Energiatehokkuusopas

Tiesitkö, että 10–20 prosentin energiansäästön saavuttaminen ilman suurempia investointeja on yleisesti ottaen realistinen tavoite? Tukijärjestelmien osalta luku on korkeampi ja kohtuullinen tavoite on pyrkiä 50 %:n energiankäytön vähentämiseen.

Monissa yrityksissä energian käytön tehostamista ja kestävää kehitystä ei kuitenkaan pidetä tärkeinä tai palkittavina asioina. Mutta odotukset ovat kasvussa niin asiakkaiden, työntekijöiden kuin viranomaistenkin suunnalta, vaatimuksia kiristetään ja ne yritykset, jotka eivät tee mitään, ovat vaarassa jäädä muista jälkeen.

Menestyksekäs työ energian käytön tehostamiseksi ja kestävyyden parantamiseksi käsittää neljä pääosaa, jotka käymme läpi oppaassamme:

  • selkeät tavoitteet

  • varmistetut resurssit

  • tavoitteiden ja tulosten visualisointi

  • oikeat yhteistyökumppanit

Vähennä energiakustannuksia ja päästöjä – ja ota koko yritys mukaan hankkeeseen.

Täytä lomake

Täytä lomake