Sähkömarkkinat, Näin toimii sähkökauppa

Siksi energiamarkkinoilla siirrytään 15 minuutin taseselvitykseen

Julkaistu: 2024-06-07 kl. 11:03

Computer screens
Mitä tarkoittaa siirtyminen tunnin kaupankäynnistä ja taseselvityksestä 15 minuutin jaksoihin energiamarkkinoilla, ja miten yritykset voivat hyötyä muutoksesta? Pyysimme Vattenfallin asiantuntijaa Daniel Sommaria valottamaan asiaa.

Vuodesta 1996 lähtien Suomi ja muut Pohjoismaat ovat käyneet kauppaa ja tehneet taseselvityksen 60 minuutin jaksoissa. Nyt siirrytään 15 minuutin jaksoihin. Tavoitteena on vähentää epätasapainoa, lisätä joustavuutta ja parantaa edellytyksiä vastata järjestelmän kasvavaan aurinko- ja tuulivoiman määrään. Daniel Sommar, analyytikko Vattenfallin Power Management -yksikössä, selittää:

daniel sommar 3

– Markkinoilla on toimijoita, jotka ovat tasevastuullisia, mikä tarkoittaa, että he ovat vastuussa siitä, että ostavat sen verran sähköä kuin asiakkaat kuluttavat tunti tunnilta. Jotta tiedettäisiin, kuinka paljon sähköä pitää ostaa, tarvitaan dataa. Tämän datan toimittavat verkonhaltijat, jotka tähän asti ovat mitanneet asiakkaiden kulutusta tuntiperusteisesti. Tämä toimii sitten perustana seuraavan päivän suunnitelmalle, jossa sähkö ostetaan spot-markkinoilta.

Tasevastuu ja taseselvitys

Sähkönmyyntiyhtiöiden on toimitettava yhtä paljon sähköä kuin niiden asiakkaat kuluttavat. Tätä taloudellista vastuuta kutsutaan tasevastuuksi. Sähkönmyyntiyhtiö voi joko itse ottaa tämän vastuun tai antaa sen toisen yrityksen tehtäväksi.

On vaikea suunnitella tarkkaa tasapainoa sähkön kysynnän ja tarjonnan välille. Siksi jokaisen sähkön käyttöajan jälkeen tehdään niin kutsuttu taseselvitys, joka osoittaa, kuinka suuri epätasapaino on ollut, kuka on sen aiheuttanut ja mitä kustannuksia se on aiheuttanut. Kustannukset jaetaan sitten niiden tasevastuullisten yritysten kesken, jotka ovat aiheuttaneet epätasapainon. Tavoitteena on luoda taloudellisia kannustimia tasapainon tavoitteluun.

Suurempi tarkkuus ja vakaampi sähköverkko

Yli tunnin jaksoissa kulutuksen nousut ja laskut ovat suhteellisen suuria. Mittauksen tulos on kulutuksen keskiarvo koko tunnin ajalta. Kun markkinat siirtyvät nyt 15 minuutin kaupankäyntiin ja taseselvitykseen, se parantaa ennusteiden tarkkuutta ja vähentää näin ollen eroa kysynnän ja tarjonnan välillä. Tämä tarkoittaa, että jokainen vartti hinnoitellaan tarkemmin, mikä luo kannustimia käyttää, ennustaa ja tuottaa sähköä paremmin, selittää Daniel Sommar.

– Se tarjoaa hinnoittelun, joka paremmin heijastaa verkon fyysisiä edellytyksiä reaaliajassa. Tämä mahdollistaa yrityksille säästää rahaa siirtämällä kulutusta kalliilta vartilta edullisemmille. Parempi tasapaino luo myös vakaamman sähköverkon, josta kaikki yhteiskunnan toimijat hyötyvät.

Koko markkina siirtyy 15 minuuttiin vuoden 2025 alussa

Siirtyminen 15 minuutin kaupankäyntiin ja taseselvitykseen tapahtuu useissa EU-maissa. Joissakin maissa muutos on jo tehty, ja toisissa käynnissä on kehitysprojekteja sen toteuttamiseksi. Yhteiset taseselvitysjaksot ovat tärkeä askel yhteisen eurooppalaisen sähkömarkkinan suuntaan.

Kuinka Suomen sähkömarkkinat toimivat? 

Kerromme oppaassamme, kuinka sähkömarkkinat toimivat. Vattenfall Sähkömarkkinat - sähkön käyttäjän perusopas