Energiatehokkuus, Energiahuolto, Sähköistyminen

Tekniikka, jolla vastataan energiahaasteeseen

Julkaistu: 2022-08-23 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 11:50

Tekniikka, jolla vastataan energiahaasteeseen

Digitalisaatio ja sähköistäminen lisääntyvät ja maailmanlaajuisesti päästöt jatkavat kasvuaan. Jotta tulevaisuuden energiahuolto voitaisiin toteuttaa koko yhteiskunnan ja ilmaston kannalta kestävällä tavalla, tarvitaan sekä tehokkaampaa energiateknologiaa että älykkäämpää energiankäyttöä.

Hyvä uutinen on se, että ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen tarvittava tekniikka ja osaaminen ovat jo olemassa.

Tämän vuoden huhtikuussa YK:n ilmastopaneeli IPCC julkaisi uusimman osaraporttinsa, "Ilmasto muutoksessa 2022 - Ilmastonmuutoksen rajoittaminen", josta käy ilmi, että maailman kasvihuonekaasupäästöt jatkavat kasvuaan. Jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajata 1,5 asteeseen, päästöjen on alettava vähentyä ennen vuotta 2025, niiden on oltava lähes puolittuneet vuoteen 2030 mennessä ja oltava nettonolla vuoteen 2050 mennessä. Joissain teollisuusmaissa päästöt ovat vähentyneet viime vuosina, vaikka niiden ilmastovaikutus on edelleen globaalia keskiarvoa korkeampi.

Hyvä uutinen on se, että ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen tarvittava tekniikka ja osaaminen ovat jo olemassa. Esimerkiksi vihreän teknologian, kuten tuulivoiman, aurinkoenergian ja energiavarastojen, kustannukset ovat laskeneet yli puoleen viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Lue lisää energiatekniikasta ja energiasiirtymään vaikuttavista projekteista

Minne olemme menossa?

Vaikka ilmastonmuutoksen hillinnällä on kiire, kehitys on mahdollista kääntää, ja energiasektorin rooli onkin tässä siirtymässä täysin keskeinen, IPCC:n raportissa todetaan. Raportissa korostetaan erityisesti politiikkaa ja ohjauskeinoja, uutta teknologiaa ja energiatehokkuutta. Kaikki nämä ovat ratkaisevan tärkeitä sekä vihreälle siirtymälle että tulevaisuuden energiahuollon turvaamiselle, jotta energiasektori voi vastata sähköistämisen ja digitalisoinnin vaatimuksiin.

Energia- ja ilmastoälykkään yhteiskunnan saavuttaminen vaihtelee maakohtaisesti.

Energia- ja ilmastoälykkään yhteiskunnan saavuttaminen vaihtelee maakohtaisesti. Ruotsin energiavirasto laati vuonna 2016 visionäärisen raportin, jossa kuvataan tulevaisuuden energiamarkkinoiden mahdolliset tiekartat ja trendit: Neljä tulevaisuutta – Energiajärjestelmä vuoden 2020 jälkeen. Erilaiset mahdolliset energiatulevaisuudet nimettiin musiikkitermien mukaan.

  • Forte (voimakkaasti): Keskittyminen teollisuuteen ja matalat, ennustettavat ja kilpailukykyiset energiahinnat, energiajärjestelmän toimitusvarmuus ja valtion ohjaus. Enemmän ydinvoimaa, vesivoimaa, lämpövoimaa. Haasteet: ilmastotyö on hidasta ja kotitalouksille sähkö on kalliimpaa.
  • Legato (sitoen): Forten vastakohta. Energiasektorin ja energiankulutuksen merkittävä vähentäminen elämäntapamuutosten, energiankäytön tehostamisen ja ohjauskeinojen avulla. Ydinvoimasta luovutaan, uusiutuvaa energiaa lisätään. Haasteet: vaihtelevan sähköntuotannon hallinta, ei kokonaisvaltaista näkemystä.
  • Espressivo (ilmeikkäästi): Hajautettu sähköntuotanto, lisääntynyt joustavuus, keskittyminen pienimuotoisiin ratkaisuihin. Teollisuusasiakkaat investoivat omaan sähköntuotantoonsa. Haasteet: toimitusvarmuuden heikentymisen riski järjestelmätasolla, hitaampi ilmastotyö ilman valtion ohjausta.
  • Vivace (elävästi): Tietointensiivinen yhteiskunnan muutos uuden vihreän energiateknologian, lisääntyneen sähköistyksen ja digitalisoinnin avulla. Haasteet: ristiriita suuren energiakulutuksen ja ilmastotavoitteiden välillä, vaatii suuria panostuksia tutkimukseen ja innovaatioihin.

Parempaa energiatehokkuutta

Riippumatta siitä, mikä tien tai teiden yhdistelmä valitaan, energian säästäminen on tärkeää ilmaston, lompakon ja energiahuollon turvaamiseksi laajalla rintamalla.

Energiatehokkuuden parantamisen on tulevaisuudessa aikaansaatava suurimmat päästövähennykset.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan energian käytön tehostaminen on toimenpidekategoria, jonka on tulevaisuudessa aikaansaatava suurimmat päästövähennykset. Vuoteen 2030 mennessä laadituissa EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteissa todetaan, että energiatehokkuutta vaativien ohjausvälineiden avulla energian tarjontaa voidaan vähentää Euroopassa runsaalla neljänneksellä.

Tutustu konkreettisiin vinkkeihin, miten yritykset voivat vähentää energiankulutustaan

FORSKARE_ECO
Sen myötä, kun ydinvoimaloita suljetaan ja vaihtelevan uusiutuvan sähkön tuotantoa otetaan vaiheittain käyttöön, myös järjestelmäpalveluista tulisi keskustella enemmän, Ruotsin energiavirasto kirjoittaa raportissaan. Tiettyjen kilowattituntien korvaaminen toisilla kilowattitunneilla ei riitä täyttämään sähköntarvetta. On lisäksi varmistettava sähköjärjestelmän vakaus. Vaikka esimerkiksi tuulivoimapuiston sähköteho vaihtelee eikä sitä voida pitää itsestäänselvyytenä, sillä on silti mahdollisuus tuoda palveluita sähköjärjestelmään uuden teknologian ja taloudellisten kannustimien avulla.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje