Sähkömarkkinat

Hallitsetko sähkökaupan riskit?

Julkaistu: 2021-01-20 Päivitetty: 2023-01-24 kl. 06:24

Hallitsetko sähkökaupan riskit?

Sähkökaupassa on huomioitava useita näkökohtia. Sähköön liittyvät riskit ovat tärkeä tekijä, joka voi vaikuttaa liiketoimintaan. Mitä riskejä yritys on valmis ottamaan, kun se valitsee sähkösopimusta?

Hintariskin lisäksi sähkökauppaan liittyy monenlaisia riskejä. Näitä ovat muun muassa  likviditeettiriski ja aluehintariski. Sähkökaupan riskeissä on kyse kaikesta alkaen hintavaihteluista aina siihen, kuinka suuren sähkömäärän yritys ostaa. Asiakkaana voit päättää ottaa kaikki riskit itse tai antaa sähkönmyyjän vastata osasta riskejä tai kaikista riskeistä. Päätöksessä, mitä riskejä otetaan, on kyse neljästä asiasta: riskinottohalusta, liiketoiminnan painopisteestä, osaamisesta ja resursseista. 

Haluatko tietää tarkemmin, mitä riskejä sähkön hankinta pitää sisällään? Listaamme tärkeimmät riskit blogissa Sähkökaupan riskit, jotka yrityksen tulee ottaa huomioon

Riskinottohalu

Sähkökauppaan liittyy useita huomioitavia riskejä, ja on useita tapoja minimoida ne. Tiettyjä riskien minimoinnin ratkaisuja voidaan verrata vakuutukseen. Ostaja valitsee, minkä tasoisen vakuutuksen ottaa, ja etukäteen voi olla vaikea tietää, mikä on kannattavaa. Pohjimmiltaan on pitkälti kyse siitä, mitä riskejä halutaan ottaa ja mitä vastaan vakuuttaa. Yksi esimerkki tästä on mahdollisuus vakuuttaa sähkönhinnan vaihteluita vastaan. Sähkön hinta vaihtelee tunneittain ja määräytyy sähkönmyyjien ja -ostajien välisessä huutokaupassa pohjoismaisessa Nord Pool -sähköpörssissä. Hintaa kutsutaan spot-hinnaksi. Useimmat yritykset pitävät parempana ennustettavaa sähkönhintaa ja vakuuttavat sähkönhinnan vaihteluita vastaan ostamalla hintasuojauksen. Hintasuojaukset, eli niin sanotut sähköfutuurit, ostetaan määrätyksi ajaksi, kuukaudeksi, vuosineljännekseksi tai yhdeksi tai useammaksi vuodeksi. Futuurien hinta määräytyy markkinoiden kyseisen ajanjakson sen hetkisen keskimääräisen spot-hinta-arvion mukaan. Voit suojata sähkön hinnan 100 % tai osittaa sen ja suojata pienempiä osia eri aikoina. Ehkä et halua suojata sähkön hintaa ollenkaan, vaan otat spot-hintaan liittyvän riskin? Etukäteen on vaikea tietää, mikä on halvinta, mutta selvää on, että spot-hintaan liittyy suurempi riski. Riskin hallinta myös edellyttää aikaa ja osaamista.

Liiketoiminnan painopiste

Liiketoiminnan painopisteellä ja energian käyttötavoilla voi myös olla suuri vaikutus sähkökauppoihin. Esimerkiksi jos yrityksen sähkönkulutus vaihtelee paljon vuorokauden aikana, jos esimerkiksi tuotanto on käynnissä vain päiväsaikaan, se voi hyötyä kiinteähintaisesta sähkösopimuksesta. Se vähentää riskiä siitä, että yritys ostaa liian paljon tai liian vähän sähköä. Kun suojaat sähkön hinnan, valitset aina etukäteen, kuinka suuren määrän haluat ostaa. Jos joudutkin ostamaan enemmän sähköä kuin olet suojannut, saat maksaa voimassa olevan tuntihinnan eli spot-hinnan. Jos taas ostat liikaa sähköä, joudut itse huolehtimaan ylimääräisen sähkön myynnistä, spot-hintaan. Koska spot-hinta vaihtelee paljon, on riski, että ostaminen on kalliimpaa kuin luulit tai että joudut myymään sähköä halvemmalla hinnalla kuin millä olit ostanut sitä.  

Vattenfall-Så fungerar elaffären-12

Osaaminen

Riskinotossa on kyse myös siitä, minkälaista osaamista yrityksessä on. On esimerkiksi tärkeää tehdä mahdollisimman tarkkoja ennusteita yrityksen tulevasta sähkönkulutuksesta, jotta tiedetään, kuinka paljon sähköä pitää ostaa. Konkreettisen ennusteen tekemisen kannalta on tärkeää, että sähkönkulutus on tarkkaan selvillä. Mitä laitoksia yrityksellä on? Millainen aiempi kulutus on ollut? Miltä tulevaisuus näyttää? Mitä parempi ennuste, sitä pienempi riski, että yritys ostaa tai suojaa liian paljon tai liian vähän sähköä. Tämä vaatii osaamista mutta myös resursseja.

Resurssit

Mitä resursseja yhtiössä on sähkökaupan riskien hallintaan? Joissakin suurissa yhtiöissä on omat osastot ja resurssit, joita tarvitaan päivitettyjen ennusteiden tekemiseen ja sähkön myymiseen ja ostamiseen oikea-aikaisesti, suoraan Nord Pool -sähköpörssissä. Osalla yrityksiä ei ole näitä resursseja ja niiden tarve ostaa riskienhallinta sähkönmyyjältään on suurempi. Sähköriskien menestyksellinen hallinta on vaativaa. Miltä teidän yrityksenne resurssit näyttävät?

Yhteenveto

Sähkökaupan riskeissä on kyse kaikesta alkaen hintavaihteluista aina siihen, kuinka suuren sähkömäärän yritys ostaa. Asiakkaana voit päättää ottaa kaikki riskit itse tai antaa sähkönmyyjän vastata osasta riskejä tai kaikista riskeistä. Päätöksessä, mitä riskejä otetaan, on kyse neljästä asiasta: riskinottohalusta, liiketoiminnan painopisteestä, osaamisesta ja resursseista.

Tarvitsetko apua riskienhallinnassa? Me autamme sinua. Lue miten kumppanuus Vattenfallilla toimii ja miten neuvonantajamme voivat auttaa yritystäsi sähkön hankinnassa.

New call-to-action

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje