Sähkösopimukset, neuvonta ja sähkökauppa

Miten sähköä käytännössä ostetaan? Mitä seikkoja yrityksen pitää ottaa huomioon? Seuraavassa voit lukea tärkeimmistä näkökohdista sähkön ostamisessa. 

Webp.net-resizeimage (1)

Sähkösopimukset, neuvonta ja sähkökauppa

Miten sähköä ostetaan? Mitä yrityksen pitää ottaa huomioon, kun sähköä ajatellaan kustannuseränä?

Seuraavassa annamme yleiskuvan sähkösopimuksista ja neuvontapalveluista ja selitämme, miten sähkökauppa toimii.

Kappale 1

Paras sähkösopimus yrityksille

Yrityksen toimintaan parhaiten sopivan sähkösopimuksen valinta riippuu toimialasta ja yleisestä suhtautumisesta riskeihin. Seuraavassa annamme ohjeita valintoja varten.

Sähkönmyyjä yhteistyökumppanina

Paljon sähköä kuluttavat yritykset valitsevat usein sähkönmyyjän yhteistyökumppanikseen. Tässä on viisi syytä siihen:

 • Yritys saa neuvoja energian käytön tehostamisesta
 • Yritys voi parantaa ympäristöprofiiliaan
 • Yritys saa käyttöönsä kokeneita neuvonantajia
 • Yritys saa pitkäaikaisen strategian sähkökauppoihin
 • Yritys saa selkeyttä  laskutukseen 

Kaikilla yrityksillä on omat vaatimuksensa, haasteensa ja tarpeensa sähkönmyyjän valinnan suhteen. Kysymykset, joita pitää asettaa oikean sopimuksen löytämiseksi, voivat riippua yrityksen toimialasta.

Seuraavassa on esimerkkejä eri alojen haasteista.

Kiinteistö- ja rakennusyhtiöt tarvitsevat ennustettavat käyttökustannukset

Kiinteistöjä ostettaessa ja myytäessä tarvitaan usein hyvää käsitystä sähkön kulutuksesta. Kustannukset voivat karata pilviin ilman hallittavuuden ja ennustettavuuden vaatimukset täyttäviä päteviä analyysi- ja sähkökauppapalveluja tai ilman sähkönmyyjää, joka on tottunut käsittelemään monimutkaisia sähkökauppoja. Lisäksi on tärkeää, että sähkönmyyjä valvoo sähkönkulutusta rakennustyömailla ja kiinteistöissä, jotta energian käyttö voidaan optimoida.

Neljä syytä siihen, miksi yritys valitsee Vattenfallin yhteistyökumppanikseen:

 • Otamme valvontaamme yrityksen energiakustannukset
 • Autamme yritystä optimoimaan energian käyttönsä
 • Teemme sähkönkulutuksen ennakoinnista helpompaa
 • Tarjoamme pääsyn EnergySite Plus -portaaliin

Julkisten hankintojen haasteet

Mistä löytyy henkilöitä, joilla on kokemusta julkisista hankinnoista? Voi olla haasteellista löytää asiantuntijoita, jotka pysyvät budjetissa. Vielä vaikeampaa on löytää sähkönmyyjä, jolla on työkalut sähkönkulutuksen budjetointiin ja ennustamiseen.

Kolme syytä siihen, miksi julkisen sektorin toimijat valitsevat Vattenfallin  yhteistyökumppanikseen

 • He saavat kestävän energiaprofiilin
 • He saavat budjetoitavan energian käytön
 • He voivat hyödyntää sähkönmyyjän asiantuntemusta kestävien julkisten hankintojen yhteydessä

Teollisuus asettaa vaatimuksia vakaasta ja luotettavasta kumppanista

Vattenfallilla on sekä teknisiä että taloudellisia asiantuntijoita, joiden avulla se tarjoaa suojauksia hinnanvaihteluita vastaan. Tiedämme, että pienetkin muutokset voivat olla tärkeitä energiaintensiiviselle teollisuudelle. Vattenfallilla on erityinen tiimi, joka tarjoaa asiantuntemusta ja neuvoja energiakustannusten ennakointiin ja hallintaan.

Kolme syytä siihen, miksi yritykset perusteollisuudessa ja energiaintensiivisillä aloilla valitsevat Vattenfallin yhteistyökumppanikseen

 • He saavat vastapuolen yhteistyökumppaniksi
 • He saavat sähkönmyyjän, joka ottaa vastuun energiakustannuksista
 • He saavat neuvoja kustannusten hallintaan

Sähkön jälleenmyyjä tarvitsee markkinasuunnitelman ja asiakasstrategian

Mitä sähkökaupan harjoittajan on huomioitava sähkönmyyjää valittaessa? Harkinnanvarainen valtuutus sopii yritykselle, jos se haluaa osallistua suuntaviivojen laatimiseen jättääkseen sitten päivittäisen hoidon sähkönmyyjälle. Komissioratkaisussa sähkönmyyjä sen sijaan hoitaa kaikki ostot ja ottaa kaikki riskit ja kaiken vastuun sähkökaupasta. Silloin yritys hoitaa myynnin ja toimii toimittajana asiakkaittensa suuntaan.

Kolme seikkaa, jotka yrityksen on huomioitava yhteistyökumppanin valinnassa, jos se toimii sähkökaupan ja jälleenmyynnin alalla.

 • Vakaa vastapuoli merkitsee turvallisempaa liiketoimintaa
 • On eduksi, jos toimittaja pystyy huolehtimaan sähkökaupan koko hallinnasta
 • Kumppanuus toimittajan kanssa tarjoaa myös mahdollisuuden tavata toisia sähkökaupan harjoittajia ja pysyä ajan tasalla markkinoista.
Horns_rev_wind_farm_19

Kappale 2

Miten sähkökauppaa käydään?

Sähkön hankinta on monitahoinen prosessi. Sähkökauppaa voidaan tarkastella sekä toiminta- että sijoitusnäkökulmasta. Pitäisikö käyttää hintasuojausta vai pitäisikö osan sähkönkäytöstä perustua vaihtelevaan hinnoitteluun? Miten voidaan budjetoida sähkökustannukset kolmen vuoden tai vielä pitemmällä tähtäimellä?

Sähkösopimusta valittaessa pitää päättää, miten sähköä halutaan ostaa ja missä määrin halutaan altistua markkinoiden vaihteluille. Muita huomioon otettavia seikkoja ovat sähkön käytön vaihtelu sekä kiinteistöjen ja tuotantolaitosten määrä.

Pohjoismaiset sähkömarkkinat on jaettu kahteen markkinasektoriin - spot-markkinoihin ja sähkön johdannaismarkkinoihin. Spot-markkinoilla hinta vaihtelee tunneittain perustuen sähkön kysyntään ja tarjontaan, joka määritetään edellisenä päivänä. Johdannaismarkkinoilla sen sijaan käydään kauppaa hintasuojauksilla tulevien sähkökustannusten varmistamiseksi.

Tuotteet, jotka ovat sopimusten perustana:

Yritykset, joiden kulutus on suuri, yli 2 GWh/vuosi

Portfolio Active - osta ja myy helposti

Portfolio Active antaa mahdollisuuden säästää rahaa ottamalla positioita sähkön johdannaismarkkinoilla. Kun hintavarmistukset hoidetaan Vattenfallin salkun kautta, vältät raportoinnin ja vaikutukset tilinpäätökseen.

Portfolio Share - joustava salkku, jossa on vaihtuva tai kiinteä hinta

Portfolio Share antaa ennustettavan sähkönhinnan hintasuojatuille, mutta vaihteleville energiamäärille. Se yksinkertaistaa sähkökustannustesi suunnittelua. Voit muuttaa ja valita energiamäärään haluamasi jouston. Voit myös valita, kuinka paljon haluat hintasuojata.

Portfolio Energy – räätälöityä hintasuojausta

Portfolio Energy antaa mahdollisuuden tehdä kuukausittain räätälöityjä hintasuojauksia, jotka seuraavat kulutustasi. Hintasuojaus on mahdollista asettaa enintään viideksi vuodeksi, jolloin sähkönhankintasi on paremmin hallinnassa ja joustavampaa.

Portfolio MW – kiinteän tehon hintasuojaukset

Portfolio MW (Megawatti) antaa mahdollisuuden hintasuojata tulevan peruskuormasi, eli kiinteän tehon tunnista toiseen. Kun haluat tehdä hintasuojauksen, voit ottaa yhteyttä neuvonantajiimme, jotka auttavat sinua ennakoinnissa ja antavat sinulle sähkömarkkinoiden parhaimmat ja ajankohtaisimmat vinkit.

Yritykset, joiden kulutus on keskisuuri, 300 000 kWh/vuosi - 2 GWh/vuosi

Vattenfall Viisas – hyvä valinta sekä ilmastolle että lompakolle

Vattenfall Viisas on muuttuva- ja kiinteähintaisen sopimuksen yhdistelmä. Sähkösi lasketaan yhteen kaikkien muiden asiakkaiden kanssa, joilla on sama sähkösopimus. Siten voimme ostaa sähköä aivan kuin kulutuksesi olisi paljon suurempi. Vattenfall Viisaan avulla edistät myös fossiilitonta tulevaisuutta. Ostamasi sähkö on nimittäin 100-prosenttisesti vesivoimalla tuotettua sähköä, jolla on ympäristötuoteseloste.

Sähkön hankintaopas

Mitä pitää ottaa huomioon sähkösopimusta valittaessa?

New call-to-action

 

vattenkraft

Kappale 3

Neuvonta

Suurten sähkösopimusten yhteydessä on mahdollista käyttää neuvonantajaa, joka auttaa ostostrategian luomisessa.

Strategia sisältää hintasuojaukset, jotka tasaavat riskiä. Näiden hintasuojausten optimoimiseksi otetaan myös hintasuojausjaksojen aikaiset hintavaihtelut huomioon. Hintatrendiä seurataan hintasuojausjakson aikana, joten hintojen laskiessa voidaan seurata alempaa hintaa ja hyötyä hinnan laskusta.

Neuvonta itsessään antaa yritykselle tietoja ja ennusteita sähkömarkkinoiden sekä muiden sähkönhintaan vaikuttavien markkinoiden hintakehityksestä Neuvonnan perusteena olevat tiedot sähkö- ja polttoainemarkkinoista perustuvat kattaviin markkina-analyyseihin. Meteorologien, hydrologien sekä fundamentti- ja kvanttianalyytikkojen tuella sähkönmyyjä laatii markkina-analyysejä, joita käytetään tuotannon ja myynnin suojaamiseen. Asiakas saas siis käyttöönsä henkilökohtaisen salkunhoitajan, joka ottaa säännöllisesti yhteyttä toiveiden mukaisesti ja kun markkinatilanne sitä edellyttää.

Mikä neuvonta sopii sinulle?

Eri yritykset käyttävät neuvontaa vaihtelevassa laajuudessa riippuen siitä, kuinka tärkeää sähkökauppa on yritykselle, mutta myös siitä, kuinka paljon omaa aikaa halutaan käyttää ja kuinka suuri osa markkinoiden tiedoista jätetään toimittajan käsiteltäväksi.

Vattenfall tarjoaa erilaisia salkunhoitopalveluita. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

cover-handslag

Sähkömarkkinat

Kaikki mitä sinun tulee tietää sähkömarkkinoista Suomessa.

Vattenfall Sähkömarkkinat - sähkön käyttäjän perusopas

Kappale 4

Sähkökaupan riskit

Yhtiöt käyttävät vaihtelevia määriä neuvontaa sen mukaan, miten tärkeää sähkökauppa on yhtiölle. Se, kuinka paljon neuvontaa käytetään, riippuu myös siitä, kuinka paljon omaa aikaa halutaan käyttää ja kuinka suuri osa markkinoiden tiedoista jätetään toimittajan käsiteltäväksi. Se riippuu myös siitä, miten haluatte hallita sähkökaupan riskejä.

Sähkökaupan harjoittaminen tarkoittaa sähkökaupan eri riskien hallintaa, mikä tehdään yhdessä laaditun kauppastrategian avulla. Seuraavassa voit lukea lyhyesti viidestä tärkeimmästä riskistä.

1. Tasevastuuta koskeva riski

Jokaisen sähkönmyyjän vastuulla on etukäteen suunnitella ja raportoida asiakkaidensa käyttämä sähkömäärä Fingridin ylläpitämään tasepalvelujärjestelmään. Kulutusennusteet ja asiakkaiden toteutunut sähkönkulutus poikkeavat kuitenkin aina toteutuneesta. Näin syntyy toteutuneen kulutuksen yli- tai alijäämää, ja tähän kohdistuu volyymimaksu, josta vastaa usein myyjä. Mitä paremmin sähkönmyyjä ennustaa sähkönkulutuksen, sitä alhaisemmat ovat Fingridin veloittamat tasepoikkeamamaksut, ns. volyymimaksut.

2. Volyymiriski

Jos suojaat sähkön hintaa, sinun on valittava, kuinka suuri osuus volyymistä hintasuojataan. Sähkön kulutus voi kuitenkin sekä kasvaa että vähentyä, ja silloin syntyy ero hintasuojatun volyymin ja todellisen kulutuksen välille. Volyymiriski syntyy, kun todellinen sähkönkulutus poikkeaa ennustetusta ja hintasuojatusta käytöstä. Sellaisessa tilanteessa ylikulutus on ostettava spottihintaan.

3. Sähkön hintaan liittyvä riski

Fyysisen sähkön hinta seuraavalle päivälle määräytyy vuorokausimarkkinoilla Nord Pool -sähköpörssissäToimijat lähettävät edellisenä päivänä tarjoukset sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella suljetussa huutokaupassa muodostetaan sähkön markkina- eli spot-hinta. Eri tuntien hintaerot ovat suuria.

4. Aluehintariski

Eri maiden välillä on rajallinen määrä siirtokapasiteettia. Tästä johtuu, että eri hinta-alueiden hinnat eroavat toisistaan. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Suomessa on vain yksi hinta-alue, kun esimerkiksi Ruotsissa tai Norjassa niitä on useita.

5. Likviditeettiriski

Sähköjohdannaisten kauppa sähköpörssissä toimii aivan kuten muissakin pörsseissä: et voi olla varma tavoittelemasi tuotteen hinnasta ja saatavuudesta tulevaisuudessa. Kun suunnittelet hinnan suojausta, lasket sen varaan, että voit ostaa sähköfutuureja markkinahintaan. On olemassa riski, että saatavilla olevien sähköjohdannaisten määrä on pienempi kuin mihin olit varautunut. 

Sähkökaupan riskit, jotka yrityksen tulee ottaa huomioon.

Lataa