Sähkönkulutus - kiinteistöt ja infrastuktuuri

Kiinteistöillä on tärkeä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Myös monet asiakkaat edellyttävät kestävyyttä.

Large Screen 72 DPI-Vattenfall_Nejlikan_0465-1

Sähkönkulutus - kiinteistöt ja infrastruktuuri

Monen kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiön energiakustannukset muodostavat melko pienen osan kokonaisliikevaihdosta. Mutta jos niitä verrataan yrityksen tuottoon, sähkön, lämmön ja jäähdytyksen energiakustannukset voivat olla melko suuret. On kuitenkin mahdollista, että energian tehokas käyttö lisää liikevoittoa. Lisäksi se vaikuttaa myönteisesti ilmastoon. Rakennusyrityksillä ja kiinteistöillä on tärkeä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Yhä useammat asiakkaat edellyttävät myös yritykseltä kestävyyttä.

Sisällysluettelo

 1. Sähkönkulutus - kiinteistöt ja infrastruktuuri Monen kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiön energiakustannukset muodostavat melko pienen osan...
 2. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Energiankulutusta voidaan vähentää monilla, niin pienillä ja yksinkertaisilla kuin suurillakin...
 3. Infrastruktuurin energiatehokkuuden parantaminen Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ei ole mahdollista ajatella vain yhtä yksittäistä...
 4. Kiinteistö- tai infrastruktuuriyhtiön sähköyhtiöiden kilpailutus Sähkön hankinta on monimutkainen prosessi kiinteistö- tai infrastruktuuriyhtiölle. Joskus valinta...
 5. Ympäristövaatimukset ja kestävyystavoitteet Vahva ympäristöprofiili on yhä tärkeämpi yrityksille. Kiinteistö- ja infrastruktuurialan...
 6. Kestävät kiinteistöt ja vihreät lainat Yhä useammat kuluttajat vaativat, että kiinteistö, jossa he asuvat tai työskentelevät, on kestävän...
 7. Kiinteistöjen sertifioinnit – LEED & BREEAM Rakennusten ja kiinteistöjen ympäristösertifiointi mahdollistaa edullisempien lainojen saannin ja...
 8. Energiakatselmus Suuret yritykset ovat lain mukaan velvollisia tekemään energiakatselmuksen. Vaatimus koskee...
 9. EnergySite Plus analysoinnin apuna Vaikka yrityksesi ei kuuluisikaan lain edellyttämän energiakatselmuksen piiriin, on hyödyllistä...
 10. Ammattilainen neuvoo Eri sähköntoimittajien hintojen vertailussa ei kannata tarkastella pelkästään kilowattituntihintaa....
 11. Ansaitse rahaa mukauttamalla sähkönkulutusta Jotta sähköverkko olisi tasapainossa, järjestelmään on syötettävä yhtä paljon energiaa kuin sitä...
 12. Millainen riski sopii yrityksellesi? Sähkön ostamiseen liittyy monenlaisia riskejä. Sähkön hintaan vaikuttavat muun muassa sää,...
 13. Oikea sähköntoimittaja – pitkäkestoinen kumppani Sähköntoimittajaa valitessasi on suositeltavaa hankkia kumppani, joka osaa ennakoida ja tekee...

Kappale 1

Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen

Energiankulutusta voidaan vähentää monilla, niin pienillä ja yksinkertaisilla kuin suurillakin keinoilla. Ikkunoiden tiivistäminen, huonelämpötilan laskeminen, lamppujen vaihto ja siirtyminen maalämpöön ovat esimerkkejä toimenpiteistä, jotka auttavat säästämään sähköä. 

Kiinteistön sähkönkulutukseen vaikuttavat paljon tilojen toiminnot. Jos kyseessä on toimistotila, lue parhaat vinkkimme toimistojen energiatehokkuuden parantamiseksi

Aurinkopaneeleihin sijoittaminen voi olla yksi keino, jolla voi parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Tällaisen energian käytön tehostamisen on myös osoitettu lisäävän kiinteistön arvoa. 

Sähkön hankintaopas

Lue oppaastamme, mitkä asiat tulee ottaa huomioon yrityksen sähkösopimusta valittaessa. 

New call-to-action

Kappale 2

Infrastruktuurin energiatehokkuuden parantaminen

Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ei ole mahdollista ajatella vain yhtä yksittäistä rakennusta. Alueiden ja kaupunginosien suunnittelussa on tärkeää tarkastella kokonaisvaltaisesti, miten energiaa voidaan käyttää kestävällä tavalla sekä ympäristön että talouden kannalta. Ehkä alueella sijaitsevalla yrityksellä on ylijäämäsähköä, jonka lähellä oleva kiinteistö tai yritys voi käyttää. Yhden ylijäämästä voi tulla toisen raaka-aine. Älykkäät, verkkoon yhteydessä olevat kaupungit lisäävät mahdollisuuksia tehokkaaseen energian käyttöön kaupunkisuunnittelussa.

 

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_residential_area_03

Kappale 3

Kiinteistö- tai infrastruktuuriyhtiön sähköyhtiöiden kilpailutus

Sähkön hankinta on monimutkainen prosessi kiinteistö- tai infrastruktuuriyhtiölle. Joskus valinta on tehtävä julkisella hankinnalla. 

Yksityisten yritysten on niin ikään otettava huomioon monia tekijöitä sähköntoimittajaa valittaessa. Yrityksen on esimerkiksi mietittävä, millaista ympäristöprofiilia se tavoittelee ja mitä riskejä se haluaa luovuttaa sähköntoimittajalle ja mitkä pitää itsellään. Lisäksi on mietittävä, millaista osaamista yrityksessä on ja millaista tukea se tarvitsee sähköntoimittajalta.

Mitkä asiat pitää ottaa huomioon sähköyhtiöiden ja sähkösopimusten kilpailutuksessa? Käymme sen läpi seuraavassa.

 

Kappale 4

Ympäristövaatimukset ja kestävyystavoitteet

Vahva ympäristöprofiili on yhä tärkeämpi yrityksille. Kiinteistö- ja infrastruktuurialan yrityksissä on otettava huomioon useita näkökohtia. Yksi niistä on asiakkaiden esittämät vaatimukset. Toinen on se, mitä säännöksiä yrityksen on noudatettava. Kolmas näkökohta on kustannussäästöt, jotka liittyvät ympäristötodistusten hankkimiseen ja esimerkiksi vihreiden lainojen saantiin. Lisäksi ilmastoälykkään kiinteistön arvo voi nousta.

Kestävä kehitys on liiketoiminnalle yhä tärkeämpää. Sähköntoimittajaa valittaessa on tärkeää varmistaa, että toimittaja voi auttaa yritystäsi saavuttamaan kestävyys- ja energiatehokkuustavoitteet.

 

markus-spiske-vrbZVyX2k4I-unsplash

Kappale 5

Kestävät kiinteistöt ja vihreät lainat

Yhä useammat kuluttajat vaativat, että kiinteistö, jossa he asuvat tai työskentelevät, on kestävän kehityksen mukainen. Monet vuokralaiset ovat valmiita maksamaan ylimääräistä ympäristösertifioiduissa taloissa asumisesta, mikä tekee kestävän kehityksen mukaisista kiinteistöistä kilpailuedun.

Toinen kestävien kiinteistöjen etu on mahdollisuus saada pankeilta nk. vihreä laina. Monet rahoituslaitokset haluavat tehdä osansa kestävän kehityksen mukaisten investointien hyväksi. Lisäksi kestävyys merkitsee pienempää liiketoimintariskiä. Siksi useat pankit tarjoavat lainoja matalammalla korolla kestävää kehitystä edistäville yrityksille. 

Valitse sähköntoimittaja, jolla on tietoa ympäristösertifioinneista ja joka voi auttaa saavuttamaan yritystäsi hyödyttävät sertifikaatit.

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Wind_Slufterdam_6284-4-2

Kappale 6

Kiinteistöjen sertifioinnit – LEED & BREEAM

Rakennusten ja kiinteistöjen ympäristösertifiointi mahdollistaa edullisempien lainojen saannin ja lisää kiinteistön arvoa. Maailman kaksi suurinta ympäristöluokitusjärjestelmää ovat LEED ja BREEAM. Ne arvioivat koko kiinteistön ympäristövaikutukset. Arvioinnissa käydään läpi muun muassa kiinteistön energiankulutus. Myönnetty sertifiointi asettaa vaatimukset energian käytön tehostamiselle ja ostettavalle sähkölle.

LEED- ja BREEAM-sertifiointien lisäksi Suomessa on käytössä myös RTS-ympäristöluokitus- sekä Joutsenmerkki- ympäristösertifikaatit.

Valitse sähköntoimittaja, joka pystyy perehtymään jatkuvasti ympäröivän maailman ja toimintasi muutoksiin voidakseen neuvoa sinua hankkimaan oikean sertifioinnin.

Kappale 7

Energiakatselmus

Suuret yritykset ovat lain mukaan velvollisia tekemään energiakatselmuksen. Vaatimus koskee yrityksiä, joiden työntekijämäärä on yli 250 ja joiden vuotuinen liikevaihto on vähintään 50 miljoonaa euroa tai joiden taseen loppusumma on vähintään 43 miljoonaa euroa vuodessa.

