Ilmastoneutraali sähkö

Neljä askelta ilmastoneutraaliin sähköön

Julkaistu: 2020-06-06 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 11:00

Webp.net-resizeimage (52) (1)

Moni yritys pyrkii tehostamaan energiankäyttöään ja minimoimaan ilmastovaikutustaan, ja moni valitsee tuuli-, aurinko- tai vesivoimaloissa tuotetun ilmastoystävällisen sähkön. Siitä huolimatta myös uusiutuvalla energialla tuotetusta sähköstä syntyy erilaisia päästöjä, kun otetaan huomioon sähkön koko elinkaari. Ainoa keino on kompensoida näin aiheutuvat päästöt. Seuraavassa käymme läpi neljä vaihetta, miten voit varmistaa yrityksellesi ilmastoneutraalin sähkön.

 1. Sähkönkulutus mahdollisimman pieneksi
  Tarkastele yrityksesi nykyistä sähkönkulutusta ja mieti, onko sitä mahdollista vähentää. Vertailevat tutkimukset osoittavat, että monet yritykset voivat vähentää sähkönkulutustaan jopa 20 prosenttia ilman suurempia investointeja. Vähennyksiä voidaan saada aikaan tarkastelemalla ilmanvaihtoa, lämmönohjausta, eri laitteiden energiansäästötilaa, valaistusta sekä henkilökunnan tapoja ja käyttäytymistä.
 2. Valitse sähkö, jolla on ympäriseloste EPD
  Kun sähkönkulutusta on vähennetty niin paljon kuin mahdollista, seuraavaksi kannattaa selvittää käytettävän sähkön ilmastovaikutukset. Hyvä valinta on sähkö, jolla on ympäristöseloste eli EPD, Environmental Product Declaration. Kyseessä on valtuutetun sertifioijan tekemä ja laatuvarmistama asiakirja, joka antaa vertailukelpoista tietoa sähkön alkuperästä ja ympäristövaikutuksista. Tiesithän, että Vattenfall on Suomen ainoa EPD-sertifioitu sähköyhtiö?
 3. Laske päästöt, joita ei voida välttää
  Jos yrityksessäsi on käytössä ympäristömerkitty sähkö, olette selvillä käyttämänne sähkön ilmastovaikutuksista. Kuten todettiin, edes ilmastoystävällisen sähkön tuotannossa ei voida välttää tiettyä määrää päästöjä, kun otetaan huomioon sähkön koko elinkaari. Elinkaaren näkökulmasta on huomioitava myös päästöt, joihin sisältyvät voimalaitosten rakentaminen, käyttö ja alasajo. Nämä ovat väistämättömiä päästöjä, jotka on otettava huomioon ilmastokompensaatiota laskettaessa. Väistämättömät päästöt huomioidaan niinikään vastuullisuusraportissa, ja tässä astuu kuvaan kompensaatio.
 4. Kompensoi jäljellä olevat väistämättömät päästöt
  Vattenfall kompensoi kasvihuonekaasupäästöt ostamalla sertifioituja päästöjen vähennyksiä (CER eli Certified Emission Reduction) tai vapaaehtoisia päästövähenemiä (VER eli Voluntary Emission Reduction) ja mitätöimällä ne. Valitsemme päästöjen vähennyssertifikaatit sellaisista hankkeista, jotka täyttävät erityisen korkealle Gold Standard -tasolle asetetut vaatimukset. Se tarkoittaa esimerkiksi, että päästöjen vähennys on ulkopuolisen tahon todentamaa ja hanke edistää samalla useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että paikalliselle väestöä tarjotaan työtilaisuuksia tai alueen luontoa tai luonnon monimuotoisuutta suojellaan. Taloudellisia resursseja käytetään vastuullisella tavalla projekteihin, jotka eivät olisi toteutuneet ilman ilmastokompensaatiosta saatuja varoja.

Kompensoimamme päästöt kattavat sähkön koko elinkaaren ja kaikki kasvihuonekaasut, ei pelkästään hiilidioksidia. Yrityksesi sähkönkulutus on nyt ilmastoneutraalia: sillä ei siis ole lainkaan vaikutusta ilmastoon.

så-når-du-fram-till-din-ledningsgrupp-cta-fi