. Laki perustuu EU-direktiiviin ja merkitsee, että Suomen suurilta yrityksiltä edellytetään vastuullisuusraporttia. Raportointivelvoite koskee suuria, yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä, eli listayhtiöitä, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä, joiden henkilömäärä ylittää tilikauden aikana keskimäärin 500 henkeä. Lisäksi yhtiön liikevaihdon tulee olla yli 40 miljoonaa euroa tai taseen 20 miljoonaa euroa.

Mitä on raportoitava?

Kestävyysraportin on uusien vaatimusten mukaan sisällettävä tiedot, jotka tarvitaan yrityksen kehityksen, aseman ja tulosten sekä sen toiminnan seurausten ymmärtämiseksi ympäristöön, yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, henkilökuntaan, ihmisoikeuksiin ja korruption ehkäisyyn liittyvien seikkojen osalta.

Yrityksen tulee kuvailla raportissa liiketoimintamallinsa, alueidensa olennaiset riskit sekä käytäntönsä riskien käsittelyyn. Kuvauksen tulee kattaa myös näiden käytäntöjen noudattaminen tekstinä sekä keskeisten tuloksia kuvaavien tunnuslukujen esittely.

Lue lisää täältä, jos teet töitä kattavan vastuullisuusraportin laatimiseksi, tai lue lisää blogistamme.

Markkinoiden mukainen vastuullisuusraportti

Useimmat yritykset eivät kuitenkaan laadi vastuullisuusraporttia lakia noudattaakseen vaan siksi, että asiakkaat ja markkinat vaativat sitä. Läpinäkyvyyttä ja kestävää kehitystä koskevat vaatimukset vain kasvavat.

tuulivoima-vattenfallAnna asiakkaille helposti tulkittavaa tietoa

Markkinoiden mukainen vastuullisuusraportti antaa asiakkaille konkreettista ja helposti ymmärrettävää tietoa tuotettua kilowattituntia kohti kuluneista resursseista, syntyneistä päästöistä, jätteistä, kierrätyksestä ja maankäytöstä. Muista, että asiakkaidenne tulee myös omasta puolestaan laatia vastuullisuusraportti ja he tarvitsevat sitä varten yksityiskohtaisen ja läpinäkyvän raportin toimittajaltaan - sinun yritykseltäsi. Raportin sisältämien tietojen on oltava kolmannen osapuolen ISO-sertifioinnin (ISO 14025) mukaisesti hyväksymiä.

Energian vastuullisuusraportti on useimmiten se osa koko vastuullisuusraportista, jolla on suurin vaikutus ilmastoon. Monet yritykset eivät nykyään vaadi vain vastuullisuusraporttia, vaan sen lisäksi ne edellyttävät, että raportissa mainitun energian on oltava uusiutuvaa. Se sisältää välineet ja todistukset, jotka antavat takuun sähkön kestävyydestä ja siten myös ympäristöjalanjäljestä.

Elinkaarinäkökulma

Jos halutaan ottaa täysi askel vastuullisuusraportissa, kaikki ympäristövaikutukset on raportoitava elinkaaren näkökulmasta. Energian osalta tämä tarkoittaa, että kerrotaan tuotettua kilowattituntia kohti kuluneista resursseista, syntyneistä päästöistä, jätteistä, kierrätyksestä ja maankäytöstä.

Elinkaarinäkökulmasta tarkastellaan ilmastovaikutusta "kehdosta hautaan". Tällöin ei viitata ainoastaan hiilidioksidipäästöihin, joita syntyy tuotantolaitoksen sähköntuotannon aikana, vaan myös niihin hiilidioksidipäästöihin, joita syntyy tuotantolaitoksen rakentamisen, ylläpitämisen ja purkamisen aikana. Eli muun muassa polttoaineen tuotannon, rakentamisen ja jäännöstuotteiden käsittelyn yhteydessä.

Yhteenveto

Vastuullisuusraportti ei ole ainoastaan lakisääteinen vaatimus monille yrityksille, vaan sitä vaativat myös monet kuluttajat. Vastuullisuusraportin tulee sisältää tiedot muun muassa yrityksen liiketoimintamallista, kehityksestä ja ympäristötyöstä. Yrityksen läpinäkyvyyden osoittamiseksi ja ymmärtämiseksi sen tulee olla selkeä ja tarjota tietoa, joka on helposti tulkittavissa. Kattavaa vastuullisuusraporttia varten yritysten on myös huomioitava koko elinkaari ilmastovaikutustaan selvittäessään. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi sähkön osalta otetaan huomioon sähkön koko elinkaari.

Kerromme lisää elinkaarianalyyseista, jotka voivat tuoda mukanaan useita kilpailuetuja ja edistää parempaa vastuullisuusraporttia.

elinkaarianalyysi-lca