Biologinen monimuotoisuus

Kun huomio kohdistuu ilmastomuutokseen ja siihen liittyviin haasteisiin, joita kohtaamme globaalin lämpenemisen myötä, ei saa unohtaa erittäin tärkeää aluetta – biologista monimuotoisuutta.

Alla löydät tietoa biologisen monimuotoisuuden merkityksestä, ja siitä, miten Vattenfall työskentelee sen parissa.

Luku 1

Miksi biologinen monimuotoisuus on tärkeää?

Kasvihuonekaasupäästöjen vaikutus ilmastoon ja globaaliin lämpenemiseen tunnetaan laajalti. Mutta ei sovi unohtaa, että biologinen monimuotoisuus vähenee yhä nopeammin ympäri maailmaa. Edellytykset suurelle lajirikkaudelle ja yksittäisten lajien selviytymiselle niiden luonnollisessa ympäristössä ansaitsevat siksi yhtä paljon huomiota kuin globaali lämpeneminen.

Planeettamme on riippuvainen monipuolisesta luonnosta ja monimuotoisesta lajien verkostosta, joka on ekosysteemien toiminnan perusta. Biologinen monimuotoisuus on jo itsessään arvokas, mutta sillä on myös perustavanlaatuinen merkitys ilmaston säätelyn, hiilidioksidin sitomisen ja pölytyksen kannalta.

Me ihmiset jatkamme valtavan paineen asettamista luonnolle, minkä seurauksena lajit katoavat yhä nopeammin. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että toimimme eteen tulleiden haasteiden voittamiseksi.

Ihmisen luontoon ja ympäristöön kohdistaman vaikutuksen torjuminen on tullut entistä tärkeämmäksi. Tärkeä osa tätä on myös ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden yhteyksien havainnollistaminen, koska ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhista lajeille ja ekosysteemeille.

Vaateet biologisesta monimuotoisuudesta kasvavat. Näin on esimerkiksi rakennusupahakemusten ollessa kyseessä. Myös suuren yleisön vaatimukset kasvavat, ja Vattenfallin osalta kysymykset vaikutuksestamme biologiseen monimuotoisuuteen ovat lisääntyneet viime vuosina.

Mikä on biologisen monimuotoisuuden merkitys?

 • Itseisarvo – Jokaisella lajilla on oma itseisarvonsa ja oikeus olemassaoloon.
 • Jokainen osa on tärkeä kokonaisuudelle – Ekologinen järjestelmä on monimutkainen ja  kehittynyt geologisten aikakausien aikana. Joskus on vaikea arvioida, mitä vaikutuksia koko ekosysteemille voi olla, kun yksi osa siitä poistetuu tai syrjäytetään..
 • Ilmaston säätely – Lajirikkaus ja terve biotooppi auttavat säätelemään ilmastoa laajemmin.
 • Ilman ja veden puhdistus – Esimerkiksi kosteikkojen ja puiden menetys vaarantaa myös luonnollisen veden ja ilman puhdistuksen. Puhdistus, josta me ihmiset olemme täysin riippuvaisia.
 • Viljely ja eläinten kasvatus – Eri lajien ja organismien, kuten bakteerien, matojen ja sienten, välinen vuorovaikutus muodostaa perustan ruoan viljelylle, koska ne hajottavat materiaalia ja luovat hedelmällistä maata.

Siksi sinun tulisi suojella biologista monimuotoisuutta:

 • Eettisistä syistä
 • Ekologisista syistä
 • Materiaalisista ja taloudellisista syistä
 • Kulttuurisista ja sosiaalisista syistä
 • Terveydellisistä syistä

Biologisen monimuotoisuuden projektit Vattenfallilla

Lataa esite, jossa esitellään projekteja ja aloitteita biologisen monimuotoisuuden edistämiseksi.

luonnon monimuotoisuus

 

Luku 2

Vattenfall ja biologinen monimuotoisuus

Kaikilla energiantuotantomuodoilla on vaikutuksensa luontoon, ja siksi on erittäin tärkeää ottaa huomioon vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen. Vattenfallin tavoitteena on pyrkiä nettopositiiviseen vaikutukseen biologisen monimuotoisuuden osalta vuoteen 2030 mennessä, ja meillä on useita strategisia tavoitteita kokonaisvaltaisen pyrkimyksemme saavuttamiseksi.

Yhteiset ponnistelut

Pyrimme jatkamaan luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelemista, ja haluamme kutsua myös muita yrityksiä, organisaatioita ja viranomaisia yhteistyöhön ja tiedon vaihtoon.

Yhdessä voimme luoda upeita asioita kestävämmän maailman puolesta.

Aloitteet biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi

Vattenfallilla haluamme edistää sellaisten työkalujen kehittämistä, joiden avulla voidaan asettaa mitattavia tavoitteita, jotka vastaavat parasta saatavilla olevaa tieteellistä tietoa planeettamme rajoista.

Olemme siksi päättäneet:
 • Liittyä Science Based Targets Networkiin
 • Analysoida miten toimintamme vaikuttaa luontoon koko arvoketjun osalta

Science Based Targets Network (SBTN)

SBTN pyrkii kehittämään menetelmiä biologisen monimuotoisuuden mittaamiseksi ja tarjoamaan ohjeistusta yhteistyössä johtavien kansalaisjärjestöjen, kansainvälisten organisaatioiden ja akateemisten laitosten kanssa. SBTN on osa Global Commons Alliancea. SBTN perustuu Science Based Targets -aloitteen (SBTi) aikaansaamaan kehitykseen.

Science Based Target for Nature -aloite perustuu Science Based Targets initiative (SBTi) -aloitteeseen, jossa yritykset ympäri maailmaa ovat sitoutuneet asettamaan ilmastotavoitteita, jotka ovat linjassa Pariisin sopimusta tukevan tutkimuksen kanssa.

Haluamme osallistua mittaustavoitteiden kehittämiseen, jotka ovat linjassa planeettamme rajoihin liittyvän parhaan saatavilla olevan tiedon kanssa. Vattenfall on myös SBTNs Corporate Engagement Programin jäsen.

Global Biodiversity Score (GBS)

Vattenfall on vuoden 2021 aikana tehnyt analyysin siitä, miten liiketoimintamme vaikuttaa biologiseen monimuotoisuuteen. Olemme käyttäneet 'Global Biodiversity Score (GBS)' -työkalua, jonka avulla yritykset ja rahoituslaitokset voivat saada yhtenäisen kuvan siitä, millaisia suoria vaikutuksia niiden toiminnalla ja toimitusketjulla on ekosysteemiin, ja sen jälkeen ne voivat määritellä tieteellisesti perusteltuja tavoitteita biologiselle monimuotoisuudelle.

Oletko jo lukenut nämä:

>Painopiste luonnon monimuotoisuudessa

>Mitattavissa olevat tavoitteet tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta

 

 

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_urban_gardening_256064798-1

Luku 3

Biologinen monimuotoisuus kaupunkiympäristössä

Kaupungeissa ja kiinteistöjen ympärillä on luonnostaan joitakin haasteita biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä. Mutta myös niissä yritykset, kunnat ja muut aktiiviset toimijat voivat tehdä toimenpiteitä, jotta urbaanit ympäristöt olisivat suotuisampia erilaisille lajeille.

Pyrkimyksenämme on välttää, minimoida, palauttaa ja kompensoida mahdolliset negatiiviset vaikutuksemme toiminnastamme. Osana tätä panostusta haluamme vähentää mahdollisimman paljon kiinteistöjemme ja toimipaikkojemme vaikutusta biologiseen monimuotoisuuteen.

Lataa englanninkielinen esitteemme, jos haluat saada lisätietoja Vattenfallin työstä biodiversiteetin parissa kiinteistöjemme osalta.

New call-to-action


Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Lataa