Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu, Energiatehokkuus

Pk-yrityksille uudenlainen energiakatselmus, johon tukea jopa puolet kustannuksista

Julkaistu: 2021-06-02 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 12:13

teollisuusyritys

Valtion energiatuki laajenee elokuussa 2021 koskemaan täysin uudenlaista energiakatselmusta, joka soveltuu pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille. Vuosina 2021–2022 kokeiltava ns. täsmäkatselmus on muita energiakatselmusmalleja vapaamuotoisempi.

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee pienten ja keskisuurten yritysten sekä kuntien vapaaehtoisia energiakatselmuksia. Vuosina 2021–2022 pilotoitavan täysin uudenlaisen täsmäkatselmuksen toivotaan lisäävän pk-yritysten energiakatselmuksia ja vauhdittavan energiatehokkuustoimien toteuttamista.

Vapaampi toteutustapa

Käyttöönotettavalla täsmäkatselmuksella kokeillaan uutta energiakatselmoinnin tapaa, joka antaa enemmän vapauksia selvityksen kohdistamiseen ja työn tulosten raportointiin.

Täsmäkatselmuksen sisällölle, toteutustavalle tai raportoinnille ei ole asetettu määrämuotoisia vaatimuksia, mikä poikkeaa muista energiakatselmusmalleista. Uutta on myös se, että selvityksen ei tarvitse kattaa kohteen koko energiankäyttöä, vaan tarkasteluun voidaan ottaa esimerkiksi lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihto tai teollisuudessa jokin tietty osa tuotannosta.

Täsmäkatselmus tähtää energiatehokkuuden parantamiseen, energiansäästöön, uusiutuvan energian lisäämiseen tai vähähiilisyyden saavuttamiseen. Päätavoite on löytää ja esittää taloudellisesti kannattavia ja toteutuskelpoisia toimenpide-ehdotuksia.

Täsmäkatselmuksen avulla halutaan mahdollistaa ja tukea energiatehokkuustoimien edistämistä kohteissa, joissa ei ole halua tai tarvetta selvittää kokonaisvaltaisesti energiankäytön tehostamismahdollisuuksia perinteisillä katselmusmalleilla.

Tukea jopa puolet työn kustannuksista

Valtion taloudellinen tuki täsmäkatselmukselle on 40‒50 prosenttia työhön hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt saavat selvitykselle korkeampaa 50 prosentin tukea. Tukea voi hakea sähköisesti Business Finlandin kautta 16.8.2021 alkaen.

Täsmäkatselmuksia voivat tehdä Motivan pätevöittämät energiakatselmoijat, jotka ovat suorittaneet siihen liittyvän verkkokurssin. Lisätietoja Motivan verkkosivuilta.

Energian kulutusta on mahdollista vähentää yksinkertaisilla toimenpiteillä, jotka edellyttävät vain vähän tai ei lainkaan investointeja. Lue lisää energiatehokkuudesta täältä.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje