EPD

Tarvitseeko yritykseni sähköä, jolla on ympäristötuoteseloste?

Julkaistu: 2019-06-11 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 10:58

Behöver mitt företag miljödeklarerad el- - logo

Mitä on sähkö, jolla on ympäristötuoteseloste? Ja kenellä on sille käyttöä? Ympäristötuoteseloste mahdollistaa ympäristöominaisuuksien vertailun elinkaariarvioinnin pohjalta. Se on keino esitellä läpinäkyvästi yrityksen ympäristötyötä sekä asiakkaille että sijoittajille. 

Mitä elinkaarianalyysit (LCA) ovat?

Ympäristötuoteseloste eli Environmental Product Declaration, EPD, perustuu elinkaarianalyyseihin (LCA), joita voidaan tehdä eri tuotteille ja palveluille. Se tarkoittaa, että tuotteen tai palvelun koko elinkaaren täysi ympäristövaikutus analysoidaan ja raportoidaan. Se kattaa ympäristövaikutuksen mittaamisen "kehdosta hautaan", ja saattaa sisältää muun muassa mineraalien louhinnan, kuljetukset, tuotannon ja käytöstä poistamisen.

Elinkaarianalyysien tuloksena saadaan kvantitatiivisia arvoja, joita voidaan helposti vertailla esimerkiksi muiden saman tuoteryhmän tuotteiden kanssa, ja siksi niitä voidaan käyttää valintojen tekemiseen eri toimittajien välillä. Elinkaarianalyysi sisältää siis tuotteen elinkaaren kaikki eri vaiheet, ja se noudattaa standardoitua menetelmää, jotta eri tuotteita on mahdollista vertailla samojen edellytyksen pohjalta. Lisätietoja elinkaarianalyyseista saat täältä.

Mitä on sähkö, jolla on EPD?

Ympäristötuoteseloste perustuu siis elinkaarianalyyseihin. Lisäksi se  perustuu standardoituun kansainväliseen järjestelmään ja sitä käytetään eri tuotteiden ja palveluiden ympäristötietojen selvittämiseen. EPD:t julkaistaan osoitteessa www.environdec.com.

EPD:n on oltava tiettyjen määräysten mukainen, ja sen arvioi kolmas osapuoli, mutta se ei tarkoita, että jokin tuote tai palvelu olisi parempi kuin toinen. EPD toimii ikään kuin sisällysluettelona tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista. Se on tapa yritykselle selvittää ympäristövaikutuksensa läpinäkyvällä tavalla asiakkaille ja sijoittajille. 

Sähköä, jolla on ympäristötuoteseloste, saa Vattenfallilta ydin-, vesi- ja tuulivoimalla tuotettuna. Ympäristötuoteselosteet tarkastetaan kolmen vuoden välein, ja tarkastuksen suorittaminen kestää noin vuoden. EPD näyttää vaikutuksen eri ympäristöparametreihin, kuten energialähteen vaikutuksen ympäristöriskeihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Tämä asiakirja voi toimia tukena - joku tekee kenties töitä CO2-päästöjen pienentämiseksi, kun taas joku toinen haluaa välttää vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. EPD:n ansiosta nämä voidaan nähdä ja vertailla eri energialähteitä keskenään. 

Vattenfallin tuulivoima

EPD:n käyttöalueet

Se, mitä käyttöä sinulla on ympäristötuoteselosteella varustetulle sähkölle, riippuu yrityksesi tavoitteista ja siitä, millä alalla yrityksesi toimii. Erilaiset yritykset voivat käyttää tuotetta eri tavoin, mutta olemme laatineet luettelon eduista, joihin kuitenkin useimmat voivat samaistua.

  1. Tuki päätöksenteossa
    Sähkö, jolla on EPD, voi toimia tukena päätöksenteossa antamalla käyttöösi eri energialähteisiin liittyvää tietoa. Oletetaan, että tavoitteenasi on tukea luonnon monimuotoisuutta tai kenties minimoida ympäristöriskit. Silloin voit saamiesi tietojen perusteella valita energialähteen, jolla on vähäisin vaikutus luonnon monimuotoisuuteen tai joka aiheuttaa vähiten ympäristöriskejä.
  2. Todistus yrityksesi läpinäkyvyydestä
    EPD-järjestelmä on luotettava järjestelmä, jossa arvioijina toimii ulkopuolisia tahoja ja joka todistaa, että olet ottanut vastuun ympäristövaikutuksistasi koko elinkaaren ajalta. Siten tietoja voidaan käyttää yrityksen hyödyksi brändiä rakennettaessa. Ympäristötuoteselosteella varustettu sähkö on myös todiste siitä, että yritys ottaa vastuun toimitusketjustaan ja valitsee toimittajia, jotka seuraavat päästöjään kaikkialla arvoketjussa. 

  3. Jos olet kiinnostunut tutustumaan ympäristötuotelosteeseen, tutustu esimerkkiimme.

Yhteenveto

EPD perustuu elinkaarianalyyseihin, ja sitä käytetään sekä tuotteiden että palveluiden ympäristövaikutusten esittelyyn "kehdosta hautaan". EPD:n avulla saatavia tietoja voidaan käyttää vastuullisuusraportissa, tukena ympäristöön liittyville päätöksille tai todisteina läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta. Lyhyesti sanottuna kaikki yritykset voivat hyödyntää ympäristöselosteita tavalla tai toisella. Jos et ole vieläkään varma, olisiko EPD-merkitystä sähköstä hyötyä sinulle, lue Miksi valita EPD-ympäristötuoteselosteella varustettua sähköä.

EPD-merkitty sähkö voi olla erittäin käyttökelpoinen nykylainsäädännön mukaisessa vastuullisuusraportissa. Jos haluat lisää vinkkejä kattavan vastuullisuusraportin laatimiseen - lataa oppaamme!

 vastuullisuusraportti