Fossiilivapaa, Sähköistyminen

Teollisuus on tarttunut viestikapulaan

Julkaistu: 2022-03-15 Päivitetty: 2023-01-23 kl. 13:20

HYBRIT-pilottilaitos

1,5 asteen tavoitteen saavuttaminen edellyttää suurten teollisuusprosessien sähköistämistä. Tämä on yksi syy, miksi Vattenfall on aktiivinen kumppani useissa suurissa teollisuusprojekteissa.
–Teollisuus on nyt tarttunut viestikapulaan ilmastosiirtymän toteuttamiseksi, sanoo teollisuusyhteistyöstä Vattenfallilla vastaava Mikael Nordlander.

Teollisuus on yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen lähteistä. Rauta- ja terästeollisuus sekä jalostamot tuottavat yhdessä suurimman osan teollisuuden kasvihuonekaasupäästöistä. Ilmastovaatimusten täyttämiseksi teollisuuden sähkön kulutus lisääntyy nyt dramaattisesti.

– Näillä teollisuudenaloilla on suuria laitoksia, jotka käyttävät fossiilisia polttoaineita energialähteenä, sanoo Mikael Nordlander, joka vastaa teollisuusyhteistyöstä Vattenfallilla.

– Laitosten uudistaminen tai laajentaminen vaatii suuria investointeja. Ja kun yritykset vertailevat fossiiliseen ja fossiilivapaaseen tuotantoon tehtävien suurten investointien riskejä, fossiilisten energialähteiden aiheuttamia riskejä pidetään suurempina. Näin ei ollut vielä muutama vuosi sitten.

Tärkeä kokonaiskuva

Vattenfallilla on pitkä perinne toimia keskeisessä roolissa suurissa yhteiskunnallisissa muutoksissa. Sähköntuotannon laajentamisesta sähköistämisen tarpeisiin yli sadan vuoden ajan aina siihen, miten kotitalouksien, teollisuuden ja maatalouden sähköistämistä on voitu soveltaa parhaalla mahdollisella tavalla. Energiamaisema on muuttunut paljon Vattenfallin toiminnan aikana, ja tällä hetkellä on käynnissä laajamittainen muutos fossiilisten polttoaineiden aiheuttamien ilmastovaikutusten torjumiseksi.

- Olemme nyt tilanteessa, jossa perusolosuhteet muuttuvat, Mikael Nordlander sanoo.

Päästöjen kustannukset jäävät tuottajien maksettaviksi ja näemme, että tarvittava energia on mahdollista tuottaa fossiilivapaasti.

- Fossiilisten polttoaineiden tulee kadota, ja tämä merkitsee suurta muutosta. Päästöjen kustannukset jäävät tuottajien maksettaviksi ja näemme, että tarvittava energia on mahdollista tuottaa fossiilivapaasti.
Samalla kun teollisuuden sähköistäminen on välttämätöntä, uuteen, testaamattomaan teknologiaan investointi sisältää omat riskinsä.

- Riskit ovat pienemmät, jos meillä on kokonaiskuva koko arvoketjusta. Siksi yhteistyö HYBRIT-hankkeen kaltaisten yhteistyökumppanien kanssa fossiilivapaan teräksen tuottamiseksi on arvokasta ja välttämätöntä. Se, että kaikki antavat oman panoksensa ja osaamisensa, merkitsee uskomatonta voimaa. Kehitys ei olisi ollut yhtä nopeaa, jos jokainen osapuoli olisi työskennellyt yksinään.

Monet haluavat tehdä yhteistyötä

Uuden teknologian riskien yläpuolelle voi myös nousta riski, ettei markkinoiden ja viranomaisten vaatimuksiin ilmastovaikutuksen vähentämiseksi vastata.

– Energiariippuvaiseen teollisuuteen investoivat yritykset kysyvät itseltään: "Jos emme nyt tee mitään, missä olemme 20-30 vuoden kuluttua?", sanoo Mikael Nordlander, joka on iloinen siitä, että Vattenfall saa nyt monia yhteistyöpyyntöjä kaikilta teollisuuden aloilta monesta maasta.

- Teollisuus on tarttunut itse viestikapulaan sähköistymiseen siirtymisessä. He tietävät myös, että riskejä vähentämällä kavereita löytyy koko arvoketjusta.

Teollisuus on tarttunut itse viestikapulaan sähköistymiseen siirtymisessä.

Vattenfallilla on tärkeä rooli useissa suurissa teollisuusprojekteissa. HYBRIT-hankkeen tavoitteena on valmistaa fossiilivapaasti tuotettua terästä suuressa mittakaavassa, ja Vattenfall toimittaa fossiilivapaasti tuotettua sähköä vedestä, tuulesta, auringosta ja ydinvoimasta.

– Fossiilivapaan rautasienen tuotanto, jota käytetään fossiilittoman teräksen valmistukseen, on periaatteessa täysin fossiilivapaata, sillä koko arvoketju on kehitetty HYBRIT-teknologialla. Hiilidioksidipäästöt poistuvat käytännössä kokonaan. Saavuttaakseen nollajalanjäljen Vattenfall tarvitsee voimaloidensa rakentamiseen fossiilivapaasti tuotettuja raaka-aineita, kuten metallia voimalinjoihin, sementtiä perustuksiin jne.

Lue lisää HYBRIT-hankkeesta

Suuret teollisuusprojektit, joissa useat toimijat työskentelevät yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, voivat myös johtaa arvokkaisiin spin off -vaikutuksiin. 

Sähköntuotanto, jota voimme kasvattaa suuressa mittakaavassa seuraavien 5-10 vuoden aikana, perustuu tuulivoimaan, mikä lisää sääriippuvuutta.


HALLBAR_INDUSTRI_1200 Yksi esimerkki on juuri HYBRIT-hanke, joka pitkällä aikavälillä tarkoittaa, että Vattenfallin on lisättävä fossiilivapaata sähköntuotantoaan. Sähköntuotanto, jota voimme kasvattaa suuressa mittakaavassa seuraavien 5-10 vuoden aikana, perustuu tuulivoimaan, mikä lisää sääriippuvuutta. Meidän on pystyttävä puskuroimaan tätä energiaa, ja yksi keino on varastoida fossiilivapaata vetyä, Mikael Nordlander (kuva) sanoo ja jatkaa:

– Koska vedyn tuotanto on riippuvainen tuulioloista ja tuulen määrästä, varastointitekniikalle asetetaan erityisiä vaatimuksia. Varastoja on voitava tarvittaessa täyttää ja tyhjentää tavalla, joka poikkeaa esimerkiksi maakaasun varastoinnissa ja käytössä noudatetusta tekniikasta. Siksi rakennamme nyt pilottivarastoa kalliotilaan HYBRIT-pilottilaitoksen lähelle Luulajaan.

- Tätä voisi kutsua maanalaiseksi tuulivoimapadoksi, ja osaprojektin kaksi tärkeintä kysymystä ovat: onko tämä varastotyyppi täysin tiivis ja kestääkö sen rakenne epäsäännöllisen täytön ja tyhjennyksen? Jos tekniikka voidaan laajentaa jopa 120 000 kuutiometriin, voimme varastoida 100 GWh:n vastaavan tehon. Sillä voidaan pitää täysikokoinen rautasienitehdas tuotannossa kolmen, neljän vuorokauden ajan! Kyseessä on arvokas tekniikka, jolla voi lisäksi olla erittäin myönteinen ja vakauttava vaikutus sähköjärjestelmään.

1,5 asteen tavoite on saavutettava

Vattenfall nosti vuonna 2021 ympäristötavoitteensa rajoittaa ilmaston lämpeneminen enintään 1,5 asteeseen. Tavoite on Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymä, ja se tarkoittaa, että Vattenfallin on saavutettava nollanettopäästöt vuoteen 2040 mennessä koko arvoketjussa.

Pioneeriprojektit suurten toimijoiden kanssa

Vähentääkseen teollisuuden hiilidioksidipäästöjä Vattenfall tekee yhteistyötä useiden suurten teollisuuden toimijoiden kanssa. Esimerkkejä ovat HYBRIT-hanke - fossiilivapaan rautasienen tuotanto fossiilivapaan teräksen valmistamiseksi, yhteistyöhanke Preemin kanssa fossiilivapaan vedyn tuottamiseksi biopolttoaineen tuotantoa varten sekä HySkies, Vattenfallin uusin suurprojekti synteettisesti kestävän lentopolttoaineen valmistamiseksi yhteistyössä Shellin, Lanzatechin ja SAS:n kanssa. Lue lisää Vattenfallin ja teollisuuden välisestä yhteistyöstä päästöjen vähentämiseksi.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje