Energia

Energiakriisistä selvittiin jo kerran 50 vuotta sitten

Julkaistu: 2023-04-17 Päivitetty: 2024-07-02 kl. 07:57

nainen teekuppi kädessä

Energiakriisi opetti suomalaiset joustaviksi sähkönkäyttäjiksi. Sähkön kulutusjousto pienentää päästöjä ja kustannuksia sekä lisää huoltovarmuutta myös tulevaisuudessa. 

Vuonna 1973 maailmanlaajuinen öljykriisi kyykytti kansaa Suomessakin. Energiaa säästettiin sakon, vankeusrangaistuksen ja pakkosäännöstelyn uhalla. Kiellettyä oli muun muassa yli 20 asteen huonelämpötila, autotallin lämmittäminen ja näyteikkunoiden valaiseminen myymälän aukioloaikojen ulkopuolella.

Viisikymmentä vuotta myöhemmin olemme jälleen keskellä energiakriisiä, mutta jokin on toisin. 

“2020-luvun energiakriisi ei ole osoittautunut niin vakavaksi kuin edeltäjänsä. Sähkön tuotantokapasiteetti on riittänyt yritysten investointien, suotuisan sään ja erityisesti ihmisten joustavuuden ansiosta”, sanoo yliopistotutkija Kaisa Matschoss Helsingin yliopistosta.

Modernin ihmisen näkökulmasta kriisi on kuitenkin ollut suuri järkytys osalle sähkön käyttäjistä, tutkija toteaa.

Ensimmäisen öljykriisin jälkeen energiamarkkinat ovat olleet luotettavat, eikä omaa energiankulutustaan ole tarvinnut juuri miettiä – kunnes sähkön hinta äkkiä kymmenkertaistui.

“Hurjat energian hinnat ovat ohjanneet merkittävästi ihmisten sähkönkulutusta. Kun kansalaiset ja yritykset ovat säästäneet sähköä vapaaehtoisesti, valtion ei ole tarvinnut turvautua pakkokeinoihin.”

Joustavasta energiankäytöstä hyötyvät kaikki

Ailahtelevat sähkömarkkinat ovat saaneet suomalaiset sopeuttamaan sähkönkäyttöään ja ajoittamaan sen mahdollisimman edulliseen ajankohtaan kulutushuippuja vältellen. Toimintaa kutsutaan näkökulmasta riippuen kulutus- tai kysyntäjoustoksi. Se on ollut tuttu toimintatapa raskaalle teollisuudelle ja suuryrityksille jo pitkään. Yrityksissä on ymmärretty, että sähköä kannattaa käyttää silloin, kun sitä tuotetaan runsaasti ja se on edullista.

“Suuryritykset ovat tehneet jo paljon. Suurilla toimijoilla on aito mahdollisuus tuottaa joustoa akuuteissa kriisitilanteissa”, Matschoss sanoo.

Joustavaa energiankäyttöä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa yhä enemmän, sillä uusiutuvalla aurinko- ja tuulivoimalla tapahtuva sähköntuotanto ei ole yhtä tasaista kuin perinteisillä voimalaitoksilla.

Joustosta hyötyy koko yhteiskunta: sen vaihtoehtoina olisivat päästöjä aiheuttavat tuotantomuodot, kalliin tehoreservin käyttöönotto tai kulutuksen rajoittaminen sekä nousevat hinnat.

Tulevaisuudessa kulutusjousto tullee koskettamaan kaikkia sähkönkäyttäjiä, myös kuluttajia. Kulutusta voidaan ohjailla älykkään sähköverkon ja automatiikan avulla.

“Kulutusjoustopalvelun käyttöönotto on ilmastoteko erityisesti paljon energiaa käyttäviltä. Mitä suurempaa sähkönkulutus on, sitä tehokkaammin palvelu auttaa siirtämään kulutusta ja vähentämään päästöjä”, sanoo Matschoss.

Tulevaisuudessa energiantuotanto hajaantuu

Kulutusjouston lisäksi muuttuvaan markkinatilanteeseen voi reagoida myös omalla sähkön pientuotannolla. Kehittyvä akkuteknologia tekee sähkön varastoinnista entistä kannattavampaa. Tulevaisuudessa myös sähköautojen akut voivat mahdollisesti toimia varavoimana.

Yleistyessään sähkön pientuotanto edistää samalla energiademokratiaa.

“Kun ihmiset tulevat enemmän osalliseksi sähkömarkkinoista, se lisää heidän toimijuuttaan ja sitä kautta poliittista vaikutusvaltaansa. Yksilöstä tulee entistä demokraattisempi osallistuja”, Matschoss selittää.

“Esimerkiksi aurinkopaneelien asentaminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat myös yritysten liiketoiminnan kannalta kannattavia tekoja, vastuullisuudesta puhumattakaan”, Matschoss sanoo.

Yhdessä yksittäiset toimijat voivat muodostaa energiayhteisöjä, jotka tuottavat sähköä omiin tarpeisiinsa ja myyvät mahdollisesti ylijäävää sähköä markkinoille. Tutkija ei usko, että energiayhteisöt tulevat vaikuttamaan sähköyhtiöiden kannattavuuteen.

“Yhteiskunnan sähköistymisen lisääntyessä sähkön kysyntä kasvaa. Kapasiteettia tarvitaan, ja tilaa on varmasti usealle toimijalle.”

Kilpailijoiden sijaan energiayhteisöt voi nähdä sähköyhtiöiden yhteistyökumppaneina, jotka omalla panoksellaan tuovat varmuutta niiden toimintaan.

“Laki velvoittaa häiriöttömään sähköntoimitukseen. Huoltovarmuuden tukemisessa energiayhteisöillä voi tiukan paikan tullen olla iso rooli.”

Sähkön kulutusjousto - Motiva
Pieni sanakirja kulutusjoustosta - Motiva

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje