Energiatekniikka, Uusiutuva energia

Uppsalaan yksi ensimmäisistä energiapositiivisista kaupunginosista

Julkaistu: 2022-04-07 Päivitetty: 2024-05-16 kl. 09:13

Uppsala Business Park

Uppsalassa suunnitellaan yhtä Euroopan ensimmäisistä energiapositiivisista kaupunginosista. Uppsala Business Parkin tavoitteena on tuottaa, hyödyntää ja kierrättää energiaa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Projektin menestyksen avain on keskeisten toimijoiden välinen yhteistyö.

– Kestävä kehitys edellyttää yhteistyötä. Kyse on siitä, että todellakin haluamme tehdä yhteistyötä kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Tarvitaan lisää energiapositiivisia alueita, joissa voimme itse tuottaa käyttämämme energian sen sijaan, että sitä kuljetettaisiin ympäri maata. Tehtävänämme on pohtia ja suunnitella, miten voimme saada tämän aikaan.

Näin sanoo Lise-Lott Larsson Kolessar, joka työskentelee kestävän kehityksen strategina jaLiselott Larsson Kolessar-1 prosessipäällikkönä White Arkitekter -toimistossa PED-ID-hankkeen puitteissa (Positive Energy Districts). Vuoden 2021 alussa käynnistynyt hanke tutkii mahdollisuuksia tehdä Uppsala Business Parkista energiapositiivinen kaupunginosa useiden toimijoiden yhteistyön avulla. Hankkeeseen osallistuvat muun muassa kiinteistöyhtiö Klövern, White Arkitekter, Uppsalan kunta sekä Chalmers ja Vattenfall.

Vattenfall Värmen Area Solutionsin myyntipäällikkö Magdalena Andersson korostaa, että Uppsala Business Park on energianäkökulmasta erityisen kiinnostava alue:
– Vattenfall on jo pitkään toimittanut energiaa alueella ja osallistumalla tähän projektiin voimme jatkaa itsemme haastamista muiden toimijoiden kanssa ja pysyä kehityksen kärjessä. Haluamme kehittää sekä kierrätysenergian osuuden kasvattamista että sitä, miten tulevaisuudessa voidaan käyttää energiaa joustavammin, kustannustehokkaammin ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Vattenfallin tavoitteena on fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana, emmekä pysty siihen yksin, vaan meidän on tehtävä yhteistyötä.

Energiaa tuottavia kaupunginosia

Energiapositiivinen kaupunginosa tuottaa energiaa sen sijaan, että vain kuluttaisi sitä. Kaupungit muodostavat vain 3 % maapallon kokonaismassasta, mutta niiden osuus maailman energiapäästöistä on 70 %. Se tarkoittaa, että kaupungit ovat ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisessä asemassa.

– Energiapositiiviselle kaupunginosalle on tärkeintä pystyä ottamaan talteen kaikki ylijäämäenergia,Magdalena_Andersson-1 hyödyntämään se oikein ja katsomaan, miten paikallisesti voidaan tuottaa ja varastoida energiaa. Uusiutuva energia, esimerkiksi paikallisesti tuotettu aurinkosähkö ja paikalliset varastointimahdollisuudet ovat keskeisiä kysymyksiä. Tavoitteena on käyttää oikeanlaista energiaa oikea määrä oikeaan aikaan, Magdalena Andersson sanoo.

Uppsala Business Park on kehitteillä oleva kaupunginosa, jolla on hyvät edellytykset – ja projektissa on paljon tilaa näkemyksille energiankäytön optimoinnista. Alueella on esimerkiksi yrityksiä, jotka tuottavat runsaasti ylijäämälämpöä. Tavoitteena on tämän energian hyödyntäminen ja kierrättäminen. Samalla on tutkittu, mitä energian osalta vaaditaan, jotta toiminnasta tulisi omavaraista, miten paikallista energiantuotantoa voidaan tehostaa ja mitä uusia tekniikoita voidaan käyttää energian varastointiin.

Uppsala Business Park on edelläkävijä energiapositiivisten kaupunginosien kehittämisessä ja osa kansainvälistä pilottihanketta. Kuntana Uppsala on asettanut energia- ja ilmastotavoitteita, joiden mukaan kaupungin on oltava ilmastopositiivinen vuoteen 2050 mennessä. Uppsala Business Park -projekti on tärkeä osa tätä työtä.

Tavoitteena ankkuroitu tiekartta

PED-hankkeelle asetettu tavoite on hyvin laadittu ja ankkuroitu tiekartta siitä, miten Uppsala Business Parkista voisi tulla energiapositiivinen kaupunginosa. Kesäkuussa 2022 projektin päätyttyä työt siirtyvät toimijoille, jotka voivat aloittaa seuraavat vaiheet suunnitelmien toteuttamiseksi.

Projektin aikana on laadittu energia- ja ilmastobudjetti, joka sisältää erilaisia periaatteita, konsepteja ja skenaarioita, joita tarvitaan PED-hankkeen toteutumiseen. Budjetti kattaa kaiken nykyisten rakennusten energiakartoituksesta nykyisten ja uusien rakennusten energiankulutuksen optimointiin. Osana kansainvälistä hanketta lopputulos tiivistetään EU:lle toimitettavaan raporttiin.

Kuvat: Anders Bobert ja Jeanette Hägglund.
Visiokuva: Mandaworks / Uppsala Business Park.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje