Julkaistu: 2022-06-21 Lukemisaika: 4 min
Sähkösopimukset, salkunhoito ja sähkökauppaSähkömarkkinatNäin toimii sähkökauppa

Näin Euroopan ja Yhdysvaltain sähkömarkkinat eroavat toisistaan

Lataa PDF-tiedosto

Viime vuosikymmenien aikana Euroopan sähkömarkkinat ovat muuttuneet entistä hajautuneemmiksi. Yhdysvalloissa kehitys on taas mennyt vastakkaiseen suuntaan. Kysymys kuuluukin, mikä on tehokkain tapa vastata sähkön tuotannon ja jakelun haasteisiin tulevaisuudessa?

1990-luvun loppupuolella Yhdysvaltojen sähkömarkkinoita alettiin vapauttaa sääntelystä. Toiveena oli, että sähkön hinnat laskisivat, mutta usein kävi päin vastoin. Kalifornia, joka oli yksi ensimmäisistä sääntelyä purkaneista osavaltioista, ajautui sähkökriisiin, josta aiheutui vaikeuksia sähkönjakelussa ja voimakas sähkön hintojen nousu.

Jotkut sähköntuottajat hyödynsivät järjestelmää täysimääräisesti, mikä johti vähitellen markkinoiden romahdukseen.

– Jotkut sähköntuottajat hyödynsivät järjestelmää täysimääräisesti, mikä johti vähitellen markkinoiden romahdukseen Tilanne oli pahin Kaliforniassa, mutta sääntelyn purku vaikutti myös Yhdysvaltojen muiden osavaltioiden sähkömarkkinoihin. Tämän seurauksena Yhdysvalloissa siirryttiin keskitettyihin sähkömarkkinoihin 2000-luvun alussa, kertoo Ruotsin Elinkeinoelämän tutkimusinstituutin apulaisprofessori Pär Holmberg.

Markkinoiden hajautuminen Euroopassa

Euroopassa tilanne vaihtelee hieman maasta toiseen, mutta markkinat ovat selvästi hajautumassa. Myös Ison-Britannian, Irlannin, Espanjan ja Italian kaltaiset maat, joiden sähkömarkkinat olivat énnen keskitetympiä, ovat siirtyneet kohti hajautetumpia markkinoita Pohjoismaiden tapaan.

Pohjoismaissa sähköntuotanto soveltuu hyvin hajauttamiseen.

– Pohjoismaissa sähköntuotanto sopii hyvin hajauttamiseen. Täällä sähkömarkkinat ovat myös toimineet suhteellisen hyvin ja toimivat esikuvana muulle Euroopalle.

Hajautettu tuotantosuunnittelu perustuu siihen, että sähköä myydään ja ostetaan pääasiassa lyhyelläDEC_1200 aikavälillä, ilman sitoutumista pitkiin sopimuksiin, niin sanottuihin spot-markkinoihin. Spot-markkinoilla käytävässä kaupassa päätetään, kuinka paljon sähköä tuotetaan kullakin sähköalueella, ja tuottajat päättävät itse, mistä laitoksista sähkö toimitetaan.

Monimutkaisemmissa laitoksissa, kuten joen varrella sijaitsevissa vesivoimaloissa, koordinointiongelmat ratkaistaan päivänsisäisellä kaupankäynnillä ja tuottajien sisäisillä säädöillä.

Suuri lämpöenergian osuus

Keskitetyillä spot-markkinoilla järjestelmäoperaattori päättää, kuinka paljon ja milloin kukin laitos tuottaa sähköä. Nämä päätökset perustuvat osittain tuottajien kustannustietoihin ja osittain verkkokapasiteettitietoihin. Suurin osa fyysisestä kaupasta tapahtuu spot-markkinoilla toimitusta edeltävänä päivänä.

- Yhdysvalloissa on tultu lopputulokseen, että lyhyellä aikavälillä keskitetyt markkinat ovat edullisimmat. Tämä johtuu siitä, että Yhdysvalloissa hitaan lämpöenergian tuotannon osuus on suuri ja infrastruktuuri on melko huono.

Laitoksissa, joissa lämpöä tuotetaan ydinvoimalla, lämpövoimalla ja vedyllä, käyttökatkot ovat pitkiä ja kalliita. Heikon joustavuutensa takia ne koordinoidaan parhaiten keskitetyn suunnittelun avulla. Sama pätee sähköverkon rajoituksiin, kuten sähköverkon pullonkauloihin.

Nykyään meillä on ennen kaikkea monimutkaisempia laitoksia, esimerkiksi tuulivoimaloita tai useita vesivoimaloita saman joen varrella.

- Euroopassa ja erityisesti Pohjoismaissa olosuhteet ovat huomattavan erilaisia kuin Yhdysvalloissa. Meillä on ennen kaikkea monimutkaisempia voimalaitoksia, kuten tuulivoimaloita tai useita vesivoimaloita saman joen varrella. Ne ovat usein niin monimutkaisia, että niitä on vaikeampi hallita keskitetyillä sähkömarkkinoilla. Hajautetun ohjauksen ansiosta tuotantosuunnitelmia on helpompi säätää, mikä on hyvä asia tämäntyyppisten voimalaitosten kohdalla.

- Koordinointiongelmaa ei ratkaista spot-markkinoilla, mutta säätöjä ja mahdollisia virheitä voidaan korjata päivänsisäisessä kaupankäynnissä.

Hajautettujen markkinoiden puolesta puhuu myös se, että sähköstä tulee standardoitu tuote, jota on helpompi ostaa, säätää ja hintasuojata. Tämä puolestaan vähentää riskejä ja tekee investoinneista turvallisempia.

Vaikka hajauttaminen tarjoaa monia etuja Pohjoismaissa, sillä voi olla myös haittapuolia. Järjestelmä ei esimerkiksi ole kovin tehokas sähköverkon rajoitusten hallinnassa.

- Ruotsissa sähköverkko on heikentynyt eikä sähköä ole riittävästi. Nyt tuotanto ja kulutus lisääntyvät hurjasti lyhyessä ajassa, mikä tarkoittaa, että olemme lähestymässä katkeamispistettä ja samaa tilannetta kuin Yhdysvalloissa 1990-luvulla. Tämä voisi puhua keskittämisen puolesta.

Hajautus jatkuu

Pär Holmberg uskoo kuitenkin edelleen eniten hajautettujen markkinoiden jatkumiseen, joskin spot- ja päivänsisäisen kaupan pullonkaulat pitää ottaa paremmin huomioon. Tärkeintä sähkömarkkinoille on, että ne toimivat tehokkaasti. Muuten ne tulevat kalliiksi sähkön loppukäyttäjälle.

Pitkällä aikavälillä se on todennäköisesti tehokkainta.

– Hajauttamiseen liittyy suurempi tilapäisten notkahdusten riski, mutta pitkällä aikavälillä se on todennäköisesti tehokkainta, Pär Holmberg sanoo.

Mitä sinun tulee ottaa huomioon ostaessasi sähköä yrityksellesi?
Jos olet vastuussa sähkön ostamisesta yrityksellesi, sinun on otettava huomioon tietyt asiat. Lue lisää sivultamme Sähkösopimukset, Neuvonta ja sähkökauppa

Vattenfall Sähkömarkkinat - sähkön käyttäjän perusopas

 

Lataa artikkeli PDF:nä

Haluatko tallentaa tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alla olevasta painikkeesta, niin saat sen suoraan sähköpostiisi.