Kestävä kehitys, Energiatehokkuus

Kustannukset kuriin energiankäyttöä tehostamalla

Julkaistu: 2022-01-18 Päivitetty: 2022-06-21 kl. 08:30

Kustannukset kuriin energiankäyttöä tehostamalla

Fiksummalla energiankulutuksella voidaan saada aikaan todellisia säästöjä. Pienemmät energiakustannukset vastaavat euroissa useita kertoja suurempaa myynnin kasvua, ja säästöt ovat kaikkien yritysten ulottuvilla.

Energia on suurelta osin hallittavissa oleva kustannus, ja kulutuksen tehostamisella voi olla suuri vaikutus. Pienemmistäkin säästöistä syntyvää arvoa on helppo ymmärtää, kun kustannusten laskua ja myynnin kasvun tuottoa verrataan keskenään. 1 000 euron säästö vastaa 20 000 euron myynnin kasvua voittomarginaalin ollessa 5-8 prosenttia. Suuremmilla säästöillä on suurempi vaikutus, mutta kaikilla yrityksillä on mahdollisuus ottaa ensimmäinen askel kohti menojen supistamista.

Lamppujen vaihtaminen LED-lamppuihin vähentää kustannuksia ilman, että se heikentää yrityksen toimintaa.

Yksinkertainen keino on seurata tietokoneiden käyttöä yrityksessä. Jos ne sammutettaisiin kokonaan sen sijaan, että ne asetettaisiin lepotilaan, sähköä kuluisi vähemmän, sillä monet, esimerkiksi toimiston tietokoneet, eivät ole aktiivikäytössä kuin tietyn osan vuorokaudesta. Valaistus voi myös olla todellinen energiasyöppö yrityksessä. Lamppujen vaihtaminen LED- tai muihin energiansäästölamppuihin vähentää yrityksen sähkönkulutusta ja energiakustannuksia ilman, että se mitenkään heikentää yrityksen toimintaa.

Energiakulutuksen puolittaminen

Monet yritykset onnistuvat puolittamaan energiankulutuksensa, jos prosessi käynnistetään johdon tasolta. Johto selvittää, mitkä ovat suurimmat energiakustannukset, minkä jälkeen yrityksessä voidaan suunnitella älykkäämpiä energiankäyttötapoja. Tämä prosessi on kuvattu Energiatehokkuusopas-oppaassamme, joka on ladattavissa täältä.

Pienempi energiankulutus voi myös tarjota useita muita etuja. Yrityksestä tulee taloudellisesti vähemmän haavoittuva sähkönhintojen vaihtelulle, työympäristöä voidaan parantaa ja seisokkeja vähentää, kun energiajärjestelmät vaihdetaan nykyaikaisempiin ja käyttäjäystävällisempiin järjestelmiin. Esimerkiksi lämmitystekniikan kehitys on ollut nopeaa viimeisten 15 vuoden aikana, mikä on pienentänyt sähkönkulutusta ja kustannuksia.

Ensimmäinen askel on energiakustannusten kartoitus.

Mutta mistä juuri sinun yrityksessäsi kannattaa lähteä liikkeelle? Kaikentyyppisissä yrityksissä ensimmäisenä askeleena on energiakustannusten kartoitus. Laadi aluksi lista yrityksesi kaikista energiaostoista sekä siitä, mihin niitä käytetään. Kyse voi olla kaukolämmöstä, kaukojäähdytyksestä tai yrityksen omasta jäähdytyslaitoksesta, polttoaineiden ja sähkön ostamisesta. Kuinka monta kilowattituntia kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä ostetaan? Kuinka monta kilowattituntia sähköä käytetään? Kuinka suuret ovat eri energiahankintojen kustannukset ja kuinka suuret ne ovat suhteessa yrityksen voittoon?

Sitten on selvitettävä, kuinka paljon kulutusta voidaan vähentää. Tarvitaanko lämmitystä ja valaistusta yhtä paljon kuin tällä hetkellä? Missä lämmitystä ja valaistusta voidaan käyttää vähemmän tai ei lainkaan, jos niitä ei itse asiassa tarvita?

Sitouta koko yritys

On tärkeää, että energian tehostamistyö keskitetään yrityksen johdolle. Sen tehtävänä on pohtia, mitä yrityksessä kannattaa tehdä, mihin kannattaa investoida ja miksi. Voidaanko säästöillä vapauttaa pääomaa investointeihin? Voidaanko uusilla ja helppokäyttöisillä energiajärjestelmillä vähentää ostopalvelujen tarvetta? Kuinka haavoittuva yritys on energian hinnan nousulle, ja mitä tämän riskitekijän minimoiminen tarkoittaisi?

Valojen sammuttaminen aamuisin kotoa lähtiessä on eräs yksinkertainen tapa, jonka kaikki voivat siirtää työpaikalle.

Fiksumpaan energian käyttöön tähtäävän työn kannalta on tärkeää, että koko yritys voi osallistua siihen aktiivisesti. Se on tärkeää myös siksi, että monilla pienillä toimenpiteillä voidaan saada aikaan suuria säästöjä. Yhtenä esimerkkinä ovat rutiinit ja toimintatavat. Valojen sammuttaminen aamuisin kotoa lähtiessä on eräs yksinkertainen tapa, jonka kaikki voivat siirtää työpaikalle ja säästää näin energiaa ja rahaa. Teollisuushallien ovet ovat usein avoinna talvisin, koska niin on ehkä "aina tehty" ja koska niin on helpointa. Tällöin haasteena voi olla tietämyksen lisääminen ja työntekijöiden käyttäytymisen muuttaminen.

Kartoitettuaan energiakustannukset, mukaan lukien sähköverkon kustannukset, ja laskettuaan, millä toimenpiteillä energiakustannuksia voidaan alentaa, yrityksen seuraava askel on priorisoida ja korjata tilanne.

New call-to-action

 

Kestävyyttä kaupan päälle

Kun eteen tulee tarve tehdä suurempia investointeja fiksumpaa energian käyttöä varten, on hyvä pitää mielessä, että mahdollisia hyötyjä ei voida laskea pelkästään rahassa. Pienempi energiankulutus tarkoittaa myös pienempää ympäristövaikutusta ja parempaa kestävyyttä.

Energiatehokkuus

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje