Kestävyys ja raportointi

Kuinka valmistaudut CSRD:ään ja asiakkaiden kestävyysodotuksiin?

Yritykset kokevat entistä enemmän painetta ja vaatimuksia ympäristövastuusta – viranomaisilta, asiakkailta ja työntekijöiltä. Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi on kriittistä, että myös pienemmät yritykset sopeutuvat suurempia yrityksiä koskeviin standardeihin ja ohjeisiin. Uudet kestävyysraportoinnin vaatimukset koskevat kaikkea ilmastopäästöistä sidosryhmädialogeihin vaikutuksen kohteena olevien yhteisöjen kanssa. Ja ne otetaan käyttöön alkaen vuodesta 2024.

Tästä oppaasta saat työkaluja, joita tarvitaan oikeasuuntaisten päätösten tekemiseen ja strategioiden luomiseen yrityksen kestävän kehityksen työssä. 

Täytä alle yhteystietosi

Täytä alle yhteystietosi