FI, EPD

Miksi valita EPD-ympäristöselosteella varustettua sähköä

Julkaistu: 2019-06-03 Päivitetty: 2023-01-24 kl. 10:40

Därför ska du välja EPD-märkt el-logo

Ympäristöraportointi on tärkeä osa liiketoimintaa. Silloinkin kun se tehdään lain vaatimuksesta, markkinat ja asiakkaat edellyttävät, että tuotteet ja palvelut tuotetaan mahdollisimman kestävästi ja ympäristöystävällisesti. Siksi ympäristötyöstä on voitava kertoa helposti ymmärrettävästi. Lyhyesti sanottuna läpinäkyvä ympäristötyö on tänä päivänä itsestään selvä osa yritystoimintaa.

EPD-ympäristöseloste (Environmental Product Declaration) on sertifioitu asiakirja, joka raportoi ympäristötiedot elinkaaren näkökulmasta. EPD antaa tietoja resurssien käytöstä, syntyneistä päästöistä, jätteistä, kierrätyksestä ja maankäytöstä jokaista tuotettua kilowattituntia kohden. Tiivistettynä EPD antaa selvityksen kokonaisympäristökuormituksesta "kehdosta hautaan".

Mitkä ovat vahvimmat argumentit EPD:llä varustetun sähkön valinnalle?

 1. Läpinäkyvyys ja raportointi

  Ympäristöraporttien ja vuosikertomusten ISO-sertifioidut tiedot johtavat yksinkertaistettuun ja läpinäkyvään ympäristöraportointiin. Suurelta yritykseltä vaaditaan ns. vastuullisuusraportti (lisätietoja täällä), ja selvitystyö helpottuu, jos alusta alkaen on käytetty EPD-ympäristöselosteella varustettua sähköä.
 2. Kolmannen osapuolen tarkastus

  EPD merkitsee automaattisesti kolmannen osapuolen tarkastusta – se on takuu alkuperämerkinnästä ja elinkaarianalyysista. Kolmannen osapuolen tarkastuksesta vastaa Environdec.
 3. Oman kulutuksen ja omien kustannusten hallinta

  Kun oman energiankulutuksen vaikutukset ovat selvillä, energiankäyttö voidaan optimoida mahdollisimman ympäristöystävälliseksi. Tiedot, jotka yritys saa EPD-ympäristöselosteella varustetun sähkön kautta, mahdollistavat vertailut ja näyttävät, miten vähentynyt energiankäyttö johtaa konkreettisin parannuksiin ympäristön osalta. Tietoja voidaan myös käyttää esimerkiksi vastuullisuusraportissa, mutta ennen kaikkea niillä voidaan saada aikaan kustannussäästöjä.
 4. Vihreän rahoituksen arviointi ja peruste

  EPD-ympäristöselosteella varustettu sähkö antaa suuremmat mahdollisuudet kiinteistöjen LEED sertifiointiin ja ilmastokirjanpidon esittämiseen kasvihuonekaasupöytäkirjan ja/tai CDP:n (Carbon Disclosure Project CDP) mukaan. CDP pitää yllä globaalia tietojärjestelmää sijoittajille, yrityksille, kaupungeille tavoitteena käsitellä niiden ympäristövaikutusta. Kasvihuonekaasupöytäkirja puolestaan tarjoaa standardeja, opastusta, työkaluja ja koulutusta yrityksille ja viranomaisille, jotta ne voivat mitata ja käsitellä ympäristöön vaikuttavia päästöjään.
 5. Ilmastokompensaation peruste

  Vaikka ostettava sähkö olisi kestävää, kuten vesi- tai tuulivoimaa, kaikella sähkön kulutuksella on elinkaaren näkökulmasta ympäristövaikutuksia. Sataprosenttiseen ilmastoneutraaliuteen vaaditaan sähkön elinkaarinäkökulman mukainen peruste, mikä saadaan EPD-ympäristöselosteella varustetun sähkön kautta. EPD-ympäristöselosteella varustettu sähkö on kolmannen osapuolen ISO-sertifioinnin (ISO 14025) mukaisesti hyväksymä ja antaa mahdollisuuden ilmastokompensaatioon.
 6. Markkinointi ja viestintä – lisääntyneen kilpailukyvyn ja kannattavuuden arviointi

  EPD-ympäristöselosteella varustetun sähkön käyttöä voidaan hyödyntää markkinoinnissa ja viestinnässä. Se lisää tuotteen, palvelun tai kiinteistön arvoa, sillä EPD:llä yritys osoittaa arvostavansa ympäristöä ja kestävää energiajärjestelmää.

tuulivoima-sahkontuotanto-lcaEPD tarjoaa useita etuja. Läpinäkyvyyden ansiosta sähkön ympäristövaikutus saadaan selville, ja se mahdollistaa konkreettiset toimet. EPD tarjoaa yksinkertaisen ja selkeän raportoinnin sekä lisää mahdollisuuksia ympäristösertifiointeihin, jotka puolestaan voivat johtaa lisäarvoon yritykselle tai vihreän rahoituksen saamiseen. Jos yritys haluaa tehdä kaiken mahdollisen ja kompensoida ne päästöt, joita sähkö tuotantolajista riippumatta synnyttää, vaaditaan EPD-ympäristöselosteella varustettua sähköä.

vastuullisuusraportti