Pohjolan ykkönen luonnon monimuotoisuuden vaalijana

Julkaistu: 2021-05-27 Päivitetty: 2024-05-16 kl. 07:37

luonnon-monimutoisuus

Ruotsalainen ympäristöalan konsulttiyritys Ecogain on tarkastanut 240 suuryrityksen tekemää työtä luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja vahvistamisessa. Vattenfall valittiin tutkimuksessa parhaaksi yritykseksi.

Vattenfallille luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu ovat keskeisiä asioita. Kyseessä ei ole pelkästään yrityksen ympäristöpolitiikan painopistealue, vaan keskeinen osa koko yhtiön liiketoimintaa. Saatu tunnustus on konkreettinen osoitus siitä, että Vattenfallin tekemä pitkäaikainen työ on ollut korkealaatuista.

Kun biodiversiteettiin erikoistunut ruotsalainen ympäristöalan konsulttiyritys Ecogain esitteli hiljattain vuotuisen biodiversiteetti-indeksiä mittaavan tutkimuksensa tulokset, Vattenfall sijoittui ykkössijalle. Tutkimuksessa selvitettiin, miten Pohjoismaiden ja Baltian 240 suurinta yritystä suoriutuvat työstään luonnon suojelemiseksi ja vahvistamiseksi liiketoiminnassaan.Helle Herk-Hansen_2-3

- Olemme hyvin ylpeitä, että Vattenfall on saanut tunnustuksen kaikkein edistyksellisimpänä luonnon biodiversiteettiä edistävänä yhtiönä. Viime vuonna asetimme kunnianhimoisen tavoitteen: vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen tulee olla nettopositiivinen.

- On tärkeää, että teemme jatkuvasti työtä luonnon suojelemiseksi, sanoo Vattenfallin ympäristöjohtaja Helle Herk-Hansen.

Nettopositiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

Vuoteen 2030 mennessä luonnon monimuotoisuutta edistävät toimenpiteet ovat olennainen osa kaikessa Vattenfallin luontoon vaikuttavassa toiminnassa. Yrityksen investoinneilla fossiilittomaan tulevaisuuteen on jo nyt merkittävä vaikutus. Käynnissä on myös useita hankkeita uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi lajien ja luonnonympäristöjen suojelemiseksi ja edistämiseksi.

- Vattenfallin tavoitteena on, että sen nettopositiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen vuoteen 2030 mennessä on tieteen vaatimusten mukainen. Kestävän kehityksen raportissaan yritys osoittaa myös selvästi, että se ottaa luonnon monimuotoisuuden huomioon liiketoimintaprosesseissaan. Tällä on ollut suuri vaikutus arviointimme lopputulokseen, toteaa Ecogainin toimitusjohtaja Fredrik Höök.

luonnon monimuotoisuus

Uusien liiketoimintastrategioiden on suojeltava luontoa

Luonnon monimuotoisuus on maapallon kaiken elämän edellytys. Kysymys siitä, miten voimme turvata sen, nousee nyt yhä korkeammalle poliittisella asialistalla. Syksyllä järjestettävällä COP-15 huippukokouksella tulee olemaan tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisessä. Myös EU-tasolla luonnonsuojeluun liittyvä työ on sisällytetty uuteen Green Deal -toimenpidepakettiin.

- Luonnon monimuotoisuutta ja kestävyyttä koskeva työmme on edellytys liiketoimintastrategiamme toteuttamiselle. Näin on riippumatta siitä, liittyykö se ympäristön sopeuttamiseen ja vesivoimatoimintojemme joustavuuteen, tuulivoimaa koskeviin uusiin toimilupiin tai uuteen liiketoimintaan, kuten datakeskuksiin ja HYBRIT-hankkeeseen, sanoo Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg.