Energiatekniikka

Onko tullut aika muuntaa vuorovesi energiaksi?

Julkaistu: 2024-05-29 Päivitetty: 2024-05-29 kl. 10:14

Bristolin kanaali Isossa-Britanniassa

Isossa-Britanniassa on herätetty pitkäaikainen unelma henkiin: Bristolin kanaalin ja sen valtaisan vuorovesi-ilmiön hyödyntäminen sähkön tuottamiseen. Sillä saataisiin katettua merkittävä osa maan energiatarpeesta ja vähennettyä riippuvuutta fossiilisesta tuontienergiasta.

Bristolin kanaalissa, joka erottaa Lounais-Englannin Walesista, koetaan yksi maailman suurimmista vuoroveden korkeuseroista, jossa se on huimat 14 metriä. Kanaalin pitkä, kapea sisäosa täyttyy vedellä ja tyhjenee vedestä kaksi kertaa päivässä. Tämä veden liike tarjoaa valtavan mahdollisuuden uusiutuvan sähkön tuotantoon. Laskelmien mukaan vuorovesivoimalan rakentaminen kanaalin yli voisi kattaa seitsemän prosenttia maan sähköntarpeesta.

Vuorovesivoimalan rakentamista on suunniteltu aiemminkin, mutta nämä suunnitelmat ovat kaatuneet kustannuksiin sekä voimalan satamaliikenteelle ja meriekosysteemille aiheuttamiin haittoihin. Venäjän hyökättyä Ukrainaan, millä on ollut vaikutusta kaasuntoimituksiin ja energian hintoihin, on kuitenkin alettu jälleen etsiä keinoja vähentää riippuvuutta epävakaista energiamarkkinoista.

Valtava projekti

Aiemmin tänä vuonna asiantuntijoista, insinööreistä, ympäristönsuojelijoista ja päättäjistä koostuva komissio, Severn Estuary Commission, perustettiin tutkimaan asiaa uudelleen. 

- On vielä paljon tehtävää, ennen kuin voimme päättää, onko meillä tällä kertaa toteuttamiskelpoinen vaihtoehto Severnin jokisuiston mahtavan voiman hyödyntämiseksi, sanoi tohtori Andrew Garrad, komission puheenjohtaja.

Yksi mahdollinen ratkaisu olisi 18 km pitkä pato Englannin puolelta Bristolista Walesiin lähelle Cardiffia, jossa olisi joukko sulkuportteja, jotka sallivat vuoroveden virrata sisään ja ulos. Padolla olisi yli 200 turbiinia, joiden kokonaisteho olisi yli 8 000 megawattia. Kyseessä olisi suurin insinööriprojekti Isossa-Britanniassa sitten Kanaalitunnelin rakentamisen.

Ainutlaatuinen elinympäristö

Yksi suuri haaste on minimoida vaikutus Severnin jokipohjan ainutlaatuiseen meriympäristöön. Yksi keino on käyttää vuorovesialtaita. Yhden suuren padon sijaan voitaisiin käyttää useita erillisiä säiliöitä ja siten pienentää kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Walesin ilmastonmuutosministeri Julie James on niiden joukossa, jotka uskovat, että kompromissi ympäristön ja energiantuotannon tarpeen välillä on mahdollinen:

- Olemme iloisia Severn Estuary -komission perustamisesta ja sitoutumisesta tutkimaan tämän tärkeän hankkeen valtavaa energiapotentiaalia, hän sanoi.

- Tuomalla kansalliset asiantuntijat Walesista ja Englannista saman pöydän ääreen tarkastelemaan tätä kysymystä olen vakuuttunut siitä, että komissio pystyy ottamaan huomioon elintärkeän ekosysteemin, ympäristön ja muiden meren käyttäjien tarpeet uusiutuvan energian potentiaalin rinnalla.

Muita suuria vuorovesivoimaloita 

Ranskan Bretagnessa Rancen vuorovesivoimala (240 MW) on tuottanut noin 500 GWh sähköä vuodessa vuodesta 1966. Se oli suurin voimala vuoteen 2011 asti, jolloin Etelä-Korean Sihwa-järven vuorovesivoimala (254 MW) avattiin.

Bristol lämpiää satamavedellä

Bristol käyttää jo nyt vettä energian tarpeisiinsa. Vattenfall osallistuu lukuisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on kiihdyttää fossiilivapaita energiainvestointeja Bristolissa ja auttaa kaupunkia saavuttamaan hiilineutraalisuustavoitteensa. Osana tätä Vattenfall operoi Yhdistyneen kuningaskunnan suurinta yksittäistä satamavesilämpöpumppua Castle Parkin energialaitoksessa, jossa vettä otetaan  läheisestä kelluvasta satamasta lämmittämään paikallisia koteja ja yrityksiä. Vattenfall suunnittelee kaupungin olemassa olevien lämpöverkkojen laajentamista ja lopulta niiden yhdistämistä kaupungin laajuiseksi verkoksi.

Lue, miten Vattenfall työskentelee Bristolin hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi täältä.

Vuorovesivoima

Vuorovesivoima on vuoroveden hyödyntämiseen perustuva energiantuotantomuoto. Siinä pato rakennetaan lahden suulle, jossa on suuret vuorovesivaihtelut. Kun vuorovesi nousee, pato avataan ja vesi päästetään sisään. Kun vuorovesi laskee, vesi vapautetaan turbiinin läpi, joka tuottaa sähköä.

Vuorovesivoiman etuihin kuuluu sen ennustettavuus ja suuri energiapotentiaali. Vaikka vuorovesivoimalla on alhaisempi kokonaispotentiaali kuin aaltovoimalla, jonka YK:n ilmastopaneeli (IPCC) arvioi olevan noin 32 000 TWh vuodessa, vuorovesivoima on silti merkittävä ja voi edistää kestävämpää energiantuotantoa tulevaisuudessa.

Vuorovesivoiman haasteisiin kuuluu laitteiston kuluminen ja kunnossapito haastavassa merellisessä ympäristössä sekä rajoitukset siinä, mihin voimalat voidaan sijoittaa ollakseen kannattavia.

Lähde: The Edit – Has the time come to turn the tide into energy? 

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje