Lait ja verot

Yritysten sähkövero kevenee vuonna 2021

Julkaistu: 2020-10-12 kl. 06:35

yritysten-sähkövero-kevenee

Vuosi 2021 tietää monelle yritykselle helpotusta, kun 2. veroluokassa vero alenee Suomessa EU:n minimitasolle. Sähkön käytöstä tulee fossiilisia polttoaineita kannattavampaa, mikä merkitsee teollisuuden prosessien sähköistymistä. Sähköveron alennus on linjassa Suomen ilmastotavoitteiden kanssa.

Nykyinen energiaverojen palautuksiin perustava järjestelmä on suosinut energiaintensiivistä suurteollisuutta, kun taas sähköveron alennus koskee suurempaa joukkoa yrityksiä ja myös pienemmät yritykset hyötyvät veronalennuksesta. Nyt on se hetki, jolloin yrityksen kannattaa selvittää, onko sillä toimintaa, joka voisi kuulua 2. veroluokkaan ja kannattaisi eriyttää sähkön mittauksessa 1. veroluokasta. Veroluokan määrää yrityksen harjoittama toiminta sähkön käyttöpaikalla. Toiminnan tulisi olla 2. veroluokan mukaista, johon katsotaan kuuluvan valmistava teollisuus, kaivostoiminta, louhinta ja ammattimainen kasvihuoneviljely sekä konesalit. Samalla käyttöpaikalla voi olla myös muuta toimintaa, ja ellei se ole yllä mainittujen tukitoimintaa, voidaan käyttöpaikan mittausjärjestelyin mitata erikseen 1. ja 2. veroluokan sähkö.

Ensi vuoden alussa voimaan astuva uudistus laskee teollisuuden sähköveron Suomessa EU:n minimiin eli 0,05 c/kWh:iin (alv-0). Aiemmin vero oli 0,703 c/kWh (alv-0), mikä oli korkeampi kuin Ruotsissan ja Saksassa. Veron alennuksen yhtenä tavoitteena onkin Suomen kilpailukyvyn lisääminen.

Korkeampaan veroluokkaan eli 1. veroluokkaan kuuluvat yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakennusala sekä palvelualan yritykset. Myös julkinen sektori lasketaan kuuluvaksi tähän. Sähkövero korkeammassa veroluokassa on noin 2,79 senttiä kilowattitunnilta sisältäen arvonlisäveron 24 %.

Nykyisestä energiaveron palautusjärjestelmästä on määrä luopua seuraavan neljän vuoden aikana. Päästöoikeushyvitykset jäävät niinikään historiaan. Energiaintensiiviselle teollisuudelle myönnetään väliaikaista tukea käytettäväksi toiminnan sähköistämiseen.

Mikä on teollisuudessa käytettyä sähköä?

Mikä sitten lasketaan kuuluvan teollisuudessa käytetyksi sähköksi? Siihen kuuluu varsinaisessa tuotantotoiminnassa käytettävä sähkö, jota on muun muassa tuotteiden valmistuksessa ja varastoinnissa tehdasalueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Sitä on myös tehdasalueen ja rakennusten valaistuksessa ja lämmityksessä käytettävä sähkö. Teollisuudessa käytettyä sähköä on myös tehtaan yhteydessä olevassa lämpökeskuksessa lämmön tuotannon yhteydessä kulutettu sähkö. Edellytyksenä tälle on, että lämpökeskuksen tuottamaa lämpöä ei siirretä muualle kuin kyseisellä tehdasalueella teollisuusprosesseissa tai lämmityksessä käytettäväksi.

Mikäli yritys harjoittaa käyttöpaikalla toimintaa, joka on osittain oikeutettu alempaan veroluokkaan, sen kulutus mitataan erikseen asentamalla takamittari.

Henkilöstöruokala on tukitoimintaa

Teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumattoman tukitoiminnan harjoittaminen. Tukitoiminnan tulee tapahtua yrityksen tuotantopaikalla, ja sen tulee liittyä yrityksen omaan teolliseen tuotantoon. Tällaiseksi voidaan katsoa esimerkiksi yrityksen pääkonttori, henkilöstöruokalat, tehtaanmyymälät, terveydenhoitopalvelut, itsenäiset tuotekehitysyksiköt, huolto-, korjaamo- ja siivouspalvelut, talonmiehen asunto sekä autojen lämmitystolpat.

Sillä ei ole merkitystä, harjoittaako toimintaa kyseinen teollisuusyritys itse vai joku ulkopuolinen yrittäjä. Jos esimerkiksi yrityksen pääkonttori, tuotekehitysyksikkö tai muu tukitoiminta sijaitsee muualla kuin yrityksen tuotantopaikalla, siellä kulutettavasta sähköstä on tällöin suoritettava 1. veroluokan mukainen vero.

Valtiontukisäännöt velvoittavat

Moni ei ehkä tule ajatelleeksi, että sähkön 2. veroluokkaan kuuluvat yritykset ovat valtiontuen saajia, joita koskevat EU:n valtiontukisäännöt. Valtiontuen saajien on rekisteröidyttävä valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin. Lisäksi oikeus tukeen päättyy, jos yritys katsotaan EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti vaikeuksissa olevaksi yritykseksi.

Jos yrityksen vaikeuksissa olon kriteerien täyttyminen huomataan vasta jälkikäteen tai yritys on muutoin saanut sähköä väärin perustein 2. veroluokassa, peritään saatu tuki (1. ja 2. veroluokan välinen erotus) takaisin.

Esimerkki 2. veroluokan muutoksesta

 1 000 MWh:n vuosikulutuksen yritys 2. veroluokassa

  • Vanha vero 7 000 € /vuosi 1 000 MWh osalta
  • Uusi vero 500 € /vuosi 1 000 MWh osalta
  • Säästö 6 500 € / vuosi

 

 

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje