Ilmastoneutraali sähkö

Näin Vattenfall auttaa asiakkaitaan ilmastoneutraaliuteen

Julkaistu: 2020-06-05 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 11:38

Webp.net-resizeimage (19) (1)

Vattenfallin strategiana on mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven kuluessa. Ilmastovaikutusten vähentäminen on yksi tärkeimmistä haasteistamme ja työskentelemme määrätietoisesti löytääksemme tapoja vähentää suoria ja epäsuoria hiilidioksidipäästöjämme. Tuemme asiakkaitamme energia-alaan liittyvän osaamisemme avulla ja autamme heitä saavuttamaan ilmastotavoitteensa.

Sähkön ympäristövaikutukset

Millaisia ympäristövaikutuksia tuottamallamme sähköllä on? Vattenfall on soveltanut elinkaarianalyysejä vuodesta 1993 lähtien sekä kerryttänyt osaamista ja kokemusta niistä. Olemme päättäneet mennä askeleen pidemmälle hankkimalla tuuli-, vesi- ja ydinvoimallemme ympäristöselosteet kansainvälisen EPD-järjestelmän (Environmental Product Declaration) mukaisesti. Ympäristöselosteet (EPD) mahdollistavat sähkön ympäristövaikutusten objektiivisen kuvaamisen koko elinkaaren aikana.

Laskemme sähköä tuottavien laitostemme päästöihin mukaan kaikki päästöt kehdosta hautaan -periaatteella. Tämä tarkoittaa, että otamme huomioon laitostemme ja infrastruktuurin, kuten voimalaitosten, patojen ja sähköverkkojen, rakentamisen. Tämän jälkeen laskemme sähköverkkojen ja voimalaitosten toiminnan ja huollon vaikutukset sekä myös tuotannossa käytettävien resurssien, kuten rakennusmateriaalien, polttoaineiden ja öljyn, tuottamisen. Lopuksi otamme laskelmiin mukaan tulevaisuudessa tapahtuvan sähköverkkojen ja sähköasemien purkamiseen liittyvät sekä jätteiden käsittelyä ja maaperän ennallistamista koskevat arviot ympäristövaikutuksista. EPD-järjestelmä perustuu ISO 14025 -standardin tyypin III mukaisiin ympäristöselosteisiin. Asianmukaiset sovellettavat asiakirjat ovat hierarkkisessa järjestyksessä PCR-CPC versio 3.0, EPD:n yleiset ohjeet, versio 2.5, ISO 14025, ISO 14040 ja ISO 14044.

Tulokset osoittavat, että kaikesta sähköntuotannosta syntyy kasvihuonekaasupäästöjä, joilta ei voi täysin välttyä. Tällöin vaihtoehdoksi jää ilmastokompensaatio. Tällaiset päästöt syntyvät etenkin voimalaitosten rakentamisesta ja tarkemmin sanottuna teräksen, sementin ja komposiittien tuotannosta. Työskentelemme siksi yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisissa innovaatiohankkeissa vähentääksemme esimerkiksi teräs- ja sementtituotannon päästöjä. Uusien tekniikoiden käyttöönottoon menee aikaa, joten sen vuoksi ilmastokompensaatio on vaihtoehto jäljellä olevien päästöjen vähentämiseksi.
Vattenfall-bakgrund-1-solceller (1)

Ilmastoneutraalia sähköä Vattenfallilta

Vattenfallin Ilmastoneutraalin sähkön avulla voit ottaa askeleen kohti ilmastovaikutuksista vapaata sähköntoimitusta. Tällöin sähköntoimitus perustuu esimerkiksi spot-sähköön ja valitsemaasi hintasuojaukseen yhdessä EPD-ympäristöselosteella varustetun sähkön kanssa. Tehdäksemme sähköntoimituksesta ilmastoneutraalin ostamme päästöoikeuksia erilaisista muualla maailmassa sijaitsevista hankkeista. Valitsemme tarkkaan hyviä projekteja, jotka edistävät siirtymistä kestävämpään energiajärjestelmään ja jotka samanaikaisesti ovat hyödyksi paikallisyhteisölle. Aiemmin olemme tukeneet aurinkovoiman rakentamista Thaimaassa.


image2

Siam Solar -aurinkovoimala, Thaimaa

Siam Solar on yksi niistä projekteista, joissa Vattenfall on tukenut aurinkovoimalaitoksen rakentamista osana niiden CO2-päästöjen ilmastokompensointia, joita emme ole voineet välttää. Hankkeeseen kuuluu aurinkoenergian rakentamista Keski-Thaimaahan (Kanchanaburin ja Suphanburin maakuntiin), mihin rakennetaan kymmenen aurinkopuistoa, joiden 104,7 MW:n vuotuinen kapasiteetti tuottaa noin 148 000 MWh sähköä vuodessa. Hanke tarjoaa myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia työpaikkojen, puhtaan sähkön, infrastruktuurin parantamisen ja alueelle tapahtuvan teknologian siirron muodossa. Hankkeen arvioidaan vähentävän päästöjä vuosittain 80 000 tonnilla hiilidioksidiekvivalentteja korvaamalla fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä. Thaimaa käyttää eniten sähköä Aasiassa, ja maan hallitus on päättänyt vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä (nykyisin 80 % energiatarpeesta) ja panostaa enemmän fossiilittomiin vaihtoehtoihin. Siam Solar -aurinkopuisto liitetään Thaimaan kansalliseen sähköverkkoon.

Aurinkovoimalalla on Gold Standard -sertifiointi, jonka perustajiin on kuulunut muun muassa kansainvälinen ympäristöjärjestö WWF. Gold Standard -sertifiointi varmistaa pienempien CO₂-päästöjen lisäksi sen, että paikallista väestöä suositaan esimerkiksi lisääntyneillä työtilaisuuksilla ja alueen luontoa tai luonnon monimuotoisuutta suojellaan. Gold Standardilla hyväksyttyjen hankkeiden on edistettävä vähintään kolmea YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (ilmastotavoitteen lisäksi). Lisäksi kolmannen osapuolen tarkastus varmistaa, että myönnettyjä taloudellisia resursseja käytetään vastuullisella ja asianmukaisella tavalla sekä sen, ettei hanketta olisi voitu toteuttaa ilman ilmastokompensaatiosta saatuja varoja. Siam Solar Energy täyttää neljä (nro 4, 7, 8 ja 13) seitsemästätoista ilmastotavoitteesta, jotka ovat osa Agenda 2030 -ohjelmaa. Kaiken kaikkiaan hanke auttaa Thaimaata pienentämään sähkön tuonnin tarvetta muista maista sekä vahvistamaan oman maan ja mukana olevien alueiden taloutta.

5-steg-mot-klimatneutral-elkonsumtion-cta-fi