Energiatekniikka, Akut

Joustaviksi suunnitellut akut

Julkaistu: 2023-04-05 kl. 12:54

akut

Kaikki meistä tietävät, mitä akut ovat, mutta harvemmat meistä ovat tietoisia niiden valtavista mahdollisuuksista. Akut ovatkin keskeisiä energia-alan siirtymässä. Ne esimerkiksi ovat sähköverkkoja vakauttava yksinkertainen virtalähde sekä kysynnän ja tarjonnan tasapainottaja 50 hertsin vakiotaajuuden ylläpitämisessä.

Tuulesta ja auringosta pitkälti riippuvaiset uusiutuvan energian tuotantolaitokset yleistyvät nopeasti, joten uusiutuvaa sähköntuotantoa ei voida enää tarkastella erillään laajemmasta energiajärjestelmästä. Sijoittamalla varastointiteknologioita yhteen paikkaan saadaan käyttöön laaja palvelutarjonta. Tämän ansiosta uusiutuvan energian tuotantolaitosten omistajat voivat yhdistää laitoksensa entistä tiiviimmin energiajärjestelmään.

”Akut ovat keskeinen energian varastointiteknologia. Niiden kustannukset ovat laskeneet vuosikymmenen aikana yli 80 prosenttia, ja kustannusten odotetaan laskevan vielä yli 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä”, kertoo Vattenfallin akkujohtaja Sebastian Gerhard.

”Akut ovat erittäin joustavia, ja tuottoja voidaan optimoida myymällä varastoitua energiaa eri energiamarkkinoilla. Lisäksi niiden avulla voidaan tarjota oheispalveluita, jotka tasapainottavat sähkön kysyntää ja tarjontaa sekä vahvistavat sähköverkon vakautta. Akkuihin voidaan siis varastoida sähköä, kun on tuulista ja aurinkoista ja hinnat ovat alhaalla. Näin energianjakelua voidaan ikään kuin siirtää vähemmän tuulisiin ja aurinkoisiin hetkiin, kun hinnat ovat korkealla.”

Ray-tuulivoimapuisto ja akku

Vattenfallin uusin yhteissijoitettu suuri akkuyksikkö on niin sanottu Battery@Ray, joka liitetään sähköverkkoon vuoden 2023 keväällä. Kyseinen 20 MW:n akkuvarasto sijaitsee 16 turbiinia sisältävässä 54 MW:n Ray-maatuulivoimapuistossa lähellä Newcastlea Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tuulivoimapuisto käyttää samaa sähköverkon liittymispistettä kuin akku, mikä onkin yksi yhteissijoituksen eduista. Akkuun pystytään varastoimaan kahdeksi tunniksi 20 MW eli noin 40 prosenttia tuulivoimapuiston täydestä tuotantokapasiteetista.

Aluksi akku tuottaa 99 prosenttia ajasta oheispalveluita eli erittäin nopeaa, lyhytaikaista energianjakelua sähköverkon vakauttamiseksi. Kolmen tai neljän vuoden päästä on tarkoitus siirtyä niin sanottuun energianjakelun siirtoon, jossa kapasiteetilla käydään kauppaa eri markkinoilla hintasignaalien perusteella.

Joustavan liiketoiminnan menestystä ohjaa pitkälti kunkin maan sääntelykehys. Joillakin Euroopan markkinoilla työ laahaa vielä perässä, mutta Yhdistyneessä kuningaskunnassa on hyvä sijoitus- ja kaupankäyntiympäristö, jossa on erittäin kehittyneet markkinat joustavuustuotteille.

Vattenfallin akkusuunnitelmat

Vattenfallilla on kaksi yhteissijoitettuja akkuja sisältävää tuulivoimapuistoa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja kaksi Alankomaissa. Jälkimmäisistä toinen on tuulivoimapuisto ja toinen yhdistetty tuuli- ja aurinkovoimapuisto. Lisäksi Ruotsiin on rakenteilla kaksi tuulivoimapuistoa, joiden yhteyteen tulee myös akut.

”Useimpiin uusiin tuuli- ja aurinkovoimapuistoihin suunnitellaan akkutilat osana kehitysprojektia. Puistoissa on siis valmius akun lisäämiseen, mutta päätös akun varsinaisesta lisäämisestä tehdään vasta lopullisen investointipäätöksen yhteydessä. Vattenfallin suunnitelmana on, että akkujen kapasiteetti on vuoteen 2026 mennessä 800 MW”, Gerhard kertoo.

Riskit ja sijoituksen tuotto

Sijoittajat vaikuttavat olevan valmiita hyväksymään akkuihin liittyvät ylimääräiset riskit, sillä myös niiden sijoituksen tuotto voi olla korkeampi. Riskit johtuvat siitä, että akkuala ei ole vielä yhtä kehittynyt kuin tuuli- ja aurinkovoima-ala. Akkuihin liittyy siis korkeampi teknologinen riski ja myös sääntelyyn liittyviä riskejä. Joissakin maissa aurinko- ja tuulivoimaan liittyvät asetukset ovat jo selviä, mutta akkujen osalta on vielä epäselvyyksiä. Lisäksi useimmissa Euroopan maissa ei ole vielä kansallisia varastointitavoitteita. Rakennetut ja käyttöön otetut tuuli- ja aurinkovoimapuistot myös tuottavat ennakoitavampia tuloja. Akuille on puolestaan lukuisia eri markkinoita, joten tuottoja on vaikeampi ennustaa.

”Sijoittajat katsovat, että akkuja tarvitaan joustavuuden varmistamiseen ja että akkuteknologiaan sijoittamalla on mahdollista ansaita hyvin. Aurinko- ja tuulivoimassa on pienemmät, yksinumeroiset tuotot, mutta akuilla voidaan yltää mataliin kaksinumeroisiin tuottoihin. Osalla sijoittajista on salkussaan omasta mielestään jo riittävästi matalan riskin ja matalan tuoton omaisuuseriä, joten he haluavat hajauttaa sijoituksiaan korkean riskin ja korkean tuoton omaisuuserillä”, Gerhard toteaa.

Edullinen joustavien tuotteiden valikoima

Akuilla on hyvät valmiudet kilpailla muiden joustavien ratkaisujen kanssa. Esimerkiksi uusien pumppuvesivoimaloiden käyttöikä on yli 50 vuotta, ja ne edellyttävät miljardin euron sijoitusta maa-alaan ja voimalakalustoon. Siihen nähden akut ovat varsin edullisia, sillä ne edellyttävät 20–100 miljoonan euron sijoitusta ja käyttöikä niillä on 15–20 vuotta. Akut ovat myös skaalattavissa, mikä on merkittävä etu verrattuna muihin keskeisiin energianvarastointiratkaisuihin, joita käytetään jaksoittaisessa uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tuotannossa.

”Vattenfall aikoo toteuttaa tiettyjä yhteissijoitettuja ja kannattavia akkuprojekteja lähivuosina kilpailukyvyn parantamiseksi”, Gerhard kertoo. ”Tätä tukevat erittäin kannattavat esimerkkitapaukset yhteiskehitetyistä aurinkovoima- ja varastointihankkeista Saksassa ja Ruotsissa. Lisäämällä akkuja Hjulebergin ja Höge Vägin kumppanihankkeisiimme voimme siirtää ja skaalata käytännön kokemustamme. Lisäksi se auttaa meitä jakamaan oppimiamme asioita siitä, miten akuista voidaan tehdä yhteisösijoittajille tuottavia. Tämä on keskeistä yhteissijoitusprojektien edistämisessä kehitysvaiheesta myyntiin.”

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje