IT:llä vahva rooli vastuullisuuden edistämisessä

Julkaistu: 2018-11-23 Päivitetty: 2023-01-24 kl. 10:54

tieto-konesali-002

Ympäristövaikutusten minimoiminen. Eettinen edelläkävijyys. Lisäarvon tuottaminen sidosryhmille. Näihin perustuu ohjelmisto- ja palveluyritys Tiedon vastuullisuustyö. Asiakkuus Vattenfallin kanssa mahdollistaa sille EPD-sertifioidun tuulisähkön käytön.


- Vastuullisuus lähtee yrityksen arvoista ja strategiasta. Vastuullinen liiketoiminta perustuu käsitykseen siitä, etteivät taloudet ja yritykset toimi tyhjiössä, vaan ne ovat kiinteästi yhteydessä yhteiskuntaan ja ympäristöön, kehityspäällikkönä Tiedolla toimiva Tiia Katajamäki sanoo. Tiia työskentelee vastuullisuus- ja energia-asioiden parissa sekä vastaa ympäristöjohtamisjärjestelmän linkityksestä liiketoimintaan Suomessa.

- IT-sektorin palveluilla on suuri potentiaali edistää vastuullisuutta ja resurssitehokkuutta yhteiskunnassa. Olemme asettaneet myös omalle toiminnallemme tiukat tavoitteet: tavoitteemme on puolittaa energiankulutuksen hiilidioksidipäästöt vuoteen 2020 mennessä. Nyt näyttää siltä, että tämä tavoite myös saavutetaan, Tiia Katajamäki sanoo.

- Isoilla yrityksillä on merkittävä rooli vastuunkantajana. Uskon silti, että vastuullisuus siirtyy toimitusketjussa eteenpäin. Isot yritykset ovat näyttäneet mallia, ja pienten ja keskisuurten yritysten on tultava perässä. Tämä näkyy myös siinä, että yritykset valitsevat entistä tarkemmin kumppaninsa, koska on tärkeää, että koko toimitusketju on vastuullinen.

Mikä ihmeen hiilikädenjälki?

Hiilijalanjälki viestii tuotteen elinkaaren aikana syntyneistä kasvihuonekaasupäästöistä, kun taas hiilikädenjälki kertoo tuotteen tai palvelun ansiosta vältetyistä kasvihuonekaasupäästöistä. Taustalla on ajatus, että tuotteen positiivisia ympäristövaikutuksia on mahdollista mallintaa, mitata sekä viestiä niistä.

- Digitalisaatio muuttaa usean eri sektorin liiketoimintalogiikkaa ja luo uusia, resurssitehokkaita ratkaisuja. Esimerkiksi reaaliaikainen mittausdata, kysyntäjoustot sekä virtuaaliset jakamisalustat kiihdyttävät entisestään energiasektorin murrosta, Tiia Katajamäki kertoo.  

Tieto on tarkastellut hiilikädenjälkeään oman toimintansa osalta. Nykyään pelkästään Tiedon tarjoamien sähköisten maksu- ja dokumentaatiosiirtojen yhteenlaskettu positiivinen ympäristövaikutus yhteiskuntaan on noin kolme kertaa suurempii kuin yrityksen oman toiminnan suora hiilikuormitus.

Datan määrä kasvaa jatkuvasti

Digitalisaation myötä käsiteltävän datan määrää ja tallennustilan tarve kasvaa. Vaikka datan virtualisointi tehostaa toimintaa, Tiedon konesaleissa energiatehokkuus ja turvallisuus ovat avainasemassa.

Tieto on siirtänyt omat konesalinsa uusiutuvan energian piiriin, ja siten miltei puolittanut energiankulutuksensa hiilijalanjäljen. Suurin osa sen suorista päästöistä syntyy energiankulutuksesta konesaleissa ja toimitiloissa.

Tiedon uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä konesaleja on Suomessa, Ruotsissa sekä Norjassa. Jo aiemmin se on parantanut energiatehokkuutta mm. optimoimalla viilennystä, käyttämällä älykästä ilmanvaihdon ohjausta ja hyödyntämällä energiaa säästäviä tietojenkäsittelyratkaisuja.

Myös konesalien tuottamaa lämpöä kierrätetään. Espoon konesalissa on käytössä järjestelmä, joka siirtää ylimääräisen lämmön suoraan paikalliseen lämpöverkkoon. Vastaavanlainen järjestelmä on käytössä myös Tukholmassa, jossa ylijäämälämmöllä lämmitetään lähialueiden toimitiloja ja asuntoja. Norjan Stavangerissa syvällä vuoren sisällä sijaitseva konesali puolestaan hyödyntää viilennyksessä kylmää vettä läheisestä vuonosta.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje