HYBRITInnovaatio

Fossiilivapaa teräs vaatii nopeaa lupakäsittelyä

Fossiilivapaata terästä valmistetaan kaupallisessa mittakaavassa jo viiden vuoden kuluttua. HYBRIT-hankkeen aikaansaaman rauta- ja terästeollisuuden muutoksen arvioidaan vähentävän ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 4 min
Lue artikkeli

Tulevaisuuden pienet ydinreaktorit ovat jo täällä

Virolla on EU:n suurimmat hiilidioksidipäästöt kilowattituntia kohti. Osana siirtymää kohti fossiilitonta energiantuotantoa Fermi Energia vetää hanketta, jonka tarkoituksena on rakentaa pieniä ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 5 min
EnergiatekniikkaYdinvoima
Lue artikkeli

Vesivoiman avulla kohti hiilineutraalia tuotantoa

Suomalainen Orthex Oy valmistaa muovista kestäviä säilytysratkaisuja kodin tarpeisiin. Alansa edelläkävijän tavoitteena on täysin hiilineutraali tuotanto, ja siksi sähkösopimukseksi valikoitui ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 5 min
EPDFossiilivapaaVesivoimaKestävä kehitys
Lue artikkeli

Tuulivoimalat kurottavat entistä korkeammalle

Nykyään rakennettavat tuulivoimalat kurottavat korkeammalle kuin mitä aiemmin voitiin kuvitella. Markkinoille tulee uusia materiaaleja ja teknisiä ratkaisuja, joiden ansiosta pidempien lapojen ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 4 min
TuulivoimaTrendit
Lue artikkeli

EU:n taksonomia – tämä sähkön ostajan pitää tietää

Niin kutsuttu EU:n taksonomia, joka määrittää, mitä luokitellaan kestäviksi investoinneiksi, on muuttunut ehdotuksesta lopulliseksi versioksi. Aiempi ehdotus herätti joukon vesivoimaan liittyviä ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 4 min
Uusiutuva energiaVesivoima
Lue artikkeli

Kuinka varmistetaan keskeytymätön sähkön saanti sään ja tuulen muuttuessa?

Tuuli- ja aurinkoenergian osuuden kasvattaminen edellyttää uusia ratkaisuja toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi. Tekniset ratkaisut ovat jo olemassa, sanoo Chalmers-yliopiston tutkija Lisa Göransson, ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 4 min
EnergiatekniikkaTuulivoimatoimitusvarmuusEnergiahuolto
Lue artikkeli

Päästöoikeuden voimakas hinnan nousu

Päästökauppa on Euroopan Unionin ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkein yksittäinen työkalu. Markkinaehtoisena mekanismina se antaa toimijoille ennustettavuutta ja parantaa EU:n ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 4 min
FossiilivapaaSähkömarkkinat
Lue artikkeli

Vattenfallin trendikatsaus – kevät 2021

Koronapandemia on johtanut muun muassa lisääntyneeseen protektionismiin, mutta se on myös osoittanut, kuinka riippuvaisia me olemme toisistamme ja tuonut esille kysymyksen, millaisen tulevaisuuden ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 3 min
EnergiatekniikkaIlmastotavoitteetTrendit
Lue artikkeli

Datakeskukselle läpinäkyvää energian toimitusta

Datakeskusyhtiö Conapto on tehnyt sopimuksen fossiilittomasta ja täysin läpinäkyvästä sähköntoimituksesta. Tämän mahdollistaa Vattenfallin 24/7-ratkaisu, jonka avulla asiakas voi seurata ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 3 min
Uusiutuva energiaFossiilivapaa
Lue artikkeli

Ydinvoimalla alhaisimmat hiilidioksidipäästöt koko käyttöiän ajan

Elinkaarianalyysi osoittaa, että Ruotsissa ydinvoimalla on koko käyttöikänsä ajan alhaisimmat hiilidioksidipäästöt muihin energiamuotoihin verrattuna. – Olemme tehneet elinkaarianalyyseja Ruotsin ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 3 min
EnergiatekniikkaFossiilivapaaKestävä kehitysYdinvoima
Lue artikkeli