Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu

Paranna yrityksen energiatehokkuutta energiakatselmuksella - säästöä kustannuksissa

Julkaistu: 2021-01-22 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 12:08

Paranna yrityksen energiatehokkuutta energiakatselmuksella - säästöä kustannuksissa

Energiakatselmus on varma ja luotettava tapa löytää merkittävimmät ja taloudellisesti kannattavimmat keinot säästää energiaa ja vähentää energiakustannuksia. Suuret yritykset velvoittaa energiakatselmuksen tekoon laki, mutta myös pienten ja keskisuurten yritysten sekä kuntien kannattaa ottaa yrityksen energia-asiat lähempään tarkasteluun.

Millaisin toimin energiatehokkuutta parannetaan?

Lähes kaikista kiinteistöistä löytyy mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta. Tyypilliseksi energiansäästöpotentiaaliksi on arvioitu 10–25 prosenttia. Usein energiakatselmuksissa havaitut säästömahdollisuudet on mahdollista saada aikaan ilman investointeja, pelkästään säätämällä laitteita ja järjestelmiä sekä muuttamalla toimintatapoja. Monet investoinnit maksavat itsensä nopeasti takaisin alentuneina energiakustannuksina, osa jo ensimmäisen vuoden aikana

Usein kannattavia energiatehokkuustoimenpiteitä löytyy silloin, kun kiinteistön rakennustekniikka on vanhentunut. Energiakatselmuksissa todetut säästötoimet liittyvät Motivan mukaan usein valaistukseen, ilmanvaihdon lämmityksen säätöihin ja käyntiaikojen muutoksiin sekä lämmön talteenottoon. Myös paineilmajärjestelmistä löytyy usein merkittäviä säästöjä.

Myös uusissa kiinteistöissä voidaan lisätä energiatehokkuutta energiakatselmuksen avulla. Tällöin varmistetaan, että uuden kiinteistön tekniikkaa hyödynnetään mahdollisimman järkevästi.

Halutko tietää, mikä on energiatehokkuuden tärkein työkalu? Se selviää täältä.

Tukea energiatehokkuuden parantamiseen

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee pienten ja keskisuurien yritysten sekä kuntien vapaaehtoista energiakatselmustoimintaa. Tukea voivat saada yritykset, joiden palveluksessa on alle 250 henkilöä ja vuosiliikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma alle 43 miljoonaa euroa. Tukea haetaan paikallisilta ELY-keskuksilta, ja sen myöntämisen edellytyksenä on energiakatselmuksen toteuttaminen mallien ja toteutusohjeiden mukaisesti. Tuki on lisäksi haettava ELY-keskukselta ennen katselmuksen toteutuspäätöstä.

Energiatehokkuutta parantaviin energiaremontteihin on mahdollista saada tukea Business Finlandilta. Business Finland myöntää energiatukea energiankulutusta vähentäviin tai uusiutuvan energian investointeihin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi aurinkopaneelien asentamista.

Suurille yrityksille pakollisia

Energiatehokkuuslaki on velvoittanut vuodesta 2015 lähtien suuret yritykset neljän vuoden välein energiakatselmoimaan toimintansa eli selvittämään energiankäyttönsä ja keinot sen tehostamiseen. Energiavirasto valvoo vuosittain lain toteutumista pistokokein. Velvoitteesta luistaneille voidaan määrätä uhkasakko.

Energiakatselmus on pakollinen kaikille lain piiriin kuuluville suurille yrityksille, joissa työskentelee yli 250 henkeä tai vuosiliikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa ja tase 43 miljoonaa euroa. Lukuihin lasketaan kaikki Suomeen rekisteröidyn yrityksen tai konsernin kotimaassa ja ulkomailla omistamien yritysten henkilöstö, liikevaihto ja tase, mutta katselmointivelvoite koskee vain yrityksen Suomen-toimintoja.

Yrityksen energiakatselmus on järjestelmällinen menettely, jolla saadaan riittävästi tietoa koko konsernin tai yrityksen energiankulutuksesta, tunnistetaan mahdollisuudet kustannustehokkaaseen energiansäästöön, määritetään säästön suuruus ja raportoidaan katselmuksen tuloksista.

Katselmuksessa on tärkeää saada käsitys todellisesta energiankulutuksesta, sillä se luo pohjan energiaa säästävien toimenpiteiden tunnistamiselle. On parempi keskittyä muutamaan nopeaan toimenpiteeseen kuin pitkään listaan toimenpide-ehdotuksia, jotka ovat ehkä liian kalliita tai joiden toteutus vie liikaa aikaa. Katselmuksen suorittajalta vaaditaan Energiaviraston myöntämä pätevyys.

Suurten yritysten pakollisiin yrityksen energiakatselmuksiin ei voi saada katselmustukea.

Lähde: Motiva

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje