Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu, Luonnon monimuotoisuus

Mitattavissa olevat tavoitteet tärkeitä monimuotoisuudelle

Julkaistu: 2022-06-30 Päivitetty: 2024-05-17 kl. 06:39

Mitattavissa olevat tavoitteet tärkeitä monimuotoisuudelle

Vattenfall on jälleen saavuttanut ykkössijan Ecogainin luonnon monimuotoisuutta mittaavassa indeksissä ja on nyt Euroopan paras luonnon monimuotoisuuden saralla suurten yritysten keskuudessa.

Yrityksillä, jotka vaikuttavat suoraan luontoon, on usein kehittyneempiä tavoitteita luonnon monimuotoisuudelle.

Ruotsalainen ympäristöalan konsulttiyritys Ecogain arvioi vuosittain suurimpien yritysten luonnon monimuotoisuuteen liittyvää raportointia. Pohjoismaiden ja Baltian maiden arvioinnin jälkeen tänä vuonna ovat mukana ovat myös Euroopan suurimmat elintarvikeyritykset kuten Nestlé (klikkaa tästä lukeaksesi Ecogainin raportin.)

- On mielenkiintoista, että juuri Vattenfall nousi arvioinnissa niin korkealle. Vattenfall on edelläkävijä energia-alalla, jota yleensä pidetään eniten biodiversiteettitoimistaan raportoivana sektorina. Yrityksillä, jotka vaikuttavat suoraan luontoon, on usein kehittyneempiä tavoitteita luonnon monimuotoisuudelle, sanoo Tove Hägglund, Ecogainin Naturkapital-liiketoiminta-alueen johtaja.

Biodiversiteettitavoitteet puuttuvat

ECO_T_H

Tämän vuoden raportti osoittaa, että vaikka yli puolella Euroopan suuryrityksistä on jonkinlaisia biodiversiteettitavoitteita, kolmasosa yrityksistä ei ota luonnon monimuotoisuutta lainkaan huomioon yhteiskuntavastuuraporteissaan. Vuoden 2020 raportissa yksikään mukana olleista ruotsalaisista yrityksistä ei ollut asettanut konkreettisia biodiversiteettitieteen mukaisia tavoitteita. Tänä vuonna luku on 10 prosenttia. Euroopan suuryritysten keskiarvo on 14 prosenttia.

Ovatko ruotsalaiset yritykset sitten jäljessä muusta Euroopasta luonnon monimuotoisuuden suhteen?

- Tällaisten yleisten johtopäätösten tekeminen tämän luokittelun perusteella on vaikeaa, koska ruotsalaisyritysten joukko on paljon laajempi. Ruotsin pienempää lukua saattaa selittää se, että suuryritykset raportoivat aktiivisemmin luonnon monimuotoisuuteen liittyvästä toiminnastaan. On myös mahdollista, että kehitystä ohjaavat muualla Euroopassa toimivat yritykset useilla toimialoilla. Ruotsissa on myös suhteessa enemmän luontoa asukasta kohden kuin monissa muissa maissa, mikä sekin voi olla yksi selittävä tekijä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Saksassa on ajettu tiukempaa lainsäädäntöä liittyen ekologisen kompensaation velvoitteeseen, sanoo Tove Hägglund.

Hyönteisten määrä on romahtanut, ja esimerkiksi mehiläisten kaltaisten elintärkeiden pölyttäjien kohdalla se voi merkitä katastrofia ihmisille.

Mikä sitten on luonnon monimuotoisuuden tilanne Ruotsissa?

- Tilanne on hyvin kriittinen, ja ilmastonmuutos pahentaa suuntausta. Konkreettinen esimerkki, johon useimmat hieman vanhemmat autoilijat voivat samaistua, on se, ettei auton tuulilasista tarvitse enää pestä liiskaantuneita hyönteisiä entiseen tapaan. Hyönteisten määrä on romahtanut, ja esimerkiksi mehiläisten kaltaisten elintärkeiden pölyttäjien kohdalla se voi merkitä katastrofia ihmisille, kun hyönteispölytteisten viljelykasvien satomäärät ja sitä kautta elintarviketuotanto pienenevät, Tove Hägglund sanoo.

Nettopositiivinen vaikutus 2030

Vattenfall on asettanut tavoitteekseen edistää luonnon monimuotoisuutta niin, että sen vaikutus biodiversiteettiin on nettopositiivinen vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi laji- ja luonnonympäristöjä koskevat kysymykset sisällytetään jo varhaisessa vaiheessa projektien ja voimalaitosten suunnitteluun. Lisäksi panostetaan tutkimukseen ja hankkeisiin, jotka vahvistavat ja helpottavat luonnon monimuotoisuuden mittaamista. Vattenfall on myös mukana useissa kansainvälisissä hankkeissa, joilla pyritään kvantifioimaan ja raportoimaan yrityksen ympäristövaikutuksia.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä Vattenfallin toimenpiteistä ja tavoitteista luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi:

  • Voimalinja-alueiden hoitosuunnitelmat: Vuoden 2025 loppuun mennessä Vattenfall on toteuttanut toimenpiteitä ja hoitosuunnitelmia vähintään 70 prosentissa kaikista biologisen monimuotoisuuden tunnistetuista kuormitusalueista.
  • Harvinaisten ja uhanalaisten lajien suojaaminen: Vattenfallilla on tällä hetkellä neljä suojeltua aluetta Luulajanjoen ja Dalälvenin joen varrella. Pyrimme myös parantamaan virkistysarvoja ja kertomaan yleisölle eri alueiden luonnonarvoista.
  • Parempi kalojen vaellus: Älvkarlebyssä Vattenfallilla on ”Laxeleratorn”-niminen tutkimuslaitos, joka suorittaa tutkimusta kalojen vaelluksesta alavirtaan.

Tarvitaan selkeitä pelisääntöjä

– Meidän on edettävä paljon nopeammin pysäyttääksemme luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen, ja sitä varten on sovittava selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet ja yhteiset mittausmenetelmät, sanoo Tove Hägglund ja jatkaa:

- Yksi tapa nopeuttaa muutosta on markkinapohjainen ekologinen kompensaatiojärjestelmä. Vattenfall on tällä linjalla ja oli tämän vuoden kesäkuussa mukana Ruotsin hallitukselle osoitetussa avoimessa kirjeessä kertomassa tarpeesta laatia selkeitä pelisääntöjä ekologiselle kompensaatiolle, luonnonmukaisille ratkaisuille ja muille tehokkaille toimenpiteille, kuten palkitsemispooleille ja habitaattipankeille.


Ecogain Biodiversity Index, EBI
Raportin yritykset on arvioitu 23 kysymyksen perusteella sen mukaan, kuinka hyvin ne raportoivat luonnon monimuotoisuuteen liittyvästä toiminnastaan. Nämä ovat tieteellisesti perusteltuja ja edustavat tärkeitä askeleita sellaisille yrityksille, jotka haluavat sisällyttää biologisen monimuotoisuuden liiketoimintamalliinsa. Lyhyesti sanottuna niissä selvitetään, miten yritys on analysoinut luonnon monimuotoisuuden vaikutuksensa ja riippuvuutensa, miten se priorisoi toimet sen vähenemisen estämiseksi, onko yrityksellä tieteellisesti perusteltuja tavoitteita, tekeekö se konkreettisia toimia ja mittaako ja raportoiko se työtään. Vuoden 2022 ranking-listalla oli 398 yritystä. Yritys voi saada yhteensä 29 pistettä. Vattenfall sai 23 pistettä ja on siten listan kärjessä. Muuten vain kaksi ruotsalaista yritystä sai yli 18 pistettä, mikä on kultaluokituksen raja: AAK ja Ikea.

Biodiversiteetille toinen nimi?
Englanninkielisissä maissa biodiversiteetti-sanan tilalla on alettu käyttää sanaa "nature", luonto, jotta käsitteen ymmärtäminen ja työstäminen olisi helpompaa. Tämä siitä syystä, että vaikka panostukset biodiversiteettiin ovat usein konkreettisia, helposti kerrottavia ja antavat nopeita ja näkyviä vaikutuksia, monet pitävät termiä vaikeana ja abstraktina.
 
New call-to-action
  

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje