Jakso 02

Mitä EU:n uusi CSRD-direktiivi merkitsee

Jens och Thomas Podcast (1)

Tässä osiossa käsittelemme EU:n uutta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) -ohjetta ja sen merkitystä yrityksille. Yhdessä johtaja Thomas Olssonin kanssa, joka vastaa ympäristösuorituskyvystä Vattenfallilla, keskustelemme, miksi CSRD otetaan käyttöön, sen eroista aiempiin säädöksiin verrattuna ja sen vaikutuksesta lähes kaikkiin yrityksiin ja niiden arvoketjuihin.

Analysoimme, miten CSRD edistää läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta koko arvoketjussa ja kerromme, miten erikokoisten yritysten tulisi valmistautua näihin uusiin vaatimuksiin.

New call-to-action