Energiakatselmus antaa kuvan yrityksen energian käytöstä. Se sisältää myös ehdotuksia toimenpiteistä, joita voidaan toteuttaa yrityksen energiatehokkuuden parantamiseksi ja energiankulutuksen ja kustannusten vähentämiseksi. Energiakatselmuksen antamia tietoja on järkevää hyödyntää mahdollisimman laajalti.

Lue kuinka energiakatselmus parantaa energiatehokkuutta ja tuo säästöä kustannuksiin.

 

Kappale 8

EnergySite Plus analysoinnin apuna

Vaikka yrityksesi ei kuuluisikaan lain edellyttämän energiakatselmuksen piiriin, on hyödyllistä saada yleiskuva yrityksen energiankulutuksesta. Energiankulutuksen tehostamiseksi on tärkeää olla selvillä yrityksen energiankulutuksesta, tunnistaa energiasyöpöt ja osata seurata tehtyjä toimenpiteitä. Valitse sähköntoimittaja, jonka avulla saat käsityksen yrityksesi energiankulutuksesta.

Vattenfallilla kaikki yritysasiakkaat saavat käyttöönsä EnergySite Plus -työkalun, johon on koottu yrityksen kulutusennusteet ja laskut. Voit myös vertailla eri ajanjaksojen ja käyttöpaikkojen sähkönkulutusta keskenään ja seurata toimenpiteitä, joihin olet ryhtynyt energiankulutuksen vähentämiseksi. Mitä taloudellisia vaikutuksia muutoksilla on ollut?

Lue lisää ja kokeile demoa.

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Customer_Women_Solar_Panels_Residental_Area_122

Kappale 9

Ammattilainen neuvoo

Eri sähköntoimittajien hintojen vertailussa ei kannata tarkastella pelkästään kilowattituntihintaa. Suurin sähkön hintaan vaikuttava tekijä ei ole sähköntoimittajan hinnoittelu vaan se, milloin päätät suojata hinnan. Asiantuntevalla ja ennakoivalla neuvonnalla voit suojata sähkön hinnan oikeaan aikaan pienentääksesi yrityksen kustannuksia ja ostaaksesi tarvitsemasi sähkön myöhemmin.
Vattenfall-bakgrund-1-solceller (1)

Kappale 10

Ansaitse rahaa mukauttamalla sähkönkulutusta

Jotta sähköverkko olisi tasapainossa, järjestelmään on syötettävä yhtä paljon energiaa kuin sitä kulutetaan kunakin ajankohtana. Jotta sähköjärjestelmä pysyisi tasapainossa, tietyt yritykset mukauttavat energiankulutuksensa tarpeen mukaan korvausta vastaan. Tätä kutsutaan usein joustavuuden myymiseksi. Jos yritykselläsi on mahdollisuus mukauttaa energiankulutustaan, voit ansaita rahaa myös joustavuuden avulla

Kappale 11

Millainen riski sopii yrityksellesi?

Sähkön ostamiseen liittyy monenlaisia riskejä. Sähkön hintaan vaikuttavat muun muassa sää, valuuttakurssit ja se, osuvatko sähkönkulutuksen ennusteet oikein vai menevätkö ne vikaan. Yksi tärkeimmistä päätöksistä sähköä ostettaessa on päättää, millaisen riskin haluat ottaa. Onko yrityksessäsi osaamista ja resursseja riskien hallitsemiseksi vai haluatteko siirtää riskit sähköntoimittajalle? Valitse sähköntoimittaja, joka auttaa optimoimaan riskit yrityksen edellytysten mukaisesti.

Lue lisää sähkökaupan riskeistä, jotka yrityksen tulee ottaa huomioon.

Kappale 12

Oikea sähköntoimittaja – pitkäkestoinen kumppani

Sähköntoimittajaa valitessasi on suositeltavaa hankkia kumppani, joka osaa ennakoida ja tekee muutakin kuin vain toimittaa sähköä. Jotta tämä onnistuisi, sähköntoimittajalla on oltava kokemusta alaltasi ja ymmärystä yrityksesi tarpeista.

Hyvä yhteistyökumppani auttaa sinua suojaamaan hinnan oikeaan aikaan. Yhteistyökumppani auttaa myös seuraamaan energiamaailmassa tapahtuvia asioita, jotta yrityksesi voi noudattaa uusia lakeja ja sääntöjä ja hakea olennaista tukea – esimerkiksi aurinkopaneeleille. Uudet määräykset ja energiavaatimukset asettavat yritykselle yhä korkeammat tietovaatimukset. Asiantunteva yhteistyökumppani auttaa sinua pysymään ajan tasalla.

Älä tyydy pelkkään sähkön ostamiseen. Valitse toimittaja, josta voi tulla yhteistyökumppanisi ja joka tekee yrityksestäsi energiatehokkaamman ja kestävämmän – ja siten myös vahvemman markkinoilla.

Lataa