Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu, FCR

Aloitteet, jotka turvaavat tuuli- ja aurinkoenergian tulevaisuuden

Julkaistu: 2021-09-09 Päivitetty: 2021-12-20 kl. 15:43

tuulivoima

Uusiutuvan energian kysyntä jatkaa kasvuaan, ja viime vuosina aurinko- ja tuulivoimaa on rakennettu poikkeuksellisen paljon. Mutta siirtyminen uusiutuvan sähkön tuotantoon ei ole aina yksinkertaista.

Useimmat suhtautuvat positiivisesti aurinko- ja tuulivoimaan, mutta luonnollisista syistä nämä sähkön tuotantotyypit ovat paljon vaikeammin ennustettavia kuin esimerkiksi ydinvoima. Tuulivoima tarvitsee tuulta tuottaakseen sähköä. Aurinkovoima taas on riippuvainen auringosta.

Tässä ei ole mitään uutta, mutta ongelmia syntyy, kun on pimeää tai tuuletonta, ja sähkön tuotanto on hyvin vähäistä kulutukseen verrattuna. Sähköverkko on tällöin epävakaa. Mitä enemmän sähköä tuotetaan tuuli- tai aurinkovoimalla, sitä epävakaampi ja altis häiriöille sähköverkko on.

Mikä olisi sitten ratkaisu tähän ongelmaan? Vastaus ei tietenkään ole rakentaa vähemmän aurinko- ja tuulivoimaa, mutta jos tulevaisuudessa halutaan sähköjärjestelmä, joka perustuu laajalti uusiutuvaan energiaan, on kehitettävä prosesseja ja järjestelmiä, jotka tarvittaessa tasapainottavat sähköverkkoa.

wind_1200

Nopea taajuusreservi (FFR)

Tässä kohtaa FFR astuu kuvaan. FFR, joka on lyhenne sanoista Fast Frequency Reserve, on kehitetty sähkönsyötön pitämiseksi vakaana myös suuremman häiriön sattuessa. FFR aktivoidaan automaattisesti Sympowerin kehittämän älykkään teknisen laitteiston avulla. Jo reilun sekunnin kuluttua FFR on käynnissä ja vakauttaa verkon havaittuaan siinä epätasapainon.

- Kyse ei ole pelkästään uusiutuvien energialähteiden rakentamisesta, vaan myös laajennusedellytysten luomisesta. Ilman FFR:ää ei saada enemmän tuuli- tai aurinkosähköä, sanoo Viktor Gårdö, sähkön joustotuotteista vastaava päällikkö Vattenfallilla.

Vattenfall on yksi niistä yrityksistä, jotka Ruotsissa ovat aloittaneet FFR:n toimittamisen Svenska kraftnätille. Svenska kraftnät, joka vastaa Ruotsin sähköverkon vakaudesta ja käyttövarmuudesta, maksaa korvauksen FFR:n toimittaville yrityksille. 

Häiriöreservi

Jos häiriö on pidempikestoinen, otetaan käyttöön häiriöreservi. Tämä tehdään sen vuoksi, että FFR on käytettävissä mahdollisten uusien häiriöiden hallintaan.

Tällaisissa tapauksissa Vattenfall tekee Ruotsissa yhteistyötä muun muassa Vargön Alloysin ja Outokumpu Stainlessin kanssa. Yritysten sähkönkulutusta voidaan vähentää nopeasti tai se voidaan katkaista lyhyeksi ajaksi. Yritykset ovat valmiita vähentämään sähkönkulutustaan ​​milloin tahansa vuorokauden aikana ja näin vakauttamaan verkkoa. Lisäbonuksena Svenska kraftnätin aiemmin tähän tarkoitukseen käyttämät kaasuturbiinit poistetaan asteittain käytöstä ja korvataan ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

"Tärkeää näissä yhteistöissä on siis "lisätty määrä", toisin sanoen se sähkön määrä, jonka Vargön Alloys ja Outokumpu Stainless päättävät olla kuluttamatta. Sen sijaan, että jouduttaisiin käynnistämään ylimääräinen kaasuturbiini, jotta järjestelmään saataisiin lisää sähköä, asiakkaamme voivat vähentää kulutustaan. Tämä on paljon parempi ympäristölle, sanoo Vattenfallin energiakaupan osastopäällikkö Henrik Juhlin.

Tällaisten ratkaisujen ansiosta uusiutuvan sähkön tuotannon, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, laajentaminen voi jatkua.

FCR-markkinat

Ruotsissa FCR -markkinat ovat olleet avoinna sähkönkuluttajille vuodesta 2019, Suomessa Fingrid avasi markkinat vuonna 2017. FCR-palvelu tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tukea vakaata sähköverkkoa myymällä joustavaa sähkönkulutusta. Jos yrityksenne pystyy katkaisemaan sähkönkulutuksensa muutamaksi minuutiksi, voitte myötävaikuttaa siihen, että uusiutuvista lähteistä tuotetaan enemmän sähköä. Lisäksi saatte tästä maksun ja vaikutus tuotantoonne on erittäin vähäistä.

Kiinnostaako FCR? Lataa oppaamme, jossa saat tietoa FCR:ään soveltuvista teollisuudenaloista, prosessista sekä FCR:n tuomista hyödyistä.

New call-to-action