FI, EPD

Tarvitseeko yritykseni ympäristömerkittyä sähköä?

Julkaistu: 2019-06-11 kl. 12:29

Behöver mitt företag miljödeklarerad el- - logo

Mitä ympäristömerkitty sähkö oikeastaan on? Ja kenellä on sille käyttöä? Ympäristömerkitty tai EPD-merkitty sähkö (Environmental Product Declaration) mahdollistaa tuotteiden erilaisten ympäristöominaisuuksien vertailun elinkaariarvioinnin pohjalta. Se on tapa esitellä täysin läpinäkyvästi yrityksen ympäristötyötä sekä asiakkaille että sijoittajille. Kerromme lisää siitä sekä siitä, milloin yrityksellä on sille todella käyttöä.

Mitä elinkaarianalyysit (LCA) ovat?

EPD perustuu suurelta osin elinkaarianalyyseihin (LCA), joita voidaan tehdä eri tuotteille ja palveluille. Se tarkoittaa, että tuotteen tai palvelun koko elinkaaren täysi ympäristövaikutus analysoidaan ja raportoidaan. Se kattaa ympäristövaikutuksen mittaamisen vaikutuksesta, joka muodostuu "kehdosta hautaan", ja saattaa sisältää muun muassa mineraalien louhinnan, kuljetukset, tuotannon ja käytöstä poistamisen.

Elinkaarianalyysien tuloksena saadaan kvantitatiivisia arvoja, joita voidaan helposti vertailla esimerkiksi muiden saman tuoteryhmän tuotteiden kanssa, ja siksi niitä voidaan käyttää valintojen tekemiseen eri toimittajien välillä. Elinkaarianalyysi sisältää siis tuotteen elinkaaren kaikki eri vaiheet, ja se noudattaa standardoitua menetelmää, jotta eri tuotteita on mahdollista vertailla samojen edellytyksen pohjalta. Lisätietoja elinkaarianalyyseista saat kohdasta Ota vastuu kaikista ympäristövaikutuksistasi.

Mitä ympäristömerkitty sähkö on?

Ympäristöseloste tai EPD (Environmental Product Declaration), joksi sitä myös kutsutaan, perustuu siis suurelta osin elinkaarianalyyseihin. Lisäksi ympäristöseloste perustuu standardoituun kansainväliseen järjestelmään ja sitä käytetään eri tuotteiden ja palveluiden ympäristötietojen selvittämiseen. EPD:t julkaistaan osoitteessa www.environdec.com.

EPD:n on oltava tiettyjen määräysten mukainen, ja sen arvioi kolmas osapuoli, mutta se ei tarkoita, että jokin tuote tai palvelu olisi parempi kuin toinen. Sen sijaan voitaisiin sanoa, että EPD-merkintä toimii sisällysluettelona tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista. Se ei siis ole ympäristömerkintä vaan tapa yritykselle selvittää ympäristövaikutuksensa läpinäkyvällä tavalla asiakkaille ja sijoittajille. Jos EPD:tä halutaan käyttää ympäristömerkintänä, Vattenfallilla voidaan yhdistää EPD merkitty sähkö ja EKOenergia-merkintä, kuten jotkut asiakkaamme tekevät. EPD selittää ympäristövaikutuksen ja ympäristötyön, kun taas EKOenergia todistaa tiettyjen ympäristökriteerien täyttymisen.

EPD-merkittyä tai ympäristömerkittyä sähköä saa Vattenfallilta ydin-, vesi- ja tuulivoimalla tuotettuna. Ne tarkastetaan kolmen vuoden välein, ja tarkastuksen suorittaminen kestää noin vuoden. EPD näyttää vaikutuksen eri ympäristöparametreihin, kuten energialähteen vaikutuksen ympäristöriskeihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Tämä asiakirja voi toimia tukena - joku tekee kenties töitä CO2-päästöjen pienentämiseksi, kun taas joku toinen haluaa välttää vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. EPD-merkinnän ansiosta nämä voidaan nähdä ja vertailla eri energialähteitä keskenään. Alla kuvaillaan tarkemmin, miten voit hyödyntää EPD-merkittyä sähköä.

Vattenfallin tuulivoima

Ympäristömerkityn sähkön käyttöalueet

Se, mitä käyttöä sinulla on EPD-merkitylle sähkölle, riippuu osittain yrityksesi tavoitteista ja prioriteeteista ja osittain siitä, millä alalla yrityksesi toimii. Erilaiset yritykset voivat käyttää tuotetta eri tavoin, mutta olemme laatineet luettelon eduista, joihin kuitenkin useimmat voivat samaistua.

 1. Tuki päätöksenteossa
  EPD-merkitty sähkö voi toimia tukena päätöksenteossa antamalla käyttöösi eri energialähteisiin liittyvää tietoa. Oletetaan, että tavoitteenasi on tukea luonnon monimuotoisuutta tai kenties minimoida ympäristöriskit. Silloin voit saamiesi tietojen perusteella valita energialähteen, jolla on vähäisin vaikutus luonnon monimuotoisuuteen tai joka aiheuttaa vähiten ympäristöriskejä.
 2. Todistus yrityksesi läpinäkyvyydestä
  EPD-järjestelmä on luotettava järjestelmä, jossa arvioijina toimii ulkopuolisia tahoja ja joka todistaa, että olet ottanut vastuun ympäristövaikutuksistasi koko elinkaaren ajalta. Siten tietoja voidaan käyttää yrityksen hyödyksi vuorovaikutustyössä ja tavaramerkkiä rakennettaessa. EPD-merkitty sähkö on myös todiste siitä, että yritys ottaa vastuun toimittajaketjustaan ja valitsee toimittajia, jotka seuraavat päästöjään kaikkialla arvoketjussa. 

  Näin käyttöön saatavia ympäristötietoja voidaan käyttää eri tavoin: voit asettaa ne nähtäviksi yrityksen verkkosivuille osoittaaksesi, miten ympäristövaikutuksenne on ajan kuluessa muuttunut, tai vertailla tietoja eri maiden välillä. Asiakkaat ja sijoittajat vaativat yhä enemmän läpinäkyvyyttä ja ympäristöpainotusta, ja ympäristömerkitty sähkö on hyvä ratkaisu, jonka avulla voit tarjota heille, mitä he haluavat.
 3. Täydentää EKOenergia -merkintää
  Kuten jo aiemmin mainitsimme, EPD-merkintää voi verrata sisällysluetteloon ja samalla tavalla voimme verrata EKOenergia -merkintää Luomu-merkintään. Näiden kahden tuotteen yhdistäminen osoittaa, että yritys on ympäristöystävällinen ja voi todistaa sen kvantitatiivisilla tiedoilla. Niitä voidaan sitten käyttää vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja sijoittajien kanssa. Siksi ei ole epätavallista, että Vattenfallin asiakkaat valitsevat molemmat. Jos haluat tietää lisää ympäristöselosteen muodostumisesta, voit lukea  tuulivoimaa käsittelevän esimerkkimme.

 

Yhteenveto

EPD perustuu elinkaarianalyyseihin, ja sitä käytetään sekä tuotteiden että palveluiden ympäristövaikutusten esittelyyn "kehdosta hautaan". EPD:n avulla saadaan tietoja, joita voidaan tavoitteiden mukaan käyttää eri tarkoituksiin. Niitä voidaan käyttää vastuullisuusraportissa, tukena ympäristöön liittyville päätöksille, todisteina läpinäkyvyydestä tai täydentämässä EKOenergia - merkintää, vain muutamia käyttöalueita mainitaksemme. Lyhyesti sanottuna kaikki yritykset voivat hyödyntää ympäristöselosteita tavalla tai toisella. Jos et ole vieläkään varma, olisiko EPD-merkitystä sähköstä hyötyä sinulle, lue Miksi valita EPD-merkitty sähkö.

EPD-merkitty sähkö voi olla erittäin käyttökelpoinen nykylainsäädännön mukaisessa vastuullisuusraportissa. Jos haluat lisää vinkkejä kattavan vastuullisuusraportin laatimiseen - lataa oppaamme!

 vastuullisuusraportti

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje