EPD, Uusiutuva energia, Fossiilivapaa, Kestävä kehitys

Miten sähkön alkuperätakuu toimii?

Julkaistu: 2019-06-03 Päivitetty: 2024-02-02 kl. 07:40

tuulivoimaa

Yhä useampi yritys tekee tietoisen valinnan edistääkseen ympäristöystävällistä sähköntuotantoa. Mistä sitten tietää, millaista sähköä pistorasiasta tulee? Alkuperätakuut ovat vastaus tähän.

Alkuperätakuiden tehtävä

Alkuperätakuut tekevät sähkön alkuperämerkinnästä luotettavan. Alkuperätakuut ovat sähköisiä asiakirjoja, joita on saatavana kaikille sähköntuotantotavoille. Alkuperätakuita on siis saatavana myös uusiutumattomille energialähteille, kuten ydinvoimalle ja hiilelle. Alkuperätakuissa ei oteta kantaa siihen, onko sähkö ympäristöystävällistä vai ei, vaan niiden tarkoituksena on taata sähkönkuluttajille, että sähkö tulee sähkönmyyjän ilmoittamasta lähteestä. 

Alkuperätakuita koskeva laki

Sekä sähköntuottajiin että sähkönmyyjiin sovelletaan alkuperätakuita koskevaa lakia, jonka nojalla sähköntuottajat saavat takuun jokaisesta tuottamastaan megawattitunnista sähköä. Sen jälkeen sähköntuottaja voi myydä alkuperätakuita avoimilla markkinoilla, joilla ostajina toimivat sähkönmyyjät, jotka haluavat ostaa tietynlaista sähköä. Alkuperätakuiden hakeminen on vapaaehtoista.

Alkuperätakuiden määrä vastaa myytyä sähkömäärää

Alkuperätakuut mitätöidään sen jälkeen, kun sähkönmyyjä on myynyt sähkön asiakkaille. Alkuperätakuiden avulla sähkönmyyjä huolehtii siitä, että esimerkiksi vesivoimalla tuotettua sähköä myydään vain niin paljon kuin sitä on verkossa. Siten varmistetaan, että myyty sähkömäärä todella vastaa tuotettua sähkömäärää. Jos sähköntuottajalla ei ole riittävästi alkuperätakuita tietynlaiselle sähkölle omasta tuotannostaan, sen on ostettava alkuperätakuita muilta sähköntuottajilta.

Alkuperätakuiden kauppa

Alkuperätakuilla käydään kauppaa avoimilla markkinoilla kahdenvälisten sopimusten tai meklareiden avulla. Kysyntää syntyy, kun sähkönmyyjät haluavat myydä tuottajien tuottamaa sähkölajia. Sähkönmyyjä ostaa silloin sitä sähkömäärää vastaavan määrän alkuperätakuita kuin toimittaja haluaa myydä sähköä. Alkuperätakuille ei ole ennalta määrättyä hintaa, vaan hinta määräytyy ostajan ja myyjän kesken. Alkuperätakuut myöntää energiaviranomainen, joka myös päättää millä tuotantolaitoksilla on niihin oikeus.

alkuperatakuu

Mahdollisuus valita lähde

Alkuperätakuut antavat loppukäyttäjille mahdollisuuden valita, haluavatko he esimerkiksi yksinomaan tuulivoimalla tuotettua sähköä. Tällöin he voivat tiettyyn sähkön tuotantotapaan kohdistuvalla kysynnällä edistää ilmasto- ja ympäristöystävällisemmän sähkön tuotantoa. Alkuperämerkitty sähkö on jäljitettävissä, ja sähköntoimittajilla on lain nojalla velvollisuus ilmoittaa laskussa jokaisen energialähteen osuus ja energialähteiden keskimääräinen koostumus.

Jos haluat lukea elinkaarianalyyseistä ja mitä kilpailuetua ne tarjoavat yritykselle, lataa opas alta.

New call-to-action

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje