Sähkösopimukset, salkunhoito ja sähkökauppa

Yritys, myy joustoa – ansaitse rahaa

Julkaistu: 2020-04-24 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 10:09

Yritys, myy joustoa – ansaitse rahaa

Aurinko- ja tuulivoima ovat fossiilisiin energialähteisiin verrattuna joustamattomia ja sään mukaan vaihtelevia. Tämän takia sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitämiseen tarvitaan nyt myös kulutuksen joustoa. Jos yritys voi tarpeen tullen säätää sähkönkulutustaan, se voi sekä pienentää sähkölaskuaan että ansaita rahaa.

Pohjoismainen sähkömarkkina on muuttunut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkovoiman osuus on lisääntynyt energiantuotannossa. Ne ovat kuitenkin fossiilisia tuotantomuotoja joustamattomampia, eli piikit tuotannossa ja kulutuksessa eivät välttämättä kohtaa. Sähköntuotannon ja -kulutuksen välillä tarvitaan aina tasapaino, jotta sähköjärjestelmä toimii ja vältytään häiriötiloilta. Taajuuden tulee olla aina noin 50,00 Hz, mutta todellisuudessa se on epätasainen.

Koska sähkönkulutusta ja -tuotantoa on mahdotonta ennustaa tarkalleen, Fingrid huolehtii yhdessä pohjoismaisten järjestelmäoperaattoreiden kulutuksen ja tuotannon välisestä tasapainosta ylläpitämällä erilaisia reservi- ja säätösähkön markkinapaikkoja.

Tulevaisuudessa resursseja tarvitaan lisää tasapainon säilyttämiseksi nopeiden muutosten yhteydessä. Tätä varten on Fingridin ylläpitämät ns. reservimarkkinat, joista puhutaan myös FCR-markkinoina (Frequency Containment Reserve). Näillä markkinoilla on erilaisia FCR-tuotteita, joiden avulla sähkön kuluttaja voi myydä joustavaa sähkönkulutustaan uudella ansaintamallilla. Taajuusohjatulle käyttöreserville (FCR-N) ja häiriöreserville (FCR-D) on omat markkinansa. Taajuusohjatun käyttöreservin osalta Fingrid maksaa korvausta reservin ylläpidosta, mutta taajuusohjatun häiriöreservin osalta korvausta maksetaan pelkästä valmiudessa olosta.

Näin se tapahtuu

Vattenfall tarjoaa yhteistyössä Sympowerin kanssa sähkönkuluttajille pääsyn FCR-markkinoille, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden joustokapasiteetti tarjotaan myyntiin Fingridille. Säätöä varten tarvittavan ohjausjärjestelmän laitteista ja asennuksista ei aiheudu asiakkaalle kustannuksia, vaan ne vähennetään aluksi Fingridin maksamista korvauksista. Kun nämä kustannukset on katettu, Vattenfall maksaa korvaukset asiakkaalle.

Sympower on Pohjoismaiden johtava järjestelmäoperaattori, jolla on tällä hetkellä yli 100 asiakasta. Seuraavassa käymme läpi, miten prosessi käytännössä etenee – asiakkaan kiinnostuksesta aina joustavan sähkönkulutuksen myyntiin FCR-markkinoilla.

Toteutus (1–3 kuukautta)

Alussa tehdään asiakkaan luona kartoitus, jossa käydään läpi asiakkaan toiminta ja varmistetaan, että FCR:ään sopivaa joustavaa kuormaa löytyy myyntiin. On tärkeää kartoittaa asiakkaan pääprosessit, jotta löydetään sopivia prosesseja, joiden keskeyttäminen lyhyiksi ajoiksi on mahdollista niin, ettei sillä ole negatiivista vaikutusta pääasialliseen tuotantoon. Asiakas valitsee itse avukseen sähköasentajan, mutta pääosin toteutuksesta huolehtii Sympower. Tarvittaessa voidaan myös järjestää koulutusta, jolla varmistetaan, että asiakkaalla on kaikki tarvittavat tiedot.

  1. Asiakas osoittaa kiinnostusta FCR:ää kohtaan.

  2. Asiakkaan järjestelmä ja sähkönkulutus käydään läpi.

  3. Asiakkaan muille prosesseille tehdään riskien kartoitus.

  4. Laitteisto asennetaan.

  5. Suoritetaan säätökoe Fingridin markkinoille hyväksymistä varten.

Käyttövaihe

Käyttövaiheessa aletaan tarjota säätöä FCR-markkinoille ja asiakas saa Vattenfallilta maksun toiminnastaan. Sopimuksen pituus voi vaihdella. Asiakas saa automaattisesti ilmoituksen, kun säätöä on aktivoitu, mutta saa korvauksen siitä, että on vain valmiina sellaisia tilanteita varten. Korvaus perustuu tarjottuun kapasiteettiin ja kulloisiinkin markkinahintoihin. Tässä vaiheessa asiakas voi milloin tahansa kirjautua sisään käyttöliittymään muokkaamaan prosessejaan eli poistamaan mahdollisuuden säätelyyn. Sieltä asiakas näkee myös tuottonsa.

  1. Vattenfall ennustaa asiakkaan käytettävissä olevan kapasiteetin päivittäin ja myy sen Fingridille.

  2. Asiakkaan prosessit aktivoidaan muutamaksi minuutiksi kerrallaan 10–20 kertaa vuodessa voimajärjestelmän säätelyn tarpeesta riippuen.

  3. Jokaisen toteutuneen aktivoinnin jälkeen asiakas saa siitä ilmoituksen joko sähköpostitse tai tekstiviestillä.

  4. Asiakas saa maksun Vattenfallilta.

Vattenfallin tarjous

Mahdollisuudet

Myymällä joustavaa sähkönkulutusta yritys voi ansaita rahaa, auttaa voimajärjestelmää ja tukea siirtymää fossiilittomaan energiantuotantoon auringon ja tuulen avulla.

Riskit

Vattenfall tekee yhteistyötä Sympowerin kanssa, jolla on yli 100 kumppania ja joka on jo tehnyt yli 1000 asennusta Suomessa. Näin asiakkaan järjestelmien vahingoittumisen riski saadaan minimoitua.

Korvaus

Fingrid palkitsee osallistujat, jotka ovat valmiina pienentämään tai lisäämään kulutustaan. Yritys siis ansaitsee rahaa pelkästään olemalla mukana.

Asiakkaan sitoumus

Vattenfall ja asiakas käyvät laitoksen yhdessä läpi ja etsivät FCR-markkinoiden käyttöön sopivia prosesseja, joista ei aiheudu haittaa kokonaisprosessille eikä lopputuotteelle.

Yhteenveto

FCR:n ansiosta on avautunut uusia ansiomahdollisuuksia yrityksille, joiden sähkönkulutus on joustavaa. Nyt sähköntuottajien lisäksi myös sähkön kuluttajat voivat myydä joustavuuttaan ja siten auttaa vakaan voimaverkon luomisessa. Vattenfall mahdollistaa tämän yhdessä Sympowerin kanssa ja huolehtii kaikesta, riskien kartoituksesta aina laitteiden asennukseen asti. Asiakas voi siis saada lisätuottoa ja tukea voimaverkkoa ilman pelkoa muiden prosessien tai lopputuotteiden vahingoittumisesta.

Jos haluat olla yksi niistä, jotka päättävät hyödyntää joustavaa sähkönkulutustaan ja tukea samalla siirtymistä fossiilittomaan voimaverkkoon, ota yhteyttä, niin autamme sinua.

Kiinnostaako FCR? Lataa oppaamme, jossa saat tietoa FCR:ään soveltuvista teollisuudenaloista, prosessista sekä FCR:n tuomista hyödyistä.

New call-to-action