Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu, Energiatehokkuus, Sähköistyminen

"Sota vauhdittaa energiasiirtymää"

Julkaistu: 2022-05-04 Päivitetty: 2023-12-11 kl. 12:12

"Sota vauhdittaa energiasiirtymää"

Ukrainan sota on osoittanut erityisen selvästi Euroopan energiahuollon haavoittuvuuden. »Ukrainan sota on saanut ihmiset miettimään omaa sähkönkulutustaan«, sanoo Tobias Söderberg, Vattenfall Power Managementin salkunhoitaja.

Vuonna 2021 sähkön hinnat nousivat Euroopassa fossiilisten polttoaineiden kysynnän kasvaessa kaikkialla maailmassa. Koska sähköä virtaa edulliselta hinta-alueelta korkean hinnan alueelle Euroopan sisällä, se vaikutti hintoihin myös Pohjolassa. Tänä vuonna lisäksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut sähkön hintojen nousuun.

Fossiilisten polttoaineiden tuonnin väheneminen Venäjältä voi lyhyellä aikavälillä johtaa sähkön hinnan nousuun ja ilmastolle haitallisen hiilivoiman lisääntymiseen, mutta pitkällä aikavälillä se todennäköisesti nopeuttaa siirtymää uusiutuviin energialähteisiin.

Sota on nostanut esille turvallisen ja fossiilittoman sähköntuotannon tarpeen.

- Euroopalla ei suoraan sanoen ollut mitään vaihtoehtoja. Sota on nostanut esille turvallisen ja fossiilittoman sähköntuotannon tarpeen, se vauhdittaa nyt siirtymää kaasusta, öljystä ja hiilestä erityisesti tuuli- ja aurinkoenergiaan, sanoo Vattenfall Power Managementin salkunhoitaja Tobias Söderberg.

EU:sta riippumaton vuonna 2030

Euroopan parlamentti antoi 7. huhtikuuta päätöslausuman, jossa vaaditaan välitöntä ja täydellistä tuontikieltoa venäläiselle öljylle, hiilelle, ydinpolttoaineelle ja kaasulle. EU-komissio on ilmoittanut, että Euroopan on oltava riippumaton venäläisestä kaasusta vuoteen 2030 mennessä.

Vattenfall on lopettanut hiilen ja ydinpolttoaineen ostamisen Venäjältä kokonaan. Epäsuorasti Vattenfall ostaa kuitenkin edelleen venäläistä kaasua mannermaan energiatoimintoihinsa, koska yhtiö hankkii kaasunsa Euroopan markkinoilta, jonka energiapaletissa on mukana myös venäläistä kaasua.

– Venäläisten fossiilisten polttoaineiden osuus energiankulutuksestamme on pieni. Se kuitenkin vaikuttaa meihin epäsuorasti, koska sähkön hinta uhkaa nousta kaasun hinnan nousun myötä Euroopassa, ja sähkömarkkinat kiristyvät epävarman tilanteen seurauksena, Tobias Söderberg sanoo.

Suuret volyymit korvataan

Manner-Euroopassa tilanne on toinen. Siellä ollaan paljon riippuvaisempia Venäjän fossiilisista polttoaineista ja hinnoista. Sekä kaasu että hiili muodostavat suuren osan energiantuotannosta. Esimerkiksi Saksassa, Italiassa ja Alankomaissa kaasun osuus energiankulutuksesta on lähes kolmannes, joten suuria määriä energiaa on korvattava joko muualta saatavalla kaasulla tai muilla energialähteillä.

Kysyntäpuolella energian käytön tehostaminen on erittäin hyvä tavoite.

- On vaarana, että lyhyellä aikavälillä Venäjän maakaasun tuontikielto vaikuttaa kielteisesti tämän päivän ilmastotavoitteisiin. Kaasun hinta nousee, ja maakaasupulan kompensoimiseksi hiilen käyttö lisääntyy jälleen, mikä johtaa päästöjen kasvuun, Tobias Söderberg sanoo.

Tämän torjumiseksi ja vihreän siirtymän nopeuttamiseksi Euroopassa EU-komissio esitteli tämän vuoden maaliskuun lopussa REPowerEU-suunnitelman, jonka tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvan energian käyttöönottoa EU:ssa. Tarkat toimintatavat täsmennetään myöhemmin tänä vuonna, mutta esimerkkinä voidaan mainita kaasun korvaaminen lämmitykseen käytettävillä lämpöpumpuilla.

- Energian käytön tehostaminen on erittäin hyvä tavoite. Muita siirtymää nopeuttavia vaihtoehtoja ovat investoinnit kaukolämpölaitoksiin, sähköistyksen lisääminen ja tietenkin aurinko- ja tuulivoimarakentamisen lisääminen, Tobias Söderberg sanoo.

Ilmastotavoitteet lyödään lukkoon

Vaikka tilanne Euroopan sähkömarkkinoilla voi olla hetken aikaa kaoottista, Tobias Söderberg ei usko ilmastotavoitteiden olevan vaarassa.

- Ei, vaikka energiapaletissa onkin jonkin aikaa enemmän hiiltä, ilmastotavoitteet ovat edelleen samoja ja tavoitteet ovat korkealla. Päin vastoin luulen, että muutoksen vauhti kiihtyy entisestään ja että Euroopassa tullaan rakentamaan paljon tuulivoimaa. Viime vuoden korkeat sähkönhinnat ja Ukrainan sota ovat saaneet ihmiset tutkimaan sähkölaskujaan ja etsimään paikallisia ja uusiutuvia ratkaisuja sähkön säästämiseksi ja sähkönsaannin turvaamiseksi.

Kaasun ja sähkön korkeilla hinnoilla on myös toinen vaikutus liittyen energiasiirtymään.

– Puhutaan 'kysynnän tuhoamisesta': jos esimerkiksi kaasun hinta nousee pilviin, se vähentää sekä yrityksiltä että yksityishenkilöiltä tulevaa kysyntää ja edistää siirtymää uusiutuviin energialähteisiin ja energiankäytön tehostamistekniikoihin, Tobias Söderberg sanoo. 

Lue lisää energiasiirtymästä ja sen mahdollistavista hankkeista

Hintojen muutos tulevaisuudessa

Vuoden 2021 korkeiden sähkönhintojen syynä olivat muun muassa vähäiset sademäärät, vähätuulinen sää ja polttoaineiden hintojen jyrkkä nousu. Myös alkutalven kylmyys lisäsi kulutusta.

Hintatilanteen heilahtelun arvioidaan jatkuvan, ja se voi lisääntyä sääoloista riippuvaisen tuotannon kasvaessa. Sen kompensoimiseksi kehitetään joustavia ratkaisuja sekä varastointiratkaisuja. Vattenfall hintasuojaa sähköntuotannon hyvissä ajoin etukäteen vähentääkseen hintaheilahdusten vaikutusta.

Vattenfall ja YK:n tavoite
YK on sopinut 17 globaalista kestävän kehityksen tavoitteesta. Monet näistä tavoitteista liittyvät energiahuoltoon tai olennaisesti Vattenfallin tavoitteeseen mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana.