Ilmastoneutraali sähkö

Yhä useampi valitsee ilmastoneutraalin sähkön - näin se tapahtuu

Julkaistu: 2020-06-05 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 11:09

Sandbank 29_1920

Monen yrityksen tavoitteena on siirtyä tulevina vuosina täysin ilmastoneutraaliin toimintaan. Vaikka monet ovat päässeet kestävyystyössään pitkälle, on vaikeaa ja lähes mahdotonta vähentää oma ilmastovaikutus nollaan. Monet yritykset ilmastokompensoivat käytettävän sähkön. Mutta mitä mahdollisuuksia siihen on ja miten se tapahtuu?

Viime vuosina on otettu suuria edistysaskeleita sähköntuotannon ympäristövaikutusten suhteen. Kuluttaja voi tällä hetkellä valita sähkön, joka tuotetaan suhteellisen vähäisillä kasvihuonekaasupäästöillä, ja samalla saada yksityiskohtaisen yleiskuvan sähkön alkuperästä.

Sähkön vaikutukset ja miten sitä vähennetään

Sähkönkulutuksen vähentäminen siinä määrin kuin mahdollista on koko kestävyysmatkan alku. Kyse voi olla pienistä askelista, kuten vanhojen valonlähteiden vaihtamisesta energiansäästölamppuihin. Ilmastoälykkäiden vaihtoehtojen käyttö auttaa pysymään paremmin selvillä siitä, mikä yrityksessä kuluttaa sähköä. Tämä puolestaan osoittaa, mitä on vähennettävä.

Mitä sähkön elinkaariarvio käsittää?

Tietyn tyyppisten päästöjen välttäminen täysin koko sähkön elinkaaren aikana on kauan ollut vaikea ongelma sähköntuottajille.

– Aurinkokennot ovat erittäin selkeä esimerkki. Ne eivät vaadi ylläpitoa ja tuottavat sähköä periaatteessa ilman, että niille tarvitsee tehdä mitään. Monet ajattelevat: ”Eivät kai ne aiheuta päästöjä?”, sanoo Vattenfallin tuotejohtaja Marcus Melin.

Marcus kertoo, miten tärkeää on ymmärtää koko sähkön elinkaari.

– Aurinkokennojen valmistuksessa on käytetty jo paljon energiaa. Lisäksi ne on valmistettu Kiinan kaltaisissa maissa, joissa on myös voitu käyttää paljon hiiltä tuotannon aikana.

On tärkeää ymmärtää sähkön elinkaari kokonaisuudessaan.

Tarkistakaa kestävyysstrategianne

Luonnollinen seuraava vaihe kestävyysmatkalla on ottaa selville, mitä voidaan tehdä. Elinkaarianalyysin avulla saadaan selvitys, joka huomioi sähköntuotannon koko ympäristövaikutuksen – voimalaitoksen osien tuotannosta aina osien kierrättämiseen tai romuttamiseen.

Käytännössä voimme tarjota liiketoiminnalle tuotantokohtaisia sähköntoimitusvaihtoehtoja esimerkiksi aurinkoenergialla, jolloin sähkön alkuperä on helppo jäljittää. Saatte myös totuudenmukaisen yleiskuvan toimitetun energian ympäristövaikutuksista, sähkön elinkaaren kartoituksen.

Aurinkokennojen valmistuksessa on käytetty jo paljon energiaa. Lisäksi ne on valmistettu Kiinan kaltaisissa maissa, joissa on myös voitu käyttää paljon hiiltä tuotannon aikana.

– Elinkaariarvion jättäminen laskelmista on suunnilleen sama kuin tehdä yritysinvestointi ja laskea bruttokate mutta ei investointikustannuksia, sanoo Marcus Melin.

Näin ilmastokompensoit

Ratkaisu tulee ilmastokompensoinnin muodossa. Käytettävän sähkön ilmastokompensoinnista on tullut yhä hyväksyttävämpää niin suurten kuin pientenkin toimijoiden parissa. Lisäksi moni työntekijä arvostaa ilmastokompensaatiota. Työ sen hyväksi vahvistaa myös sekä tuotemerkkiä että asiakasuskollisuutta.

– Sähkönkuluttajana on vaikeaa vaikuttaa niihin päästöihin, joita syntyy itse tuotannossa, joten paras tapa on kompensoida ne, sanoo Marcus Melin.

– Jos teet kaiken voitavasi omien päästöjesi vähentämisessä ja sitten kompensoit myös ne päästöt, joihin et voi vaikuttaa, se on täydellinen työkalu koko kestävyysmatkalle, Marcus toteaa.

Mitä vaihtoehtoja on ilmastokompensaatiolle?

Itse kompensaatiota voidaan tarkastella monin eri tavoin: aina puiden istutuksen rahoittamisesta tai tekniikan kehityksestä eri puolilla maailmaa hiilivoimalan ostamiseen ja sen sulkemiseen. Mutta vaikutus voi vaihdella hyvin paljon eri projektien välillä, ja tulosten saavuttamisen selvittäminen itse voi olla aikaa vaativaa työtä.

– Parannusprojektien toteutukseen pitäisi voida käyttää omaa energiaa, kun taas tehtyjen parannusten toteutumisen selvittäminen vaatii melkoisesti hallinnollisia panostuksia, Marcus Melin sanoo.

Liittyminen on helppoa

Sen sijaan, että parannusprojektiin käytetään omaa aikaa ja energiaa, voidaan helposti liittyä valmiisiin paikalla oleviin hankkeisiin, joissa tulokset näkyvät selvästi. Useimmiten tällainen kompensaatio käsittää sen, että on mukana rahoittamassa niin infrastruktuuria kuin uusia voimaloita siellä, missä niitä eniten tarvitaan.

– Perusmekanismi toimii niin, että vähennetään kasvihuonekaasuja kehitysmaissa, mikä siten kompensoi sen päästön, joka on tapahtunut teollisuusmaissa, Marcus Melin sanoo.

Lopussa ympyrä sulkeutuu.

Kolmannen osapuolen sertifioinnin tärkeys

Gold Standard – maailmanlaajuinen sertifiointi, jota muun muassa Maailman luonnonsäätiö tukee – on vakuutus siitä, että kyseinen kestävyysprojekti täyttää useita muita YK:n kestävyystavoitteita kuin vain ne, jotka on suunnattu ilmastoon.

– Se on takuu siitä, että ne tulokset, joita projekti sanoo toteuttaneensa, on oikeasti tehty, Marcus Melin sanoo.

Oikeassa ilmastoneutraaliudessa on kyse yksinkertaisesti varmuuden saamisesta siitä, että käytettävää sähköä ei ole vain EPD-sertifioitu vaan kompensoidaan myös ne päästöt, joita syntyy matkan varrella. Ilmastokompensoinnin tärkeä vaikutus on mahdollisuus luoda kestävää kehitystä - nyt ja tulevaisuudessa.

– Vältät omien laadunvalvontajärjestelmien muodostamisen ja saat samalla kestävyystyöllesi parhaan täydennyksen, joka markkinoilla on nyt saatavilla, Marcus selittää.

Yhteenveto

Luodakseen käsityksen toimista, joita on tehtävä yrityksen ilmastovaikutuksen kompensoimiseksi, on ennen kaikkea tärkeää ymmärtää sähkön elinkaari, mitä osia siihen kuuluu ja miltä nykyinen kulutus näyttää. Varmista, että toimet on tehty (vaihda hehkulamput ja) toteuta elinkaarianalyysi.

Sähkönkuluttajana on vaikeaa vaikuttaa niihin päästöihin, joita syntyy itse tuotannossa, joten paras tapa on kompensoida ne

Tarjolla olevien projektien valikoima on suuri - mutta eri projektien vaikutus voi vaihdella huomattavasti. Lue, tue ja aloita työ maailmanlaajuista sertifiointia varten. Silloin olet hyvällä tiellä.

så-når-du-fram-till-din-ledningsgrupp-cta-fi