Fossiilivapaa

Vattenfall mukana pienydinvoimalan esitutkimuksessa Virossa

Julkaistu: 2020-06-02 Päivitetty: 2024-05-16 kl. 07:38

Vattenfall mukana pienydinvoimalan esitutkimuksessa Virossa

Virossa tutkitaan mahdollisuutta rakentaa pienydinvoimala. Sillä saataisiin tuotettua halvemmalla ja joustavammin ydinsähköä kuin perinteisellä ydinvoimalalla. Samalla Viron riippuvuus fossiilisista polttoaineista vähenisi. Vattenfallille hanke antaa uutta tietoa.

Virolainen kehitysyhtiö Fermi Energia tekee parhaillaan esitutkimusta edellytyksistä rakentaa niin sanottu SMR-reaktori Viroon. SMR tarkoittaa pieniä modulaarisia reaktoreita. Esitutkimuksessa selvitetään muun muassa, kuinka pitkälle SMR-teknologian kehitys on edennyt, kustannusedellytyksiä, lisensiointia ja ylipäätään, mikä sellaisen reaktorin tulevaisuus tulisi olemaan Virossa.

Taustalla on, että Viron CO2-päästöt tuotettua sähkön kWh:a kohden ovat EU:n suurimmat. Viron hiilidioksidipäästöt ovat Puolan kanssa samaa suuruusluokkaa, noin 85 prosenttia koko sähköntuotannosta EU-maiden keskitason ollessa 43 prosenttia. Suomella vastaava luku on 18 prosenttia ja Ruotsilla noin 1 prosentti.
Fermi Energia uskoo, että ensimmäiset kaupalliset yksiköt olisivat toiminnassa vuosien 2026–2028 mennessä ja että Viron ensimmäinen ydinyksikkö voitaisiin rakentaa ensi vuosikymmenen loppuun mennessä.

Tärkeä ilmastotoimi

Esitutkimukseen osallistuu Vattenfallin lisäksi myös Fortum ja monet muut. Kiinnostus pienen mittakaavan reaktoreihin on lisääntynyt viime vuosina. Kysymys on siitä, miten kehittynyttä tekniikka on ja onko se valmis lisensoitavaksi. Kaikki esitutkimuksen osallistujat panostavat omalla asiantuntemuksellaan ja saavat vastineeksi tietoa siitä, miten SMR-tekniikka toimii käytännössä.

- Tämä on meille tapa ymmärtää, miten pitkälle SMR-tekniikan kehitys on edennyt. Viron sähköntuotanto perustuu suurelta osin öljyliuskeeseen, joka on kaikkein hiilidioksidi-intensiivisin raaka-aine. Viron sähköntuotannon uudistaminen olisi todellinen ympäristöteko koko EU:n kannalta, toteaa Torbjörn Wahlborg, Vattenfallin Business Area Generation -osaston johtaja.

Kehitystä seurataan

Mats Ladeborn, Vattenfallin ydinvoimatoiminnan Fleet Development -osaston johtaja, toteaa, että yhteistyössä Fermi Energian kanssa on kyse tiedon hankkimisesta yhdellä Vattenfallin monista kehitysalueista.

- Fossiilittomuus on lähtökohtana kaikelle mitä teemme. Ydinvoimaan liittyy hyvin pieniä CO2-päästöjä, ja se voi auttaa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä EU:n alueella. Pienen mittakaavan ydinreaktoreiden kehitys näyttää lupaavalta, ja meitä luonnollisesti kiinnostaa seurata teknistä kehitystä kaikissa energialajeissa, joita itse käytämme sähköntuotantoon, hän toteaa.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje