Fossiilivapaa, Innovaatio, SMR

Tästä syystä SMR-tekniikka saattaa olla kustannustehokkaampaa

Julkaistu: 2022-10-27 Päivitetty: 2023-01-23 kl. 06:55

Tästä syystä SMR-tekniikka saattaa olla kustannustehokkaampaa

Pieniä ydinreaktoreita (SMR) voidaan valmistaa sarjatuotantona, ja ne voidaan asentaa valmiiksi paikan päällä. Useat innovaatiot tekevät SMR-reaktoreista suhteellisen kustannustehokkaan fossiilittoman energialähteen.

Rakennusaika voi olla lyhyempi, hankeriski alhaisempi ja standardointiaste korkeampi.

Tuuli- ja aurinkoenergiasta saatavaa säästä riippuvaista sähköä täydentämään tarvitaan vakaampaa ja suunniteltavissa olevaa fossiilitonta sähköä ja lämpöä. Pienemmän ydinreaktorin arvioidaan pystyvän tuottamaan suunnitellusti sähköä ja lämpöä suhteellisesti alhaisemmilla kustannuksilla verrattuna perinteisten suurten ydinvoimaloiden rakennuskustannuksiin.

SMR, joka on lyhenne sanoista Small Modular Reactor eli pieni modulaarinen ydinreaktori, voi tarjota tärkeää suunniteltua sähköntuotantoa paikkoihin, joissa sähköstä on vajetta. Vattenfall selvittää nyt, olisiko kahden tai useamman SMR-reaktorin rakentaminen Ringhalsin ydinvoimalan yhteyteen käytännössä mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa.

DC2_1200- Uskomme, että valittaessa yksi tai useampi sarjatuotettu SMR-reaktori rakennusaika voi olla lyhyempi, hankeriski alhaisempi ja standardointiaste korkeampi kuin perinteisissä suurissa reaktoreissa, kertoo Vattenfallin Fleet Development -yksikön johtaja Desirée Comstedt, joka seuraa muun muassa ydinvoiman kehitystä.

Desirée Comstedt on myös Vattenfallin parhaillaan tekemän esitutkimuksen tilaaja.

- SMR-reaktoreiden käytön edellytyksenä on korkeatasoinen standardointi ja yhdenmukaistettu lisensointi, jotta vaatimustaso on yhdenmukainen monissa ydinvoimaa käyttävissä maissa.

Yhteistyötä alalla

Ydinvoimaan liittyy monia säädöksiä. Olemassa olevien kansallisten ja kansainvälisten säädösten vuoksi sarjatuotannosta voi olla vaikea hyötyä. Reaktoreiden mukauttaminen yhden maan vaatimuksiin voi tulla kalliiksi tuleville toimittajille, jolloin se ei ole kiinnostavaa. Esimerkiksi ilmailualalla säädöksiä on yhtenäistetty eri maiden välillä. Kansainvälinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat jo pitkään olleet ydinvoimateollisuuden perinne ja vahvuus.

Ydinturvallisuutta ja säteilysuojausta koskevat vaatimukset ovat aina erittäin korkeat. Kaikki riskit koskien radioaktiivisten aineiden päästöjä vakavissa onnettomuuksissa on huomioitava. SMR-reaktoreissa on useita turvaominaisuuksia niin kutsutun passiivisen turvallisuuden muodossa. Tämä tarkoittaa, että tiettyjä turvaominaisuuksia ei tarvitse aktivoida manuaalisesti, eivätkä ne ole riippuvaisia ulkoisesta sähkönsaannista.

Lisäksi tarvitaan tehokkaita lupakäsittelyprosesseja ja sitä, että viranomaiset priorisoivat SMR-reaktoreiden vaatimustenmukaisuuden määrittämisen.

Pienemmissä ydinreaktoreissa ydinpolttoaine voi myös riittää reaktorin koko käyttöiän, mikä helpottaa ydinpolttoaineen toimituslogistiikkaa, kun taas perinteisissä suurissa laitoksissa se täytyy vaihtaa säännöllisin väliajoin.SMR_INNO_800Kuva: Pienet modulaariset reaktorit sopivat sarjatuotantoon ja ne voidaan kuljettaa voimalaitoksen sijoituspaikalle.

 

Nykyaikaisten SMR-laitosten laajentamismahdollisuuksista keskustellaan eri puolilla maailmaa. Kanadassa suunnitellaan reaktorin käyttöönottoa vuonna 2028, ja myös Virossa on hanke vireillä.

- Tarvitaan kuitenkin myös tehokkaita lupakäsittelyprosesseja ja sitä, että viranomaiset priorisoivat SMR-reaktoreita koskevien vaatimusten määrittämisen, jotta tulevat operaattorit saavat selkeät tiedot edellytyksistä, Desirée Comstedt sanoo.

Vattenfall selvittää yhdessä Viron energiayhtiö Fermi Energian kanssa edellytyksiä SMR-reaktoreiden rakentamiselle Viroon.

Myös mahdollisuuksia SMR-laitosten rakentamiseen Ringhalsiin tutkitaan.

EU-komissio työstää useita ehdotuksia SMR-reaktoreiden rakentamisen edistämiseksi. Pienten reaktorien lupakäsittelyprosesseja halutaan tehostaa, ja tulossa voi olla ehdotus EU:n yhteisestä lainsäädännöstä. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on työstänyt SRM-laitoksille mukautettuja määräyksiä jo useiden vuosien ajan.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje