Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu, Uusiutuva energia

Maailmanlaajuiset päästöt laskussa

Julkaistu: 2020-05-19 Päivitetty: 2024-06-27 kl. 05:38

maailmanlaajuiset-päästöt-laskussa

Maailmanlaajuisten huippukokousten ja koululakkojen myötä vuodesta 2019 tuli ilmaston vuosi. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n raportti herättää toivoa siitä, että energiaan liittyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat kenties alkaneet vähentyä.

Maailmanlaajuisten energiaan liittyvien päästöjen kasvu pysähtyi vuonna 2019, kertoo Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n raportti. Kahden vuoden suuren kasvun jälkeen kehitys hidastui suurelta osin uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman, lisäyksen ansiosta. Tätä kehitystä johtavat teollisuusmaat.

Teollisuusmaiden päästöt vähentyivät noin neljällä prosentilla edellisvuoteen verrattuna, ja tästä vähennyksestä puolestaan 85 prosenttia saatiin aikaan energiasektorilla. On selvää, että uusiutuvan energian alalla otetaan suuria edistysaskelia, ja energiasektorin päästöt ovat nyt alhaisimmalla tasolla sitten 80-luvun. Yhdessä lämmityksen kanssa energiasektori vastaa noin 40 prosentista maailmanlaajuisista päästöistä.

Kiinteistöt oikealla tiellä

Myös kiinteistö- ja rakennusalalla on merkkejä suuntauksen kääntymisestä. Vuosina 2018–19 alan päästöt lakkasivat IEA:n mukaan kasvamasta. Näin huolimatta siitä, että alan kestäviin projekteihin tekemät sijoitukset ovat olleet viiden viime vuoden aikana vain 10 prosentin luokkaa.

Kiinteistö- ja rakennusala vastasi noin 39 prosentista maailmanlaajuisista päästöistä vuonna 2019. 11 prosenttia päästöistä voidaan katsoa teräs-, betoni- ja lasiteollisuuden aiheuttamiksi. Rakennus- ja kiinteistöalan yritysten materiaalivalinnat ovat siis tärkeä tekijä sekä uudisrakentamisessa että perusparannuksessa ja remontoinnissa.

Vattenfallilla on yhdessä SSAB:n ja LKAB:n kanssa käynnissä projekti, jolla ne pyrkivät siihen, että tulevaisuudessa pystyttäisiin tuottamaan fossiilitonta terästä. Projektin nimi on HYBRIT, ja tavoitteena on korvata hiili ja koksi tuotannossa vetykaasulla ja sähköllä. Näin päästään eroon hiilidioksidipäästöistä.

Kääntääkö kuljetusala trendin?

Kuljetusala aiheuttaa noin 25 prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä, ja määrä kasvaa edelleen. Tässäkin asiassa on kuitenkin nähtävissä merkkejä muutoksesta. Alan päästöt kasvoivat vain 0,6 prosentilla vuonna 2018, kun lisäystä on kymmenen viime vuoden aikana tullut keskimäärin 1,6 prosenttia vuodessa.

Todennäköisesti käänne liittyy suurelta osin sähköautojen myynnin lisääntymiseen. IEA:n mukaan sähköautokanta oli viisi miljoonaa ajoneuvoa vuonna 2018, missä oli 63 prosenttia lisäystä edellisvuoteen verrattuna. Suurin osa näistä autoista oli Kiinassa, noin 45 prosenttia, kun Euroopassa niistä oli 24 prosenttia ja Yhdysvalloissa 22.