Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu

Ilmastoasioissa tuloksia yhdessä tekemällä

Julkaistu: 2021-02-11 Päivitetty: 2023-01-24 kl. 06:22

Ilmastoasioissa tuloksia yhdessä tekemällä

Ilmastoälykkäällä energialla on ratkaiseva rooli siirryttäessä fossiilittomaan maailmaan. Energiamaisema on kuitenkin muuttunut entistä monitahoisemmaksi. Tarpeiden täyttämiseksi - ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi - tarvitaan sekä innovatiivisia ratkaisuja että laajempaa kumppanuutta.

Suurin osa maailman hiilidioksidipäästöistä tulee lämmön ja sähkön tuotannosta. Samaan aikaan sähkön tarve kasvaa nopeasti, kun yhä suurempi osa yhteiskunnasta - autot, liikenne ja uusi tekniikka - toimii sähköllä. Fossiilittoman sähkön osuuden lisääminen on siksi ratkaisevan tärkeää ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Mutta riittääkö tuuli- ja aurinkovoimaloiden laajentaminen ja aurinkopaneelien tuotannon lisääminen? Ei. Vattenfallin ilmastovalmentajan Lars Ejeklintin mukaan energiakysymykseen tarvitaan kokonaisvaltaisempi näkökulma.

On yhä selvempää, että voimme saada paljon enemmän aikaan ilmastoasioissa, jos teemme sen yhdessä.

– Kyse on siitä, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. On ajateltava uudella tavalla. Vielä muutama vuosi sitten asiat olivat paljon helpompia. Silloin jokaisessa kiinteistössä oli oma lämmityskattila. Sitten tulivat kaukolämpö ja sen myötä kokonaisvaltaisempi näkökulma lämpöön. Nykyään energiamaisema muuttuu nopeasti, ja on selvää, että voimme saada paljon enemmän aikaan ilmastoasioissa, jos teemme sen yhdessä. Energia-alalla voimme esimerkiksi nähdä kehityksen, jossa asiakkaat ostavat ja tuottavat sähköä itse, heistä tulee tuottaja-kuluttajia ja he myötävaikuttavat järjestelmään esimerkiksi myymällä ylijäämäsähköään tai hukkalämpöään kaukolämpöverkkoon, jolloin muut hyötyvät siitä, hän kertoo.

Lars_Ejeklint-fotograf-Peter-Knutson-beskLars Ejeklint. Valokuva: Peter Knutson.

Sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin laajentaminen, palvelinsalien perustaminen ja teollisuuden lisääntynyt sähkönkäyttö teollisuuden siirtyessä käyttämään fossiilivapaata sähköä asettavat suurempia vaatimuksia toimitusvarmuudelle ja verkkokapasiteetille. Tuulivoiman laajeneminen asettaa uusia vaatimuksia sähköverkoille. Pelkkä sähköverkon laajentaminen ja sähköntuotannon lisääminen ei kuitenkaan riitä. Lars Ejeklintin mukaan uuden energiaympäristön tarpeisiin vastaaminen ilmastotietoisella ja tehokkaalla tavalla edellyttää sekä innovatiivisia ratkaisuja että laajempaa kumppanuutta.

– Esimerkkeinä voidaan mainita kulutusjoustossa mukana olevat datakeskukset. Se tarkoittaa, että tietokoneet sammuvat enintään 15 minuutin ajaksi kerrallaan korvausta vastaan, mikäli sähköverkossa ilmenee tilapäinen kapasiteettihäiriö. Tämä on nopea ja kustannustehokas keino ratkaista ongelma niin, että kaikki osapuolet voittavat, hän sanoo.

Tarvitaan lisää toimijoita

– Meidän on saatava asiakkaat, energiantoimittajat ja yhteiskunta mukaan ratkomaan ilmastohaasteita. Monet ovat joustavia ja haluavat auttaa ja löytää uusia ratkaisuja, Lars Ejeklint sanoo.

Myös kaupunkisuunnittelun osalta on yhä tärkeämpää tarkastella kokonaisuutta ja ottaa mukaan eri sidosryhmiä jo varhaisessa vaiheessa.

– Kyse voi olla esimerkiksi siitä, miten ylijäämälämpöä voidaan hyödyntää tai siitä, miten verkkokapasiteettia hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä. On ajateltava koko kaupungin tai kaupunginosan tarpeita, ei vain yksittäistä kiinteistöä, kuten perinteisesti on tehty. Näin vähennetään sekä ilmastokuormitusta että optimoidaan energian käyttöä, Lars Ejeklint sanoo.

Koko prosessi on huomioitava

Toinen vaikea kysymys ovat ympäristömerkinnät, joiden kohdalla tarvitaan laajempi kokonaiskuva tuotteen ilmastovaikutuksesta ja materiaalin elinkaaresta kehdosta hautaan. Näistä yhtenä esimerkkinä ovat kiinteistöt. Rakentamisen ilmastovaikutukset vastaavat kiinteistön 50 vuoden käyttöikää.

- Rakennuksen eristys saattaa olla erittäin hyvä, mutta eristyksen valmistamiseen kuluu paljon energiaa. Tämä ei käy ilmi, kun rakennuksen energiatehokkuutta arvioidaan. Parannettavaa on paljon. Esimerkiksi käytettyjen rakennusmateriaalien uusiokäyttö vähentää ilmastovaikutusta huomattavasti, Lars Ejeklint huomauttaa.

Sähköautojen varaan laskeminen on hankalaa

Sähköautot ovat toinen esimerkki, joiden kohdalla asiakkaan voi olla vaikea arvioida auton kokonaisympäristövaikutusta. Ilmastohyötyjen suuruus riippuu pitkälti siitä, miten auto ja auton akku on valmistettu.

Tässä uudessa maisemassa navigointi voi kuulostaa vaikealta, mutta Lars Ejeklint keskittyy mieluummin etuihin ja mahdollisuuksiin.

– Energiamaisema on nykyään monimutkainen palapeli, mutta meillä on aivan uusia mahdollisuuksia ratkaista monet suurista ilmastohaasteistamme. Onnistumme luomaan edellytykset fossiilittomalle elämälle yhden sukupolven aikana, jos ajattelemme kokonaisvaltaisesti ja teemme sen yhdessä.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje