Sähkömarkkinat

Näin käy kauppa sähköpörssissä

Julkaistu: 2021-01-15 Päivitetty: 2024-02-29 kl. 07:46

Näin käy kauppa sähköpörssissä

Lähes kaikki Suomen sähkökauppa tapahtuu pohjoismaisen Nord Pool -sähköpörssin kautta. Nord Poolin sähkönhinnat määrittävät siis vakiohinnat koko pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.

Ruotsilla, Norjalla, Suomella ja Tanskalla on 1990-luvulta ollut yhteiset sähkömarkkinat, joissa hinnat määräytyvät Nord Pool -sähköpörssissä. Arviolta 70–75 prosenttia Suomessa  tuotettavasta sähköstä myydään siellä. Nord Poolissa määritettävät hinnat puolestaan muodostavat standardin koko pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Sähkön hinta vaihtelee tunti tunnilta ja määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Mutta miten se tapahtuu käytännössä?

 

Spot-hinta

Nord Poolissa määritettäviä sähkön hintoja kutsutaan spot-hinnoiksi. Se on hinta, jolla sähkönmyyjät ostavat sähköä, ja muodostaa pohjan sille, millä hinnalla sähkö myydään edelleen sähkön käyttäjille. Spot-hinta vaihtelee tunti tunnilta, ympäri vuorokauden, ympäri vuoden. Mutta mikä hinnan ratkaisee? Lyhyesti ilmaistuna kyse on sähkön saatavuudesta tiettynä ajankohtana sekä siitä, kuinka suuri on sähkön kysyntä, ja minkä hinnan ostajat ovat valmiita maksamaan.

Myyjät ja ostajat tekevät tarjouksia

Nord Poolin spot-hinta määräytyy huutokaupassa vuorokautta aikaisemmin. Sähköntuottajat ja ostajat esittävät tarjouksia hinnoista, joilla he ovat valmiita myymään tai ostamaan sähköä. Myyjien tarjoukset riippuvat siitä, kuinka suuret sähköntuottajien kustannukset ovat tuotettua kWh:a kohden, ja vaihtelevat paljon eri energiamuotojen välillä. Esimerkiksi tuulivoimaan liittyy suuret investointikustannukset, mutta kun tuulivoimapuisto on rakennettu, jokainen kWh pystytään tuottamaan suhteellisen edullisesti, koska tuulen lisäksi ei tarvita muuta polttoainetta. 

Hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan

Spot-hinnan määräävät saatavilla oleva sähkövalikoima ja se, kuinka paljon sähköä sähkönmyyjien on ostettava täyttääkseen asiakkaidensa tarpeet. Jos kysyntä on vähäistä ja suuri osa saatavilla olevasta sähköstä on tuuli- ja vesivoimaa, hinta muodostuu edullisemmaksi. Jos taas kysyntä on suurta ja suuri osa sähköstä on ydinvoimaa tai muita energiamuotoja, joiden tuotantokustannukset ovat suuremmat, sähkön hinta muodostuu korkeammaksi. Spot-hinta määräytyy vuorokautta aikaisemmin jokaiselle seuraavan vuorokauden tunnille.

Pohjoismainen systeemihinta

Nord Poolissa määritettävää sähkön hintaa kutsutaan "systeemihinnaksi", ja se toimii taloudellisen sähkökaupan vertailuhintana. Systeemihinta lasketaan huomioimatta sähkön tuotanto- tai kulutuspaikkaa. Koska sähköverkossa kuljetettavalle sähkön määrälle on rajoituksia, sähkön hinnassa on huomioitava myös maantieteelliset siirtorajoitukset eli niin sanotut sähköverkon ”pullonkaulat”.

Eri spot-hinnat eri sähköalueilla

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Suomessa on vain yksi hinta-alue, kun esimerkiksi Ruotsissa tai Norjassa niitä on useita. Hinta-alueet ovat riippuvaisia sähkön kantaverkon siirtokyvystä eri alueiden välillä. Suomessa on vahva siirtoverkko ja sähkö siirtyy vaikeuksitta maan sisällä.  Ruotsissa ja Norjassa kantaverkon siirtokyky on heikompi, jolloin sähköä ei saada siirrettyä kysyntää vastaavasti eri alueiden välillä. Tästä johtuen sähkön hinnat erkaantuvat "pullonkaulatilanteissa". Sähköntuottaja saa spot-hinnan, joka on voimassa sähköalueella, jolla laitos sijaitsee ja sähkön ostaja maksaa spot-hinnan, joka on voimassa sähköalueella, jolla kulutus tapahtuu.

Taloudelliset futuurimarkkinat, NASDAQ Commodities

Sähkön hinnan vaihtelu aiheuttaa suurta epävarmuutta sekä tuottajalle että sähkön käyttäjälle. Useimmat ostavat sähkönsä mieluummin pitkäjänteisempään hintaan, jopa kymmenen vuotta etukäteen. Miten tämä onnistuu, kun spot-hinta vaihtelee niin suuresti? Ratkaisuna toimii NASDAQ Commodities -pörssin futuurimarkkinat. NASDAQ Commodities tarjoaa sähköntuottajille ja sen ostajille mahdollisuuden suojautua spot-hinnan vaihteluilta. Tätä kutsutaan "futuurien" ostamiseksi. Futuurit ovat rahoitustuote, joka takaa sähkön hinnan ennalta määrätyksi ajaksi. Voit sen avulla taata ostamasi sähkön hinnan kuukaudeksi, neljännesvuodeksi tai jopa useiksi vuosiksi. Futuurien hinta määräytyy sen mukaan, mikä markkinoiden arvio on keskimääräisestä spot-hinnasta futuurin käsittämällä ajanjaksolla.

Riskienhallinta kiinteähintaisissa sopimuksissa

Tavallisimpia NASDAQ Commodities -pörssissä kauppaa tekeviä toimijoita ovat sähköntuottajat ja suuret sähkön kuluttajat, kuten teollisuusyritykset tai sähkönmyyjät, jotka myyvät sähköä edelleen asiakkailleen. Sähkönmyyjille taloudellinen kauppa NASDAQ Commodities -pörssissä ratkaisee usein sen, että he voivat tarjota kiinteähintaisia sopimuksia. NASDAQ Commodities -pörssin päätuote perustuu pohjoismaiseen systeemihintaan, ja kaupankäynti tuotteista tapahtuu euroilla. Lue lisää sähkökaupan riskeistä ja ymmärrät, mitä yrityksesi tulee tietää sähkökaupan riskienhallinnasta.

Vattenfall-Så fungerar elaffären

Yhteenveto

Noin 70–75 prosenttia Suomessa  tuotettavasta sähköstä myydään pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa. Siellä määritettävät hinnat muodostavat standardin koko pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Hintoja kutsutaan spot-hinnaksi, ja ne määräytyvät huutokaupassa vuorokautta aikaisemmin. NASDAQ Commodities -pörssin futuurimarkkinat tarjoavat sähkön tuottajille ja sen ostajille mahdollisuuden suojautua spot-hinnan vaihteluilta. 

Hinnanvaihtelun lisäksi sähkökauppaan liittyy lukuisia muita riskejä. Lue blogimme Sähkökaupan riskit, jotka yrityksen tulee ottaa huomioon ja opi tunnistamaan sähkökaupalle ominaisimmat riskit.

Vattenfall Sähkömarkkinat - sähkön käyttäjän perusopas

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje