Julkaistu: 2020-06-07 Viimeksi päivitetty: 2021-10-26 Lukemisaika: 3 min
Ilmastoneutraali sähkö

7 tapaa tehostaa teollisuusyrityksen energiankulutusta

Lataa PDF-tiedosto

Teollisuusyrityksessä energiankulutuksen tehostamisella on mahdollista saavuttaa runsaasti säästöjä. Energiakustannuksia voi pienentää jopa 20 % ilman merkittäviä investointeja. Lait ja asetukset, kuten energiatehokkuusdirektiivi sekä yhteiskuntavastuuraportti, asettavat myös vaatimuksia energiankäytön tehostamiselle. Olemme laatineet teollisuudessa toimiville yrityksille energiansäästötoimien muistilistan.

Mitä energiankäytön tehostaminen tarkoittaa?

Energiankäytön tehostaminen tarkoittaa, että energiankäyttö on mahdollisimman tehokasta taloudellisesti sekä yrityksen että yhteiskunnan kestävän edistämisen kannalta. Energiankulutuksesi vähenee tai voit lisätä tuotantoa kustannusten pysyessä samoina. Tämä johtaa siihen, että yhteiskunnan käytettävissä on enemmän energiaa ilman, että energiantuotantoa pitää lisätä.

 

Energian käytön tehostaminen matkalla kohti ilmastoneutraaliutta

Energiankäytön tehostaminen ei ainoastaan tuo kustannussäästöjä, vaan se on edellytys, jos yrityksen tavoitteena on ilmastoneutraalius tai ilmastokompensaatio. Kaikki energian käyttö vaikuttaa ilmastoon ja ympäristöön. Siksi yritysten, jotka suunnittelevat ilmastokompensoituja toimia, on ensin varmistettava, että ne ovat vähentäneet omaa ilmastovaikutustaan mahdollisimman paljon. Tärkeä osa ilmastovaikutuksen vähentämistä on energiankäytön tehostaminen.
Webp.net-resizeimage (7) (1)

Energiankäytön tehostaminen kustannussäästöinä

Energiankulutuksen osalta yrityksen on usein mahdollista saada aikaan säästöjä. Useat yritykset voivat pienentää energiakustannuksiaan jopa 20 % ilman suurempia investointeja. Käytettävissä on monia yksinkertaisia toimenpiteitä, joilla voi säästää energiaa. Energiakustannuksia voi esimerkiksi pienentää käyttämällä lämmitystä ja jäähdytystä oikealla tavalla sekä säätämällä laitteet oikein.

Muistilista – näin pienennät yrityksen energiankulutusta

  1. Jos käytät toimitilassa lämminilmapuhaltimia, tarkista niiden käytönohjaus ja sijaintipaikat. Lämminilmapuhaltimia ei yleensä siirretä, kun toiminnot toimitilassa muuttuvat.
  2. Valvo paineilmajärjestelmien painetta ja vuotoja. Tiivistä venttiilit ja liitokset. Tarkista myös putket. Vuotojen vähentäminen voi pienentää paineilmajärjestelmän energiankulutusta yli 20 % vuodessa.
  3. Kompressorihuonetta ei saa sijoittaa talon aurinkoiselle puolelle eikä myöskään raitisilman ottoaukon läheisyyteen. Voitko kierrättää kompressorien muodostaman hukkalämmön?
  4. Huolehdi, että henkilökunta on tietoinen energiakustannuksista ja siitä, mitä he voivat tehdä kulutuksen pienentämiseksi.
  5. Tee kierros toimitiloissa yöllä, ja selvitä, mitä laitteita on käytössä, kun toiminta ei ole käynnissä. Voiko joitain laitteista sammuttaa?
  6. Perehdy sähkö- ja kaukolämpösopimuksiin ja ota yhteyttä sähköverkon haltijaan selvittääksesi, onko käytössä oikea sulakekoko tai tehoraja. Sulakekokoa – ja siten kustannuksia – voidaan kenties pienentää, jos koneita vaihdetaan, koska uudet koneet kuluttavat vähemmän sähköä kuin vanhat.
  7. Mieti, miten käynnistätte koneet ja sytytätte valot toiminnan käynnistyessä. Yleensä kaikkia koneita ei tarvitse käynnistää samaan aikaan. Jos voitte jakaa käynnistyksiä eri aikoihin, voitte myös pienentää sulakekokoa tai tehorajaa.
Energiankäytön tehostaminen ja vähentäminen ovat ensimmäisiä asioita, jotka yrityksen pitää tehdä, jos se haluaa toimintansa ja sähkönhankintansa olevan ilmastoneutraalia.  Lue lisää täältä.

trenspaning-2020-cta-fi

Lataa artikkeli PDF:nä

Haluatko tallentaa tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alla olevasta painikkeesta, niin saat sen suoraan sähköpostiisi.

Viisi trendiä, jotka vaikuttavat sekä yritykseesi että energiajärjestelmään, jossa toimitte.

Lataa Trendiseuranta