Sähkömarkkinat, Sähkön hinta

Sähkön hintakehitys vuonna 2022 - miten itse voit vaikuttaa

Julkaistu: 2022-02-25 kl. 09:13

sähköverkko

Talven ennätyskorkeiden sähkönhintojen jälkeen suuri kysymys on, mitä voidaan odottaa tulevaisuudessa. Toistuuko hintatilanne ensi talvena – ja miten yritykset voivat suojautua sähkön hinnan heilahteluilta?

Vuoden ajan jatkuneiden sähkön korkeiden hintojen jälkeen monet ovat huolissaan tulevista sähkökustannuksista. Sähkösopimuksen tarkistaminen voi olla hyvä asia, mutta paniikkiin ei kuitenkaan ole syytä. Tammikuun tuulisen, kostean ja leudon sään johdosta sähkön hinta on laskenut. Jos sääennusteet pitävät paikkansa, sähkön hinta voi jatkaa laskuaan lopputalven ajan.

Miksi sähkön hinta vaihtelee

Sähkön hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan mukaan ja määräytyy tunneittain pohjoismaisessa Nord Pool -sähköpörssissä. Hintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten veden määrä Ruotsin ja Norjan vesivoimalaitosten vesialtaissa, sää, tuuli ja lämpötilat sekä polttoaineiden hinnat, hiili, kaasu, öljy ja päästöoikeudet manner-Euroopassa.

Vuoden 2021 aikana tapahtui monia asioita, jotka nostivat sähkön hinnan epätavallisen korkealle tasolle. Tilannetta vauhdittivat suhteellisen vähätuulinen ja kuiva sää sekä polttoainehintojen nousu.

Tulossa lisää heilahteluita - mutta vähemmän hintapiikkejä

Sähkön hinta on vaihdellut enemmän talven aikana, ja siihen meidän on ehkä totuttava tulevaisuudessa. Yksi syy tähän on se, että käytämme nykyään enemmän uusiutuvaa energiaa. Koska tuuli- ja aurinkovoimalat ovat suoraan riippuvaisia säästä, sähköntuotannossa tapahtuu suuria vaihteluita. Suomessa odotetaan uuden ydinreaktorin aloittavan toimintansa kesään mennessä, ja suunnitteilla on paljon lisää tuulivoimaa. Tämä tulee parantamaan Pohjoismaiden energiatasapainoa.

Vähennä riskejä hintasuojauksen avulla

Yrittäjänä voit vähentää hintahuippujen riskiä hintasuojaamalla kuluttamasi sähkön. Voit itse valita, kuinka laaja hintasuojaus on. Haluat ehkä asettaa hintasuojauksen vain tietylle ajanjaksolle tai suojata osan yrityksesi odotetusta kulutuksesta.

Jos yrityksesi on vaikeaa hallita hintahuippuja, on järkevää valita turvallisempi hintasuojausmalli sähkönmyyjältä, joka myy sähkön kokonaan tai suurimmaksi osaksi kiinteään hintaan. Tällöin hintariski siirtyy sähkönmyyjälle.

Jos yrityksesi sen sijaan osaa hallita suuria hintavaihteluita, voitte valita mallin, jossa suuri osa sähköstä ostetaan vaihtuvaan hintaan. Tärkeintä on ymmärtää erot – ja tehdä aktiivinen valinta yrityksen tarpeiden perusteella. Hyvä yhteistyökumppani voi auttaa löytämään oikean tasapainon riskien ja kustannusten välillä.

Lue lisää yrityksellesi sopivan sähkösopimuksen valinnasta

Vähennä kulutusta

Toinen keino suurten sähkökustannusten torjumiseksi on tarkistaa yrityksen sähkönkulutus. Teollisuusyritysten energiakustannuksia voi pienentää jopa 20 % ilman merkittäviä investointeja muun muassa tarkistamalla, että koneet eivät ole käytössä toiminta-aikojen ulkopuolella. 

Seitsemän tapaa tehostaa teollisuusyrityksen energiankulutusta

Toimistoissa energiankäyttöä voidaan tehostaa käyttämällä virtuaalipalvelimia ja tarkistamalla valaistuksen käyttö. Lisää vinkkejä löydät muistilistastamme. 

Kahdeksan tapaa tehostaa toimistosi energiankulutusta

Voi myös olla hyvä tarkistaa, mihin vuorokauden aikoihin yritys kuluttaa sähköä. Jos sähkön hinta on muuttuva, sähkön hinta on edullisempi tunteina, jolloin sähkönkulutus on alhaisempaa, esimerkiksi yöllä. Tällöin auttaa, jos voitte siirtää osan toiminnastanne edullisempiin tunteihin.

Haluatko tietää tarkemmin, miten sähkömarkkinat toimivat? Lataa oppaamme, jossa käymme läpi muun muassa seuraavat asiat:

  • Miten sähkökauppa toimii pohjoismaisessa Nord Pool -pörssissä?
  • Sähköjärjestelmän toimintaa tukevat osatekijät.
  • Miten eri toimijoiden - sähköntuottajien, sähköverkkoyhtiöiden ja sähkökauppayhtiöiden - yhteistyö toimii.
Vattenfall Sähkömarkkinat - sähkön käyttäjän perusopas