Sähkömarkkinat, Sähkön hinta

Sähkömarkkinoilla ei paluuta vanhaan

Julkaistu: 2022-10-27 Päivitetty: 2023-01-23 kl. 07:04

Sähkömarkkinoilla ei paluuta vanhaan

- Sähkömarkkinoilla ei kannata ihan heti haikailla entisiä hintoja. Maakaasun hinta pysytellee korkeana Euroopassa vielä pitkään, ja sillä tulee jatkossakin olemaan vaikutusta sähkön hintaan myös Pohjoismaissa, arvioi Vattenfallin vanhempi sähkösalkunhoitaja Juho Kinni.

Sähkömarkkinoiden tällä hetkellä vallitseva iso epävarmuus heijastuu tuleviin futuurihintoihin, joissa on paljon riskilisää. - Ensi talven osalta on paljon epävarmuuksia; onko talvi kylmä vai lauha, kuinka paljon tuulee ja onko Olkiluoto 3 toiminnassa. Se pitää talvikuukausien hinnat korkealla. Ensi keväänä ja kesänä mennään jo maltillisempaan suuntaan, kuvailee Juho Kinni tulevia markkinanäkymiä.

Tuotantokapasiteettia tarvitaan lisää

Olennaista sähkömarkkinoiden nykytilanteessa on, että tuotantokapasiteettia on saatava lisää suhteessa kulutukseen. Yksin se ei auta, vaan sähkönkulutusta on myös tarkasteltava kriittisesti ja etsittävä aktiivisesti säästökohteita. Sähkön korkea hinta käytännössä pakottaa niin yritykset kuin myös kuluttajat siihen.

- Tuulituotantoa syytetään sähkön hintavaihteluista, mutta tuulituotanto on Pohjoismaissa kuitenkin se, joka tuo merkittävimmän kapasiteettilisän markkinoille. Tämä kehitys on jo käynnissä, Juho Kinni sanoo.

Viimeisen vuoden aikana tuulivoiman kapasiteetin lisäys on ollut voimakasta Suomessa, kapasiteettia on tullut kolmannes lisää. Se ei ole vielä näkynyt Suomen markkinahinnoissa kesän aikana, koska perinteisesti kesällä tuulee vähemmän.

- Tuulivoimaa on jo nykyisellä kapasiteetilla tarjolla kahden Olkiluoto 3:n verran. Se tarkoittaa sitä, että kun on suotuisat tuuliolot, voi olla pitkiäkin aikoja edullista sähköä. Mutta kun ei tuule, tarvitaan vesi- ja ydinvoimaa säätövoimaksi. Toisaalta yhteispohjoismainen järjestelmä auttaa meitä siinä, että kun Pohjois-Ruotsissa tuulee, saamme nauttia edullisemmista hinnoista myös Suomessa.

Keski-Euroopan riippuvuus fossiilienergiasta

Riippuvuus fossiilienergiasta on iso ongelma Keski-Euroopassa. Energiamarkkinat olivat muutoksessa jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, mutta muutosvauhti kasvoi ja konkretisoitui fossiilienergiakriisin myötä.

Venäjä alkoi kiristää maakaasun saatavuutta jo syksyllä 2020, ja kaasun hinta on vaihdellut mutta noussut samalla kokonaan uudelle tasolle. Muutos on ollut järisyttävä paljon maakaasua käyttävälle raskaalle teollisuudelle sekä tietysti kotitalouksille.

- Hieman huolestuneena seuraan sitä, että tukia ja rahallista apua suunnataan markkinalle, jotta teollisuus ja ihmiset selviävät korkeista hinnoista. Se on inhimillistä, mutta ei ratkaise ongelmaa pitkällä aikavälillä. Ellei muita muutoksia tehdä, vuoden päästä ollaan samassa tilanteessa, ja taas tarvitaan rahaa. Keski-Euroopassa tarvitaan muutoksia järjestelmätasolla, sekä sähkönkulutuksessa että sähköntuotannossa. Parhaassakin tapauksessa muutoksen toteuttamiseen kuluu aikaa ja hintalappu on vielä suuri kysymysmerkki.Maakaasuverkko

Kuva: Maakaasun siirtoverkko. Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Maakaasu on keskeinen tuotantomuoto Keski-Euroopassa.

Markkinaintegraatio näkyy ja tuntuu

Pohjoismaisella sähkömarkkinalla on käynnissä historiansa suurin muutos, markkinoiden yhdentyminen Eurooppaan. -Tähän saakka on saatu nauttia enemmän yhdentymisen hyvistä puolista, mutta pelin henkeen kuuluu, että myös huonot asiat jaetaan, eli korkeiden hintojen osalta riskit tasaantuvat Euroopan maiden kesken. Euroopassa sähkön tuotantokustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin Pohjoismaissa, joissa on vesivoimaa runsaasti saatavilla.

Suomessa tilanne sähkömarkkinoiden ja sähköjärjestelmän toiminnan näkökulmasta on parempi moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Lisääntyvä fossiilivapaa tuotanto vahvistaa niinikään järjestelmän kantokykyä.

- Vaikka hinnat ovat myös Suomessa korkeita, ja kustannukset korkeammat kuin mihin olemme tottuneet, olemme fossiilivapaan tuotannon kehityksessä pidemmällä kuin moni muu Euroopan maa. Se voi tuoda merkittävää kilpailuetua yrityksille. Vaikka sähkökustannukset tulevat olemaan ensi talvena korkeammalla kuin mihin olemme tottuneet, uskon että tilanne tasoittuu 2-3 vuoden aikahorisontissa hintojen osalta.