Uusiutuva energia, Joustavuuspalvelut, FCR

Voiko yrityksesi käyttää sähköä joustavasti?

Julkaistu: 2021-10-12 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 10:48

uusiutuva-energia

Aurinko- ja tuulivoima yleistyvät koko ajan, mutta nämä säästä riippuvat energialähteet eivät pysty käsittelemään sähköjärjestelmän häiriöitä yhtä hyvin kuin esimerkiksi ydinvoima. Tämän vuoksi sähköjärjestelmän taajuuden säätö on tärkeää siirtymävaiheessa, mikä tarjoaa ansaintamahdollisuuksia yrityksille, joiden sähkönkulutus on joustavaa. Vattenfall tarjoaa yrityksellesi mahdollisuuden päästä FCR-markkinoille (Frequency Containment Reserve) ja tilaisuuden hyödyntää sähkönkulutuksen joustavuutta. 

Sähköjärjestelmä on riippuvainen tuotannon ja kulutuksen välisestä tasapainosta ja toimii parhaiten 50,00 Hz:n taajuudella. Tämä tarkoittaa, että energian kulutusta on säädettävä silloin, kun taajuus on epätasainen. Taajuuden ylläpito on yksi Fingridin päätehtävistä, ja sitä hoidetaan yhdessä pohjoismaisten järjestelmäoperaattoreiden kanssa. Tämä tapahtuu ostamalla palveluja sähköntuottajilta reservien muodossa. Niiden kustannukset jaetaan sähköjärjestelmän eri toimijoiden kesken. 

Kun sähköä tuotetaan yhä enemmän uusiutuvalla aurinko- ja tuulivoimalla, tarvitaan enemmän resursseja tasapainottamaan sähköverkon taajuuteen vaikuttavia nopeita muutoksia tuotannossa. Sen vuoksi Fingrid kääntyy sähkön kuluttajien puoleen reservien ostoa varten. Tämä mahdollisuus on ollut käytössä Suomessa jo vuodesta 2017, ja se otettiin käyttöön Ruotsissa 2019. FCR avaa uusia ansaintamahdollisuuksia yrityksille, jotka voivat joustaa sähkönkulutuksessaan. 

Jos tarkastellaan koko pohjoismaista sähköjärjestelmää, on olemassa suuri varasto erilaisia taajuusreservejä. Kuluttajatkin voivat nyt tukea sähköverkon taajuuden vakautta ja mahdollistaa näin uusiutuvan energiatuotannon kasvua. Taajuusreservi on siis tuote, jota sähkön kuluttaja myy. Sitä on saatavana kahtena eri versiona, joissa on joitakin eroja - FCR-D ja FCR-N. 

FCR-D 

FCR-D on lyhenne sanoista FCR-Disturbance, ja se aktivoituu automaattisesti, kun verkon taajuus on alle 49,90 Hz. Näin käy harvoin ja lyhyen ajan, eikä se näin ollen juurikaan vaikuta prosessiin. Käytännössä säätely tapahtuu siten, että käyttäjä/kuluttaja katkaisee prosessinsa siihen saakka, kunnes taajuus on palautunut ennalleen. Esimerkiksi kasvihuoneessa tämä on tarkoittanut sitä, että valot on sammutettu 1–10 minuutiksi. 

FCR-N 

FCR-N on lyhenne sanoista FCR-Normal, ja se on symmetrinen, mikä tarkoittaa, että se pystyy säätämään taajuutta sekä ylös- että alaspäin. FCR-N aktivoituu automaattisesti, kun taajuus poikkeaa tavoitteesta välillä 49,90–50,10 Hz. Tuote säätelee sähköverkkoa jatkuvasti, toisin kuin FCR-D, joka aktivoituu suuremmissa ja akuuteissa sähköverkon muutoksissa. FCR-N reagoi pieniin kulutusmuutoksiin ja muihin pieniin poikkeamiin. 

Joustava sähkönkulutus 

Kuten aiemmin mainittiin, aurinko- ja tuulivoima vaativat energiajärjestelmältä enemmän joustavuutta, ja siksi kuluttajat voivat edistää uusiutuvan energian käyttöä sähköjärjestelmässä myymällä sähkönkulutuksen joustavuutta. Lisääntynyt joustavuus parantaa myös Fingridin sähköntoimitusten laatua ja pienentää kustannuksia, kun verkon laajentamiseen tarvittavia suuria investointeja ei tarvita. 

Jos yrityksen sähkönkulutus on joustavaa, yritys voi osallistua kysyntäjoustomarkkinoille ja saada lisäkorvauksia. Kysyntäjousto voidaan nähdä sähkönkäytön sivutuotteena samalla tavoin kuin esimerkiksi sahanpuru sahan sivutuotteena. Samoin kuin sahanpuruakin voidaan käyttää, myös sähkönkäytön joustavuutta voidaan myydä Fingridille, ja sitä voidaan käyttää tasaisen taajuuden saavuttamiseksi sähköverkossa. Lue lisää tehotasapainosta. 

Kuten aiemmin mainittiin, Suomessa FCR-markkinat ovat olleet sähkönkuluttajien käytössä jo useamman vuoden. Kasvihuoneiden lisäksi myös sahat, joissa sähkönkulutus koostuu suurimmaksi osaksi puutavaran kuivaamisesta on todettu yhteensopiviksi FCR:n kanssa. Kuivausaikana osa energiasta voidaan käyttää joko FCR-D- tai FCR-N-tuotteisiin. 

FCR:ää ostettaessa ostetaan mahdollisuus aktivoida tuote ja asiakkaalle maksetaan tunneittain, mikä tarkoittaa, että se sopii yrityksille, joiden toimintaan sisältyy monia tunteja sähkönkulutusta. Yritykset saavat siis maksun valmiudesta ja voivat FCR:n avulla hyödyntää yhä vaihtelevampaa sähköverkkoa. Viime vuosina Fingridin on täytynyt tukea sähköjärjestelmää erilaisilla reserveillä vakaan taajuuden ylläpitämiseksi, mikä on lisännyt näiden reservien hankintakustannuksia (lähinnä FCR).  

Vattenfallin ja asiakkaan rooli 

Myymällä joustavaa sähkönkulutustaan FCR-markkinoille yritys voi siis ansaita rahaa samalla, kun auttaa sähköjärjestelmää ja saa korvauksen siitä, että on valmis sammuttamaan ja käynnistämään sähkönkulutuksen. Joustavuus tukee myös siirtymistä kohti fossiilitonta sähköntuotantoa, kuten aurinko- ja tuulivoimaa. Mutta mikä on asiakkaan vastuu, jotta tämä toimisi? Entä mikä on Vattenfallin rooli? 

Vattenfall 

Vattenfall antaa asiakkailleen pääsyn FCR-markkinalle yhteistyössä Pohjoismaiden johtavan järjestelmätoimittajan Sympowerin kanssa. Palvelu on käytettävissä sekä suuremmille että pienemmille asiakkaille, joiden joustavuudet poikkeavat kooltaan. Operatiiviset prosessit ovat 100-prosenttisesti automatisoituja. 

Vattenfall auttaa yhdessä Sympowerin kanssa asiakasta tunnistamaan prosessit, joita voidaan ajoittain säätää ilman että sillä on negatiivista vaikutusta asiakkaan prosessin lopputuotteeseen. Vattenfall ja Sympower tekevät myös laitteistoasennuksia, joita käytetään tehon ja ohjaussignaalin mittaamiseen. Laitteisto voidaan kytkeä pois päältä milloin tahansa joko verkkoliittymän avulla tai paikan päällä asennuksen aikana. Tietovuotoriski pienenee, kun tietoliikenteessä käytetään vain analogisia signaaleja. 

Asiakas 

Asiakas tarkastaa yhdessä Vattenfallin ja Sympowerin kanssa sähköä kuluttavat laitteistonsa, jotka voi sammuttaa 10–20 kertaa vuodessa muutaman minuutin ajaksi (historiallisesti tarkastellen). Sen jälkeen asiakkaan tehtäväksi jää vain kapasiteetin tarjoaminen ja automaattisiin aktivointeihin osallistuminen. Asiakas ei maksa mitään etukäteen. 

Yhteenveto

Taajuuden säätäminen on välttämätöntä sähköverkon toiminnalle. Kun käytetään enemmän säästä riippuvaisia energialähteitä, taajuuden säätely on entistä tärkeämpää, sillä se saa aikaan sen, että noin 50 Hz:n taajuus muuttuu epätasaisemmaksi. Siksi Fingrid kääntyy sähkön kuluttajien puoleen ostaakseen heidän joustavuuttaan omana tuotteenaan. Myymällä joustavuuttaan asiakas voi edistää entistä vakaampaa sähköverkkoa ja tukea aurinko- ja tuulivoiman käyttöä. Lisätietoa sähkösopimuksista, neuvonnasta ja sähkökaupasta. 

Jos sinulla on joustavaa sähkönkulutusta ja haluat lisätietoja FCR:stä, ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua. Voit myös ladata alla olevan FCR-palvelua koskevan oppaamme, jossa käydään läpi kaikki, mitä palveluun liittyminen edellyttää. 

New call-to-action

 

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje