Lue lisää: Ilmastoneutraali sähkö

Ilmastoneutraali sähköSähköautot

Tankkaa ilmastoneutraalilla sähköllä

Sähköajoneuvoilla on tärkeä rooli siirryttäessä kohti fossiilitonta tulevaisuutta. Ilmaston kannalta älykästä on, että sähkö tuotetaan ilman fossiilisia polttoaineita. Yksi tapa varmistua asiasta on ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 4 min
Lue artikkeli

Nyt tiedämme, että globaali muutos tapahtuu todella nopeasti – onko nyt suunnanmuutoksen aika?

Kevät 2020 muutti suhtautumistamme etätyöhön ja sen mukanaan tuomiin digitaalisiin kokouksiin. Koronavirus on levinnyt laajalti ja saanut aikaan sen, että tehtaat ovat kiinni, lentokoneet maassa, ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 3 min
Ilmastoneutraali sähkö
Lue artikkeli

Neljä argumenttia ilmastoneutraalin sähkön puolesta

Sen, että voi kutsua yritystään ilmastoneutraaliksi, luulisi olevan riittävä peruste ilmastoneutraalin sähkön ostamiselle ja energiankulutuksen tehostamiselle. Kukapa meistä ei haluaisi toimia ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 5 min
Ilmastoneutraali sähkö
Lue artikkeli

7 tapaa tehostaa teollisuusyrityksen energiankulutusta

Teollisuusyrityksessä energiankulutuksen tehostamisella on mahdollista saavuttaa runsaasti säästöjä. Energiakustannuksia voi pienentää jopa 20 % ilman merkittäviä investointeja. Lait ja asetukset, ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 3 min
Ilmastoneutraali sähkö
Lue artikkeli

Kuinka paljon on matkaa sataprosenttiseen ilmastoneutraaliuteen?

Kuinka saavuttaa fossiilivapaus ja kuinka paljon aikaa on käytettävissä? Moni on sitä mieltä, että olemme juuttuneet vanhoihin tapoihin ja vanhaan infrastruktuuriin; uudistuksia on saatava aikaan ja ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 5 min
Ilmastoneutraali sähkö
Lue artikkeli

8 tapaa tehostaa toimiston energiankulutusta

Energiankäyttöä tehostamalla pienennät paitsi kustannuksia myös yrityksen hiilijalanjälkeä. Energiankäytön tehostamista edellyttävät myös energiatehokkuusdirektiivi ja yhteiskuntavastuuraportti. ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 3 min
Ilmastoneutraali sähkö
Lue artikkeli

Neljä askelta ilmastoneutraaliin sähköön

Moni yritys pyrkii tehostamaan energiankäyttöään ja minimoimaan ilmastovaikutustaan, ja moni valitsee tuuli-, aurinko- tai vesivoimaloissa tuotetun ilmastoystävällisen sähkön. Siitä huolimatta myös ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 3 min
Ilmastoneutraali sähkö
Lue artikkeli

EPD luo edellytyksen ilmastoneutraaliudelle

Monet yritykset pyrkivät tehostamaan energiankäyttöään osana pitkän aikavälin vastuullisuustyötä. Suurten pörssiyhtiöiden on raportoitava taloudellisten tietojen lisäksi yhteiskuntavastuustaan. ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 4 min
Ilmastoneutraali sähkö
Lue artikkeli

Mitä tarkoittavat hiilijalanjälki, ilmastojalanjälki ja ekologinen jalanjälki?

Tavaroiden ja palveluiden kulutuksesta aiheutuvien maailmanlaajuisten ympäristövaikutusten ymmärtämiseen ja konkretisoimiseen käytetään erilaisia jalanjäljiksi kutsuttuja ilmaisimia. Kaikesta ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 3 min
Ilmastoneutraali sähkö
Lue artikkeli

Miten yritys voi vähentää omaa ilmastovaikutustaan?

Entistä useammat yritykset haluavat vähentää ilmastovaikutustaan ja vuonna 2017 voimaan tullut EU:n direktiivi edellyttää, että suurten pörssiyhtiöiden tulee raportoida talouslukujensa lisäksi myös ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 4 min
Ilmastoneutraali sähkö
Lue artikkeli