Energia- ja sähköverotus Suomessa 2022

Energiavero on EU-maissa yhtenäistetty energiaverodirektiivillä, joka asettaa verotukselle minimitason. Kaikilla EU:n jäsenmailla on kuitenkin mahdollisuus periä veroa oman linjansa mukaisesti.

Vuonna 2021 vero 2. veroluokassa aleni EU:n minimitasolle Suomessa. 

Opas sisältää mm.

  • Sähköveron kaksi luokkaa

  • Energiaverosta voi hakea palautusta

  • Miten energiaveronpalautus lasketaan?

Lataa opas täyttämällä tietosi

Lataa opas täyttämällä tietosi