Ilmastoneutraali sähkö

Neljä argumenttia ilmastoneutraalin sähkön puolesta

Julkaistu: 2020-06-08 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 09:49

Ray_wind_farm-min

Sen, että voi kutsua yritystään ilmastoneutraaliksi, luulisi olevan riittävä peruste ilmastoneutraalin sähkön ostamiselle ja energiankulutuksen tehostamiselle. Kukapa meistä ei haluaisi toimia ilmastoystävällisesti ja tehdä töitä kestävän tulevaisuuden eteen? Kuka ei haluaisi olla töissä yrityksessä, joka pyrkii jättämään paremman maailman tuleville sukupolville? Joskus lisäperustelut voivat kuitenkin olla tarpeen, ja siksi olemme koonneet neljä hyötyä, joita ilmastoneutraali sähkö – ilmeisten ympäristöhyötyjen lisäksi – antaa yritykselle.

1. Pienemmät energiakustannukset

Ensimmäinen peruste ovat pienemmät energiakustannukset, jotka eivät kylläkään ole investointi vaan selvää säästöä. Yrityksen toimiala vaikuttaa aina energiakustannuksiin, mutta olipa toimiala mikä hyvänsä energiakustannukset ovat osa yrityksen kokonaiskustannuksia.

On hyvä muistaa, että myös suhteellisen pienillä toimenpiteillä, kuten valaistuksen, ilmastoinnin, lämmön ja jäähdytyksen tarkastuksilla, sähkönkulutusta voidaan pienentää jopa 15–20 %. Toinen tärkeä osa pyrittäessä pienempään sähkönkulutukseen on henkilökunnan tietoisuuden lisääminen ja käyttäytymisen ohjaaminen siten, että kaikki ymmärtävät energiankulutuksen tehostamisen merkityksen.

Energiatehostamistoimet ovat lisäksi pakollisia ilmastoneutraalin sähkön käytölle, muutoin ilmastokompensoinnista ei tule aitoa ja yrityksellä on riskinä joutua negatiivisen huomion kohteeksi. Tästä voit lukea neljästä askeleesta, jotka tulee läpikäydä ilmastoneutraalin sähkön varmistamiseksi.

2. Kilpailuetu

Jos yritys toimii kiinteistöalalla, se voi lisästä lisätä kiinteistöomaisuuden arvoa hyvällä energiamerkinnällä. Kiinteistöalalla on käytössä ns. ympäristöluokitusjärjestelmät LEED ja BREEAM, joiden arvosanat annetaan pisteinä. Korkeampi arvo nostaa kiinteistön arvoa.

Ylipäätään on selkeä kilpailuetu, kun voi sanoa käyttävänsä ilmastoneutraalia sähköä. Ilmastoälykkäitä yrityksiä arvostetaan enemmän, minkä vuoksi myös sijoittajat ovat niistä kiinnostuneita. Yrityksen tavaramerkkiä vahvistaa ilmaston hyväksi toimiminen. Tutkimusten mukaan asiakkaat haluavat tukea yrityksiä, jotka rakentavat aktiivisesti parempaa maailmaa.

Ilmastotyö tulisi aina sisällyttää yrityksen viestintään. Ilmastoneutraali sähkö antaa sitä paitsi sekä yhteiskuntavastuuraportille että energiakartoitukselle nostetta ja lisää mahdollisuuksia niin sanottuun vihreään rahoitukseen. Voit lukea lisää yhteiskuntavastuuraportista täältä.Webp.net-resizeimage (28) (1)-2

3. Houkutteleva työpaikka

Sekä työntekijöille että työnhakijoille on yhä tärkeämpää työskennellä yrityksessä, joka ottaa vastuuta yhteiskunnasta. Kukaan ei halua puolustella työnantajansa huonoja ilmastotekoja naapureilleen, sukulaisilleen tai ystävilleen, joten mieluummin valitaan työpaikka, jonka arvojen ja ilmastopanostuksen takana voi seistä. Lisäksi ilmastoneutraalin sähkön käyttö voi parantaa organisaation sisäistä kulttuuria ja lisätä työntekijöiden ylpeyttä omasta työpaikastaan.

Työntekijät puhuvat mielellään hyvistä asioista, joita yritys tekee. Suunnitelkaa yhdessä, mitä yritys voi konkreettisesti tehdä paremman ilmaston edistämiseksi. Ottakaa henkilökunta mukaan toimenpiteisiin. Kommunikoikaa sisäisesti yrityksen tekemisistä ja pitkän aikavälin tavoitteista.

4. Vahvempi tavaramerkki

Kun olette tehostaneet energian käyttöä, pienentäneet energiakustannuksia, kasvattaneet yrityksenne arvoa ja herättäneet ylpeyttä työntekijöissä – miksi ette käyttäisi vastuullisuutta myös myynnissä ja markkinoinnissa?

Ilmastoneutraaleihin tuotantomenetelmiin panostaminen kannattaa nostaa esiin yrityksen markkinoinnissa ja kampanjoissa. Yrityksen imagoa ja tavaramerkkiä voi vahvistaa ilmastoneutraalilla sähköllä, jonka voi ottaa mukaan myös yrityksen arvoihin.

Monet yritykset vaativat nykyään alihankkijoiltaan täydellisiä elinkaarianalyysejä ja että tuotteilla ja/tai palveluilla on tietty taso ympäristövaikutusten suhteen. Jos alihankkija ei pysty laatimaan elinkaarianalyysia tuotteilleen tai osoittamaan tiettyä ympäristövaikutusten tasoa, se voi joutua suljetuksi ulkopuolelle jo hankintaprosessien ensimmäisessä vaiheessa.

On monia esimerkkejä, joissa yritys tuo esiin ilmastopanostustaan mainonnassa ja markkinoinnissa – leipomoista, jotka painottavat leipäpakkauksissa, että leipä on leivottu tuulisähköllä, aina bensiiniasemiin, jotka mainostavat biopolttoainettaan. Se on täysin luonnollista –  jos yritys on investoinut ilmastoälykkäisiin ratkaisuihin, se hyödyntää sitä markkinoinnissa.

Tehokas myyntiorganisaatio pyrkii jatkuvasti löytämään uusia myyntiväittämiä tuotteille ja palveluille. Asiakkaat taas etsivät aina parasta vaihtoehtoa, ja tuotteiden ja palveluiden vastuullisuus on painava argumentti. Tavaramerkki, jolla on vahva vastuullisuusimago, saattaa olla juuri se tekijä, joka saa asiakkaat valitsemaan teidän tuotteenne kilpailijoiden tuotteiden sijaan.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa olemme ilmastokysymyksen lisäksi korostaneet neljää ilmastoneutraalin sähkön etua, ja ne ovat:

  1. Pienemmät kustannukset.
  2. Tuo kilpailuetuja.
  3. Tekee työpaikasta houkuttelevan.
  4. Parantaa yrityksen tavaramerkkiä.

Sen jälkeen kun olet itse vakuuttunut asiasta, voit näiden perustelujen avulla saada kollegasikin uskomaan, että ilmastoneutraali sähkö on kannattava investointi. Ilmastoneutraali sähkö merkitsee etuja kaikille liiketoiminnan osa-alueille ja sen lisäksi se torjuu ilmastoahdistusta.

Monet yritykset käyttävät jo nyt ilmastoneutraalia sähköä. Lue, miten Coca-Cola käyttää ilmastokompensointia ilmastoneutraalin sähkön avulla.

så-når-du-fram-till-din-ledningsgrupp-cta-fi