Uusiutuva energia, Fossiilivapaa

Energiayhteisö – sähkömarkkinoiden uusi toimija

Julkaistu: 2020-04-28 Päivitetty: 2023-01-24 kl. 10:18

aurinkopaneeleita

Hajautettua energiantuotantoa tulee lisää. EU hyväksyi keväällä 2019 sähkömarkkinauudistuksen, ja se pannaan toimeen myös Suomessa vuoden 2020 loppuun mennessä. Uudistus raivaa tietä kohti entistä hiilineutraalimpaa energiantuotantoa ja purkaa sääntelyyn liittyviä esteitä sen tieltä. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että markkinoille tulee uusi toimija — energiayhteisö. Miten kiinteistöjen kannattaa varautua uuteen tilanteeseen?

Energiayhteisöt ovat siis tulossa Suomeen. Yksityishenkilöistä, yhdistyksistä tai yrityksistä koostuvat energiayhteisöt jakavat sähkön tuotannon ja hankinnan hyötyjä toistensa kanssa. Paikallisen energiayhteisön voivat muodostaa esimerkiksi asunto-osakeyhtiön jäsenet, jotka tuottavat aurinkosähköä itselleen yhteisellä kerrostalon katolla olevalla aurinkovoimalalla (kiinteistön sisäinen energiayhteisö) tai naapurusto, joilla on yhteinen aurinkovoimala yhden asukkaan tontilla (kiinteistörajat ylittävät energiayhteisö).

Yhteistä näille kahdelle energiayhteisölle on, että jokaisella yhteisön jäsenellä on oma sähköliittymä ja -mittari siten, ettei toisen mittarin kautta verkosta ostettu sähkö voi koskaan kulkea toiselle yhteisön jäsenelle, vaan ainoastaan aurinkopaneelien sähköä voidaan jakaa yhteisön jäsenten kesken ilman sähköveroja ja siirtomaksuja.

Mikä on hajautettu energiayhteisö?

Hajautettu energiayhteisö hyödyntää sähköntuotannossa olemassa olevaa jakeluverkkoa. Tällöin asiakas voi käyttää esimerkiksi kesämökkinsä aurinkopaneelisähköä varsinaisessa asunnossaan. Toinen käyttötapaus on tilanne, jossa useampi osakas sijoittaa kauempana sijaitsevaan suurempaan tuotantoyksikköön yhdessä, mikä vähentää yksikkökustannuksia. Hajautetun yhteisön tapauksessa ei kuitenkaan vältetä siirtomaksuja ja sähköveroa aurinkosähkön tuotannonkaan osalta.

Tällä hetkellä lainsäädäntö ei vielä tunnista energiayhteisöjä samanlaisiksi energiantuottajiksi kuin vaikkapa yksittäisiä kotitalouksia, jotka voivat tuottaa aurinkoenergiaa yli oman tarpeen ja syöttää ylimääräisen energian sähköverkkoon.

- Sähkömarkkinauudistus asettaa kerrostaloasujat samalle viivalle muiden pientuottajien kanssa: jos sähkö ei kulje yleisen jakeluverkon kautta, siitä ei pitäisi maksaa siirtomaksua eikä sähköveroa, Vattenfallin energia-asiantuntija Malkus Lindroos sanoo.

Energiatehokkuutta lisää aurinkopaneeleilla

Moni yritys parantaa jo nyt energiatehokkuuttaan esimerkiksi tuottamalla sähköä omilla aurinkopaneeleilla. - Energiayhteisössä tällaiset yksittäisten asiakkaiden omat tuotannot saadaan yhä paremmin hyödynnettyä. Jos asiakas jollain ajanjaksolla tuottaa energiaa yli oman tarpeensa, ylijäämä voidaan hyödyntää energiayhteisön muiden jäsenten kesken, Malkus Lindroos sanoo.

Energiayhteisöt määritellään EU-direktiivin mukaisesti osaksi Suomen lainsäädäntöä vuoden 2020 loppuun mennessä. Energiayhteisöjen asema — oikeudet ja velvollisuudet — sähkömarkkinoilla pitää määritellä riittävän tarkasti. Energiayhteisöön kuulumisen tulee olla vapaaehtoista, ja siitä on myös voitava erota. On myös mahdollista olla jäsenenä useammassa eri energiayhteisössä.

Kiinteistönomistaja, huomioi etenkin nämä:

  • Jatkossa investointi uusiutuvaan pientuotantoon (esimerkiksi aurinkopaneelit kiinteistön katolle) kannattaa mitoittaa aiempaa suuremmaksi, koska tuoton voi energiayhteisön avulla jakaa myös vuokralaisille kiinteistössä.
  • Energiayhteisön kannattaa määritellä huolella etenkin seuraavat asiat: laskutusperusteet, hinnoittelu, päätöksenteko.
  • Avoinna on, voiko kiinteistössä esimerkiksi vuokralaisen edellyttää kuuluvan energiayhteisöön osana vuokrasopimusta. Jos näin olisi, voitaisiin vuokralaisten vaihtuessa varmistaa koko kiinteistöön asennetun järjestelmän tehokas hyödyntäminen.

Lisätietoa energiayhteisöistä Älyverkkotyöryhmän loppuraportissa.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje