Kaukolämpö

Jeckov-koira auttaa löytämään kaukolämpövuodot

Julkaistu: 2021-11-25 Päivitetty: 2023-01-24 kl. 05:32

kaukolämpövuoto

Koirilla on poikkeuksellisen hyvä hajuaisti, mutta pystyvätkö ne todella erottamaan eri vesityypit toisistaan? Kahdeksanvuotiaalle saksanpaimenkoira Jeckoville se ei ole ongelma, sillä se on erikoistunut juuri kaukolämpöveteen. Yhdessä emäntänsä kanssa se auttaa paikallistamaan kaukolämpövuotoja yksinkertaisella ja ympäristöystävällisellä tavalla.

Jeckov kulkee pitkässä hihnassa omistajansa Susannen Kihlin edellä nenä kiinni maassa seuraten maan alla olevaa kaukolämpöputkea. Koira tutkii maastoa kolme metriä sivuttain molempiin suuntiin häntää heiluttaen. Yhtäkkiä se pysähtyy, jää paikalleen ja polkee tassuja maata vasten. Susanne Kihl heittää koiralle makupalan ja kiittää sitä. Jeckov on löytänyt kaukolämpövuodon. Nyt maahan tarvitsee vain kaivaa monttu ja korjata vuoto.

- Tämä on jännittävä menetelmä, joka on todella ajan hengen mukainen. Tietysti meillä on hyvät järjestelmät, joilla vuodot voidaan havaita, mutta joskus myös tekniikka voi pettää. Jos käytettävissä on koira, joka pystyy löytämään vuodon pelkän hajuaistin avulla, se tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia tehdä tehokkaampaa ja ilmastoälykkäämpää työtä kaukolämpöverkon parissa. Näin sanoo Henrik Aleryd, Vattenfall Lämmön laitospäällikkö Vänersborgissa.

Ensimmäinen kaukolämpövuotoja etsivä koira 

jeckov2Henrik Aleryd kuuli Jeckovista ensimmäisen kerran keväällä 2021, kun koirakouluttaja Susanne Kihl kävi useilla paikkakunnilla esittelemässä Jeckovin taitoja. Susanne on työskennellyt koirien kanssa lähes 30 vuoden ajan ja on kouluttanut niitä erilaisiin etsintätehtäviin, esimerkiksi miinojen ja räjähteiden etsimiseen, mutta myös juomavesiputkivuotojen ja lutikoiden löytämiseen. Vuotojen paikantaminen kaukolämpöverkossa koiran avulla on suhteellisen uusi työskentelytapa, joka on osoittautunut nopeasti erittäin hyödylliseksi. Menetelmä on yksinkertainen, koska verkostoa ei tarvitse tyhjentää eikä veteen tarvitse lisätä muita aineita, sillä koira merkitsee putkissa olevan kaukolämpöveden. Jeckov on todennäköisimmin ensimmäinen koira Ruotsissa, joka kykenee etsimään kaukolämpövuotoja tällä tavalla, ja se on oppinut nopeasti.

- Normaalisti koiran kouluttaminen kestää 8-10 kuukautta. Jeckov on toiminut etsintäkoirana jo aikaisemmin, mutta kaukolämpövesi on ollut sen erikoisala viime keväästä lähtien. Olemme siis luultavasti ainoita Ruotsissa, jotka hallitsevat tämän, Susanne Kihl sanoo.

Vuotojen paikannus kaukolämpöverkossa

Henrik Aleryd kertoo, että Vattenfall Lämpö mittaa jatkuvasti kaukolämpöputkia maastossa varmistaakseen, että kaikki on kunnossa sekä lisäksi paikoissa, missä yleensä esiintyy kosteutta. Seuraamalla tilannetta jatkuvasti henkilökunta pystyy korjaamaan ongelmat nopeammin. Joskus äkillisissä, selkeissä vikatilanteissa veden nähdään pulppuavan suoraan maasta, kun taas pienemmät viat voidaan paikantaa pääasiassa koko järjestelmän läpi kulkevien hälytyslankojen avulla.

Hälytyslanka on eristämätön metallilanka, joka reagoi vuotojen aiheuttamaan kosteuteen. Haasteena on, että langat kertovat vain ensimmäisen matkan varrella tapahtuneen vuodon, mutta eivät paljasta, jos vikoja on useita peräkkäin.

jeckov3- Hälytyslangat eivät ole ihanteellisia, jos alueella on useita vuotoja. Silloin meidän on ensin paikallistettava merkitty vuoto, kaivettava se esiin ja korjattava se ennen kuin voimme nähdä, ovatko langat reagoineet useammissa paikoissa. Joskus hälytyslangat voivat myös katketa, eikä silloin voi luottaa tekniseen mittausjärjestelmään, Henrik Aleryd kertoo.

Kaikki neljä vesinäytettä löytyivät

Uteliaisuus siitä, miten koira voisi täydentää tavanomaisia ​​vuotojen havaitsemismenetelmiä, sai Susanne Kihlin tulemaan Vänersborgiin esittelemään vaihtoehtojaan. Koiran osaamista testattiin tuomalla paikalle kaukolämpövettä useasta eri kunnasta. Vettä kaadettiin moneen paikkaan sekalaiseen maastoon soran ja ruohon sekaan ilman, että Jeckov tai Susanne tiesivät mihin. Kun koira päästettiin alueelle, se etsi ja merkitsi kaikki paikat, joissa vettä oli, ja kaikki tapahtui 10 minuutin sisällä. Mutta miten koira osaa erottaa kaukolämpöveden esimerkiksi tavallisesta sadevedestä?

- Vedet vain haisevat erilaisilta! Emme tiedä, johtuuko se mineraaleista, väriaineista tai muista, mutta Jeckov hallitsee sen. Ja koska se on koulutettu erityisesti kaukolämpöveteen, se on oppinut jättämään pois kaiken muun veden etsinnän aikana, Susanne selittää.

Säännöllinen kaukolämpövesiharjoittelu

Susanne kertoo aloittaneensa Jeckovin kaukolämpövesikoulutuksen Norrtäljessä. Paikallinen energiayhtiö oli ottanut häneen yhteyttä suuren kaukolämpövuodon vuoksi. He olivat kuulleet Brunosta, Susannen toisesta koirasta, joka oli erikoistunut juomavesiverkon vuotojen etsintään. Susannelta kysyttiin, voisiko koira etsiä myös kaukolämpöveden vuotoja samalla menetelmällä. Se ei ollut mahdollista vesien hajuerojen vuoksi. Mutta Susanne sai siitä idean ja alkoi pian tutkia eri mahdollisuuksia. Siitä lähtien Jeckov on saanut harjoitella niin Vänersborgin kuin Kungälvin ja Trollhättanin vesillä oppiakseen tunnistamaan oikeat hajut.

– Emme tietenkään itse huomaa sitä, mutta kaukolämpövesi varmasti haisee erilaiselle sen mukaan, mistä se on peräisin, sillä kunnilla on erilaiset puhdistusjärjestelmät ja vedessä käytetään eri aineita, Susanne sanoo.

Työskentelyä ilmaston hyväksi

Henrik Aleryd suhtautuu hyvin toiveikkaasti menetelmän käyttöön tulevaisuudessa. Se täydentäisi teknisiä järjestelmiä, jotka eivät aina ole täysin luotettavia. Koira, joka pystyy paikantamaan tarkasti useita vuotoja alueella, on ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto perinteisille toimintatavoille. Nyt he odottavat, milloin olemassa olevilla järjestelmillä havaitaan seuraava vuoto kaukolämpöverkossa. Silloin Jeckov voidaan viedä paikan päälle todistamaan, että se pystyy paikantamaan vuodon.

jecko4a- Kaukolämpöverkosto on yleensä melko tiivis, mutta tämä antaisi meille mahdollisuuden paikantaa vuodot nopeammin - sitä paitsi erittäin mukavalla tavalla. Sen sijaan, että joutuisimme kaivamaan maata vian paikallistamiseksi, rikkomaan asfalttia ja häiritsemään ympäristöä, voimme ottaa koiran, joka tekee työn muutamassa minuutissa. Se säästäisi aikaa, rahaa ja ympäristöä. Ja mikä hienointa, biologinen vaihtoehto toimisi paremmin kuin tekninen!

Veden merkitys ja kaukolämpöverkon vaikutus tulevaisuudessa

Yleisesti ottaen on myös tärkeää, että koiran avulla pystytään havaitsemaan vesivuodot ajoissa, sillä se voi vaikuttaa vedenkulutukseen tulevaisuudessa:

- Vedestä on tulossa yhä tärkeämpi yhteiskunnassa, erityisesti siksi, että vesivarat ovat monin paikoin rajallisia. Meidän on säästettävä vettä useilla tasoilla, ja tässä kaukolämpöverkolla on suuri merkitys. Mitä nopeammin voimme paikantaa ja korjata vuodot, sitä vähemmän vettä kulutamme - ja näin myös vaikutuksemme muuhun verkkoon vähenevät, Henrik Aleryd toteaa.

Kuvat: Jeanette Edsjö