Energiatekniikka, Uusiutuva energia

Tuntikohtainen täsmäytys varmistaa fossiilittoman sähkön

Julkaistu: 2022-11-07 Päivitetty: 2023-01-23 kl. 06:52

Tuntikohtainen täsmäytys varmistaa fossiilittoman sähkön

24/7-täsmäytyksen avulla aurinko-, tuuli- ja vesisähköä seurataan tunti tunnilta. Vattenfall ja kiinteistöyhtiö AMF Fastigheter aloittavat nyt yhteistyön ratkaisun testaamiseksi Tukholmassa sijaitsevassa kiinteistössä. Menetelmän avulla voidaan osoittaa, että käytetty sähkö on 100-prosenttisesti uusiutuvaa joka tunti. 

Fossiilittoman sähkön kysyntä kasvaa ja siksi sähköä tulee myös voida jäljittää luotettavasti. Aiemmin tänä vuonna Vattenfall ja AMF Fastigheter aloittivat yhteistyön 24/7-täsmäytysratkaisun testaamiseksi. Siinä kiinteistön sähkönkulutusta verrataan uusiutuvan sähkön tuotantoon tunti tunnilta älykkäiden sähkömittareiden avulla. Kulutusta mittaava älymittari sijaitsee eräässä AMF Fastigheterin rakennuksessa Mood district -alueella Tukholman keskustassa.

Michael Eskils-3

– Saavuttaaksemme kunnianhimoiset ilmastotavoitteemme meidän on ajateltava uudella tavalla ja löydettävä innovatiivisia ratkaisuja yhdessä vuokralaistemme ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämän uudenlaisen läpinäkyvyyden ansiosta voimme Vattenfallin avulla varmistaa ja osoittaa, että käyttämämme sähkö on 100-prosenttisesti uusiutuvaa joka tunti. Tuntuu erityisen hienolta päästä testaamaan tätä tekniikkaa Ruotsin ensimmäisenä kiinteistöyhtiönä, sanoo AMF Fastigheterin kestävän kehityksen johtaja Michael Eskils.

Fossiilittoman sähkön 24/7-täsmäytys perustuu Vattenfallin ja Microsoftin vuonna 2019 kehittämään ratkaisuun.

– AMF Fastigheter on ensimmäinen kiinteistöyhtiö, joka päätti ottaa käyttöön 24/7-täsmäytyksen. Näin se osoittaa olevansa kehityksen kärjessä ja näkee ratkaisun tarjoamat mahdollisuudet saada tarkempaa tietoa energian käytöstä. On hyvä, että asiakkaat asettavat vaatimuksia ja että pystymme vastaamaan niihin, mikä on erittäin positiivista, sanoo Vattenfallin yritysmyynnin johtaja Matts Wesslén.

Osa energiamurrosta

Fossiilisen energian käytöstä on luovuttava, jos haluamme hidastaa ilmaston lämpenemistä. Jotta se olisi mahdollista, meidän on luotava edellytykset fossiilittoman sähköntuotannon laajentamiselle.

Marcus Melin, strateginen energianeuvoja ja yksi niistä, jotka osallistuivat 24/7-täsmäytysratkaisun kehittämiseen yhdessä Microsoftin kanssa, on pannut merkille, että yritykset haluavat entistä tarkemmin hallita sähkönkulutustaan ja erityisesti sitä, millaista sähköä ne kuluttavat.

- Valveutuneet kuluttajat asettavat yhä suurempia vaatimuksia käyttämälleen sähkölle. 24/7-ratkaisu seuraa, miten vaihtelevat uusiutuvat energialähteet toimivat käytännössä.

Tämän tukemiseksi tarvitaan useita erilaisia ratkaisuja, ja 24/7-täsmäytys on yksi niistä työkaluista, jotka voivat edistää energiasiirtymää ja lisätä uusiutuvan sähkön tuotantoa.

Yhteistyö taajuuden ylläpitämiseksi

Keväällä 2022 AMF Fastigheter otti myös käyttöön Vattenfallin ja Sympowerin yhteisen palvelun osallistuakseen voimaverkon tasapainottamiseen FCR-taajuusreservin avulla. Uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvaessa suurena haasteena on sähköverkon epätasapaino. FCR:n kapasiteetin kasvattaminen mahdollistaa uusiutuvan tuotannon lisäämisen sähköjärjestelmään.

– Lyhyesti sanoen tuuli- ja myös aurinkovoiman kasvu olisi pysähtynyt Ruotsin energiajärjestelmässä ilman FCR:n kaltaisia ratkaisuja sekä yrityksiä, jotka ovat valmiita tukemaan sähköjärjestelmää silloin, kun se on eniten kuormittunut, sanoo Viktor Gårdö, sähkön joustotuotteista vastaava päällikkö Vattenfallilla.

Ala, jolla on suuri vastuu

Rakennus- ja kiinteistöalan osuus Ruotsin hiilidioksidipäästöistä on runsas viidesosa. AMF Fastigheter harjoittaa kestävän kehityksen työtään Agenda 2030:ssa määriteltyjen 17 globaalin kestävän kehityksen tavoitteen mukaisesti. Yritys on vuodesta 2019 lähtien ollut mukana Science Based Targets -ohjelmassa ja on siten sitoutunut työskentelemään tieteen mukaisten ilmastotavoitteiden puolesta tavoitteena rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Nykyään AMF Fastigheter käyttää uusiutuvaa, ilmastoneutraalia tuulivoimalla tuotettua sähköä niin sanottujen alkuperätakuiden kautta. 24/7-ratkaisun avulla pilottihankkeen rakennuksen sähkönkulutus täsmäytetään valittuihin energialähteisiin tunti tunnilta.

– Meillä on suuri yhteiskunnallinen vastuu. Siksi on tärkeää, että toimimme mahdollistajina ja olemme mukana edistämässä kestävää toimintaa kehittämissämme kohteissa, sanoo AMF Fastigheterin kestävän kehityksen johtaja Michael Eskils.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje